Aktivity

Ako I.OG navštívila UKF

IMG 4142Dňa 15. februára 2018 sa žiaci I.OG zúčastnili Dňa otvorených dverí na UKF v Nitre, Fakulte prírodných vied. Na úvod si vypočuli prednášku o mikroskopických organizmoch, následne ich pozorovali pod mikroskopom. Potom sa presunuli do ďalších laboratórií, kde extrahovali chlorofyl z rastlinného materiálu. Žiaci videli ako sa robia v prístroji veľmi tenké rezy stehennou kosťou zajaca. Spolu sa presunuli do skleníka, kde mali prednášku o tu pestovaných rastlinách a na záver navštívili geologickú učebňu, kde opäť pozorovali pod mikroskopmi minerály. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu UKF v Nitre.

Otvorená hodina biológie v I.OG

otvorenabioDňa 1. novembra 2017 sa uskutočnila otvorená hodina biológie v triede I.OG. Triedna pani profesorka Mgr. Monika Výbochová vyučovala tému Život včiel. Na vyučovacej hodine využila prácu s prezentáciou a aktívnu debatu so žiakmi striedala s prácou s tabletmi, ktoré žiaci využili na vyhľadávanie nových informácií. Primáni dokázali, že po 2 mesiacoch sa už zžili so školou aj s triednou profesorkou a veríme, že budú počas celých 8 rokov dobrým kolektívom a usilovnými žiakmi. Hodiny sa zúčastnila aj zástupkyňa riaditeľa školy RNDr. Zuzana Chovanová a riaditeľ školy Mgr. Martin Chudík.

Exkurzie

September - Hlohovec a Košariská

V dňoch 22. a 23. septembra 2015 sa uskutočnila v spolupráci s predmetovou komisiou fyziky exkurzia do planetária v Hlohovci, do rodného domu M. R. Štefánika na Košariskách s výstupom na Mohylu pod Bradlom. Exkurzie sa zúčastnili žiaci prvého ročníka, V. OG a III. E. 

ZOO Zlín
Október 2014
3. ročník 


Prednášky

Nelegálna skládka odpadov
8. december 2014
1. - 3. ročník 

Výstavy

Svet kameňov - OC Mlyny
21. november 2014
III. OG 

Strana 1 z 2