Darujte nám 2 % z Vašich daní

dve perc obrVážení rodičia,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našom gymnáziu darovaním 2% z dane, a tým podporiť školu, do ktorej chodí Vaše dieťa. Môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov. Stačí len vyplniť tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane a poslať ich na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo po Vašom dieťati do školy.

Obchodné meno:
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Nitra, Párovská ulica 1

Sídlo: Párovská 1, 949 01 Nitra
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37967371

Za prejavenú podporu vopred ďakujeme!

Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Postup pri vyplňovaní tlačív


Novinky

 

Sen noci svätojánskej na našom gymnáziu

divadlo tvnitricka Dňa 6. apríla 2017 hrali žiaci z družobnej školy Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci v aule našej školy divadelnú hru Sen noci svätojánskej. Ide o zahraničných Slovákov žijúcich v Srbsku, ktorí hru naštudovali pri príležitosti 100. výročia založenia Ochotníckeho divadla v Báčskom Petrovci.
Pozrite si reportáž, ktorú pripravila TV Nitrička

Našu školu navštívil predseda vlády SR

V piatok 31. marca 2017 navštívil naše gymnázium predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Žiakom maturitného ročníka (IV.A. IV.B, IV.C., IV.D a V.D) v aule gymnázia prednášal na tému Slovensko a Európska únia, a potom s nimi viedol diskusiu. Na záver návštevy poskytol rozhovor do školského časopisu Nezmar.
Ďakujeme pánovi premiérovi za návštevu a žiakom za veľký záujem o diskusiu.

foto č.1 foto č.2 foto č.17
foto č. 9 foto č. 13 foto č. 15


Foto: Tobiáš Ondruš (I.D)

Skaut roka 2016

skaut skauti roka 2016 bsOcenenie SKAUT ROKA sa udeľuje v štyroch kategóriách: vodkyňa, vodca, radkyňa a radca. O udelení tohto ocenenia na základe nominácií rozhodujú hlasovaním členovia Náčelníctva SLSK, vodcovia oblastí a riaditeľ Ústredia SLSK. V kategórii radca získal ocenenie náš žiak Lukáš Hospodár z II.B. Srdečne blahoželáme!
Viac: https://www.skaut.sk/skauting/25697/predstavujeme-vam-skautov-roka-2016/

Úprava vonkajšieho športoviska - VII.OG

Študenti matematickej VII.OG sa rozhodli upraviť športový areál nášho gymnázia a pripraviť ho na športovanie počas jarných a letných mesiacov. Práce bolo naozaj veľa, zo športového areálu odstránili nečistotu, upravili trávnaté plochy a kríky, zručne namaľovali čiary aj futbalové bránky. Poďakovanie patrí celej VII.OG a ich triednej pani profesorke Soni Macaiovej! 

01 01 01
01 01 01
01 01 01

Párovská kvapka krvi

Dňa 20. januára 2017 zorganizovali žiaci III.D Martin Petrovič a Emma Buchová akciu pod názvom Párovská kvapka krvi.
Ďakujeme organizátorom a všetkým darcom krvi z radov žiakov aj učiteľov!
Pozrite si reportáž, ktorú pripravila TV NITRIČKA v spolupráci s našou žiačkou Lilianou Lörinczovou.

DOD 2017

V piatok 10. februára 2017 sa na našom gymnáziu uskutočnil Deň otvorených dverí, na ktorom sa zúčastnilo vyše 300 záujemcov o štúdium na našej škole. Počas dňa si prezreli priestory školy a navštívili vyučovacie hodiny španielčiny, telesnej výchovy a angličtiny.
Ďakujeme našim párovským učiteľom a žiakom za perfektnú prípravu a realizáciu tohto špeciálneho dňa!
Záujemcom o štúdium ďakujeme za účasť, prajeme im všetci veľa úspechov pri prijímačkách a dúfame, že sa od septembra zaradia medzi nás - Párovčanov :-)

  dod2017 dod2017 tDSC02839

dod2017 dod2017 dod2017

 

 


Do galérie pribudnú o niekoľko dní aj ďalšie fotografie a videá z DOD 2017 :-)

Diskusia s p. poslancom Branislavom Gröhlingom

IMG 20170111 130503Poslanec NR SR a člen výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Branislav Gröhling navštevuje školy a stretáva sa nielen so študentmi, ale aj s učiteľmi. Zaujíma sa o to, akým spôsobom sa mladí ľudia vzdelávajú a v akých podmienkach pracujú učitelia. Pán poslanec takto zavítal 11. januára 2017 aj na naše gymnázium. V aule plnej študentov sa rozpútala veľmi dobrá argumentačná diskusia o vysokých školách. Je dôležité, aby študenti vedeli prezentovať svoje názory a zaujímali sa o dianie v našej krajine. Diskusia mala veľmi dobrý ohlas a tak veríme, že to nebolo posledné stretnutie s pánom poslancom. Ďakujeme za návštevu!

Novoročné darovanie krvi na Párovciach

kvapkaPredtým ako darujete svoju krv

Pokiaľ ste sa rozhodli darovať krv, musíte spĺňať všeobecné základné kritériá:

Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 rokov. Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu.

Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg.

Nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS)

Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C.

Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia

Krv nedarujte v prípade (resp. trvalo nemôžete darovať krv):

Čítať ďalej...

Video o škole

   Pozrite si video o našej škole, ktoré spracovala TV Nitrička.

Prednáška MUDr. Moniky Kolejákovej

Dňa 9. novembra 2016 sa uskutočnila v aule školy prednáška s MUDr. Monikou Kolejákovou, ktorá žiakom objasnila funkcie imunitného systému človeka, poukázala na rozdiel medzi alergickými reakciami, potravinovou intoleranciou a anafylaxiou. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za veľmi pútavú a zaujímavú prednášku, ktorá obohatila poznatky žiakov o zaujímavé fakty.

prednaska01 prednaska02

Strana 1 z 2