Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

P. č. Názov krúžku
Vedúci krúžku

 

1.   Hry v anglickom jazyku Mgr. Tomáš Bozó
2.   Anglická gramatika Mgr. Zuzana Bakalová
3.   Cinema in English Fernando Antolín Morales
4.   Dejepisný krúžok 1 Mgr. Juraj Dömöš
5.   Dejepisný krúžok 2 Mgr. Adriána Forró
6.   Dramatický krúžok v SJA Fernando Antolín Morales
7.   Filmový klub Mgr. Viktor Nagy
8.   Fitness Mgr. Juraj Fuska
9.   Floorball 1 Mgr. Matej Šulgan
10.   Floorball 2 Mgr. Matej Šulgan
11.   Fyzikálny krúžok Mgr. Dušan Hozlár
12.   Geocaching Mgr. Mária Černáková
13.   Informatický krúžok 1 Mgr. Katarína Magdinová
14.   Informatický krúžok 2 Mgr. Mária Černáková
15.   Informatický krúžok 3 Mgr. Juraj Fuska
16.   Informatický krúžok 4 RNDr. Jozef Piroško
17.   Informatický krúžok 5 Mgr. Jaroslav Hladík
18.   Joga 1 Mgr. Zuzana Kardiánová
19.   Joga 2 Mgr. Zuzana Kardiánová
20.   Krúžok anglického jazyka pre maturantov Mgr. Michaela Révayová
21.   Krúžok ruského jazyka Mgr. Kamila Calvo
22.   Krúžok slovenského jazyka a literatúry Mgr. Agnesa Pirošková
23.   Krúžok slovenského jazyka a literatúry pre maturantov Mgr. Viktor Nagy
24.   Matematický krúžok 1 Mgr. Miloš Bíro
25.   Matematický krúžok 2 Mgr. Ružena Borčinová
26.   Mladý zdravotník Mgr. Anna Adamíková
27.   Novinársky krúžok A VER Rosario Colomina Moratal
28.   Plávanie 1 Mgr. Jaroslav Hladík
29.   Plávanie 2 Mgr. Zuzana Kardiánová
30.   Plávanie 3 Mgr. Kamila Calvo
31.   Posilňovanie Mgr. Jaroslav Hladík
32.   Posilňovanie pre dievčatá 1 Mgr. Simona Nedasová
33.   Posilňovanie pre dievčatá 2 Mgr. Simona Nedasová
34.   Prekladateľský krúžok SJA Mgr. Ľubica Palková
35.   Slovenský jazyk a literatúra pre maturantov PhDr. Beáta Soukupová
36.   Spevácky zbor Mgr. Daniel Varga
37.   Školská futbalová liga Mgr. Matej Šulgan
38.   Školský časopis Nezmar Mgr. Simona Šlosárová
39.   Volejbal Mgr. Kamila Calvo
40.   Vybíjaná Mgr. Kamila Calvo