Darujte nám 2 % z Vašich daní

2perc 2017 obrVážení rodičia,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našom gymnáziu darovaním 2% z dane, a tým podporiť školu, do ktorej chodí Vaše dieťa. Môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov. Stačí len uložiť a vyplniť tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane a poslať ich na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo po Vašom dieťati do školy.

Za prejavenú podporu vopred ďakujeme!

Tlačivá na stiahnutie: editovateľné PDF - súbor je potrebné ULOŽIŤ a potom EDITOVAŤ
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Postup pri vyplňovaní tlačív
Inštrukcie k darovaniu 2 % za rok 2017 pre naše gymnázium


Novinky

 

Mladý prekladateľ 2017

mladyprekladatel2017

Súťaže ANJ

OLYMPIÁDY V JEDNOTLIVÝCH CUDZÍCH JAZYKOCH 
- termíny školských kôl v jednotlivých jazykoch ešte nie sú určené, predpokladá sa november - december 2017, školské kolo koniec októbra, začiatok novembra 2017
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Home.alej

JAZYKOVÝ KVET
- prednes poézie, prózy (jednotlivci) a drámy (skupiny) - 4 - 19 rokov, tvorba môže byť prevzatá, alebo vlastná – ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ.
POVINNÝ SEMINÁR pre každého pripravujúceho učiteľa (Nitra: 19. október 2017 od 10:00 - 13:00, 16 € alebo webinár 27. - 28. 10. 10€ ).
Termín prihlášok na súťaž: 22. 11. - 30. 11. 2017
http://languageflower.webnode.sk

MÔJ SLOVNÍK Z REALITY
Vytvorený slovník je potrebné zaslať do 31. marca
http://mszr.webnode.sk/mszr-2018

JAZYKOVÁ ŠTAFETA
- postupová súťaž 3-členných družstiev, prihlásenie do 15. 9. alebo po dosiahnutí limitu pre súťažnú kategóriu (10 tímov na kategóriu), štartovné 11€.
http://jazykovastafeta.webnode.sk/rocniky-jazykova-stafeta/stafeta-relay-2018

MLADÝ PREKLADATEĽ
- organizované katedrou translatológie FF UKF v Nitre http://www.ktr.ff.ukf.sk/
- preklad z ANJ, NEJ a FRJ do SJL
http://www.ktr.ff.ukf.sk/sk/podujatia/2016

JUVENES TRANSLATORES
- súťaž pre 17-ročných (musia byť narodení v roku 2000), uskutoční sa dňa 23.novembra 2017, školy sa môžu registrovať od 1.9.2017 do 20.10.2017, pričom účastníci budú vyberaní náhodne, pozvané školy prihlásia 2-5 žiakov, vyhodnotenie v Bruseli
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_sk

LANGUAGE CHAIN
- 3 - 6-členný tím, prihláška do 12.9.2017, vytvoriť max. 5 min. video na jednu z dvoch zadaných tém, realizácia 25.9. – 1.10.2017, zaslanie do 6.10.2017
http://edlslovakia.webnode.sk/language-chain/edl-language-chain-2017

BEST IN ENGLISH
- test pre 15 - 19-ročných žiakov, úroveň testu B1 – C1, súťaží sa 30.11.2017 online v škole, zdarma
http://bestinenglish.org/

BEST IN DEUTSCH
- 14 - 19-roční žiaci, termín ešte nie je určený
http://bestindeutsch.org/

EXPERT – Geniality show
- celoslovenská (jednokolová, nepostupová) súťaž formou testu z rôznych predmetov, zvyčajne začiatkom decembra sa píše test v škole
http://www.sutazexpert.sk/