Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

P. č. Názov krúžku
Vedúci krúžku

 

1.   Krúžok slovenského jazyka a literatúry pre maturantov 1 Mgr. Viera Poláková
2.   Krúžok slovenského jazyka a literatúry pre maturantov 2 Mgr. Viera Poláková
3.   Krúžok slovenského jazyka a literatúry Mgr. Agnesa Pirošková
4.   Slovenský jazyk (maturanti IV.A) PhDr. Beáta Soukupová
5.   Slovenský jazyk (maturanti IV.E) PhDr. Beáta Soukupová
6.   Príprava na olympiádu z ANJ Mgr. Miriam Dorušincová
7. Príprava na maturitnú skúšku z ANJ Mgr. Michaela Révayová
8. English Drama Mgr. Tomáš Bozó
9. Gramatický krúžok z anglického jazyka Mgr. Mária Kopčeková
10. Krúžok nemeckého jazyka PhDr. Katarína Pereszlényiová
11. Novinársky krúžok A VER Maria Teresa
12. Školský časopis Nezmar Mgr. Simona Šlosárová
13. Creative Decor Mgr. Simona Šlosárová
14. Filmový klub Mgr. Viktor Nagy
15. Islandčina Carlos
16. Divadlo po španielsky Fernando
17. Konverzácia v španielskom jazyku PhDr. Soňa Macaiová
18. Príprava na prijímacie skúšky z fyziky Mgr. Miloš Bíro
19. Fyzikálny krúžok Mgr. Dana Palušová
20. Matematický krúžok Mgr. Miloš Bíro
21. Matematický krúžok Mgr. Dušan Hozlár
22. Geografický krúžok Mgr. Mária Černáková
23. Biologický krúžok RNDr.. Zuzana Chovanová
24. Mladý záchranár Mgr. Anna Adamíková
25. Dejepisný krúžok Mgr. Juraj Dömöš
26. Plávanie Mgr. Kamila Calvo
27. Ruský jazyk Mgr. Kamila Calvo
28. Volejbal Mgr. Kamila Calvo
29. Školská futbalová liga Mgr. Matej Šulgan
30. Floorball 1 Mgr. Matej Šulgan
31.  Floorball 2 Mgr. Matej Šulgan
32.  Jóga 1 Mgr. Zuzana Kardiánová
33. Jóga 2 Mgr. Zuzana Kardiánová
34. Plávanie Mgr. Zuzana Kardiánová
35. Plávanie Mgr. Simona Nedasová
36. Fit body 1 Mgr. Simona Nedasová
37. Fit body 2 Mgr. Simona Nedasová
38. Bodybuilding a fitness Mgr. Juraj Fuska
39. Posilňovanie Mgr. Jaroslav Hladík
40. Hudobný zbor Mgr. Daniel Varga
41. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Mgr. Simona Nedasová
42. Informatický krúžok 1 Mgr. Katarína Magdinová
43.  Informatický krúžok 2 Mgr. Mária Černáková
44. Informatický krúžok 3 Mgr. Juraj Fuska
45. Informatický krúžok 4 Mgr. Tomáš Hudec
46. Informatický krúžok 5 Mgr. Jaroslav Hladík