Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

SLIDESHOW - SLIDER

El. Žiacka knižla

el ziacka

Aktuálny jedálny lístok

jedalny listok

Aktuálny rozvrh hodín

rozvrh

Bilingválna sekcia

bilingvalna sekcia

Výberové konanie

Riaditeľ gymnázia vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií:

 Viac informácií získate po kliknutí na uvedenú pracovnú pozíciu.

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

Výsledky prijímacieho konania do triedy 8-ročného štúdia

Výsledky prijímacieho konania do tried 4-ročného štúdia

OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM

Zápis žiakov, ktorí boli prijatí pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční na študijnom oddelení gymnázia 
v dňoch 21. - 25. mája 2018, v čase 7:30 - 15:30.
Pre žiakov, ktorí sa na štúdium nezapíšu do uvedeného termínu, stráca rozhodnutie o prijatí platnosť!

Na zápis nie je potrebné priniesť rozhodnutie o prijatí.
Je však potrebné priniesť si zápisný lístok, vydaný základnou školou, bez ktorého nie je možné zápis uskutočniť.

V prípade otázok ohľadom zápisu kontaktuje študijnú referentku p. Matulovú (037 69 330 31 alebo matulova@gpnr.sk).

Mgr. Martin Chudík
riaditeľ školy 

Pozvánka pre rodičov maturantov

pozvanka odovzdavanie vysv matur

Novinky

 

Zaľúbený Shakespeare – DAB Nitra

DAB shakespeareZaľúbený Shakespeare a jeho divadelná inscenácia v podaní hercov Divadla Andreja Bagara v Nitre. Na tomto predstavení sa zúčastnili študenti niekoľkých ročníkov Gymnázia, Párovská 1 v stredu, 2. mája 2018. Predtým (26. apríla 2018) sme našich prvákov zobrali na besedu s režisérom tejto hry Petrom Oravcom, kostymérkou Ľudmilou Várossovou, jednou z hlavných postáv Evou Pavlíkovou a projektovou manažérkou p. Slávkou Civáňovou. Na nej mohli uvidieť, ako sa celá scéna aj s kulisami tvorila, návrhy dobových kostýmov, taktiež krátke okienko do histórie Alžbetínskeho divadla, v ktorom sa prakticky takmer celá hra odohrávala a najmä stručné oboznámenie sa s hlavnými postavami tejto inscenácie. Žiaci so záujmom počúvali informácie zo zákulisia prípravy tejto hry, čo dokázali aj svojimi otázkami v závere stretnutia.

„Dozvedeli sme sa množstvo nových a zaujímavých informácií o tvorbe tohto divadla, história nás tiež zaujala.“ – takto zneli reakcie mnohých prvákov po besede. Následne nezostávalo nič iné, len navštíviť Veľkú sálu DABka a naladiť sa na atmosféru Renesancie a obdobia, v ktorom písal sám pán William Shakespeare. „Preniesť sa do tohto obdobia na sedačkách diváka nebolo ľahké ale postupom deja sme sa cítili byť súčasťou celého predstavenia.“ Celý dej bol kombináciou romantického príbehu s prevlekovou komédiou a s ironickým pohľadom do zákulisia Alžbetínskeho divadla spolu s odkazmi na históriu, dobové reálie a známe osobnosti tej doby. Občas sa na scéne objavilo až priveľa postáv a bolo takmer nemožné sledovať každú z nich. Celá hra však mala dušu a obsadenie hercov s hlavnou postavou , teda zaľúbeným Shakespearom Jurajom Ďurišom a inými známymi hercami aj svoje posolstvo. Postavu falošného Rómea (s falošným menom pán Kent) zo Shakespearovej hry Rómeo a Júlia si zahrala hosťujúca herečka Klaudia Kolembusová a najznámejšej herečke  tohto divadla patrila rola dobrosrdečnej a vitálnej Dojky, ktorá spestrovala atmosféru inscenácie. Počas nej sa dalo aj zasmiať, no niekedy aj pozastaviť nad obyčajným ľudským konaním a zlými vlastnosťami. Celkovo však bola história zobrazená naozaj na jednotku a študenti si s istotou z divadla odniesli radosť a aj príjemný kultúrny zážitok.

Viac fotografií vo fotogalérii