Exkurzie

Archeologická exkurzia na Tabáni (III.B)

tabanArcheológovia odkrývajú starú nitriansku mestskú štvrť Tabáň a žiaci III.B mali možnosť byť pri tom. Po archeologickom výskume bude na tomto mieste nasledovať výstavba bytového komplexu. Archeológ Mgr. Róbert Daňo previedol študentov celým areálom a urobil odborný výklad siahajúci hlboko do histórie novovekej, ale i stredovekej Nitry. Archeológovia svoju prácu ešte neukončili. Ich nálezy pochádzajú z rôznych období. Na fotografiách máte postupne možnosť vidieť ich. Táto štvrť disponovala jedinou studňou. Nasledovala prehliadka základov a zachovaných fragmentov múrov domu „lekárnika“, kde okrem iného našli viaceré nádobky po liekoch. Potom si prehliadli do skaly vyhĺbenú pivnicu, ktorá by sa podľa archeológov stala postupne jaskyňou. Žiaci si postáli na kamennej ceste z polovice 18. storočia. Na fotografiách si môžete pozrieť nálezy črepov, zvyšky nádob, klincov, nábojov. Vykopali aj pamätnú dosku SNP z roku 1984. Bola objavená aj kostra muža, ktorého sánková kosť sa – po vyčerpávajúcom výklade stala predmetom obdivu. Na záver boli predstavené nálezy z „Domu alkoholikov“.
Niekoľko fotografií z exkurzie

Návšteva Múzea praveku v Bojniciach

ex bojnice titDňa 11. mája 2017 žiaci I.OG a II.OG navštívili Múzeum praveku v Bojniciach, čím sa na moment preniesli do najstarších dôb ľudských dejín. Ide o múzeum v prírode, ktorého súčasťou je tzv. Prepoštská jaskyňa – niekdajší príbytok neandertálcov. Vďaka pútavému rozprávaniu pani sprievodkyni získali žiaci množstvo zaujímavých informácií o podmienkach, v akých praveký človek žil, ale aj o jeho vzhľade či spôsobe života. Teoretická časť exkurzie bola doplnená o tvorivé praveké dielne, v ktorých si žiaci v skupinách overili svoje vedomosti z dejín praveku, vyskúšali si byť pravekými šamanmi a v závere si v rytme bubnov zatancovali šamanský tanec. Všetci odchádzali z múzea plní zážitkov, nových vedomostí a so zistením, že dnešný život je oveľa jednoduchší ako ten praveký!

Fotografie z exkurzie

Exkurzia na Nitriansky hrad

exknitra titV súčasnosti sa kladie veľký dôraz na poznanie dejín svojho rodiska. Preto naši žiaci z II. OG absolvovali dňa 9. 5. 2017 dejepisnú exkurziu s cieľom oboznámiť sa s históriou Nitry. Ich kroky smerovali na Nitriansky hrad, kde spolu s odborným výkladom sprievodcu navštívili Diecézne múzeum, Katedrálu sv. Emeráma, hradnú vežu i kazematy. Prostredníctvom exkurzie si žiaci rozšírili už nadobudnuté vedomosti z hodín dejepisu, ktoré boli tentokrát obohatené o vlastnú skúsenosť z návštevy miest, kde to skutočne žilo.

Fotografie z exkurzie

Exkurzia - Múzeum holokaustu

muzeum holokaustu01Dňa 12. apríla 2017 sa žiaci IV.OG zúčastnili exkurzie, počas ktorej navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Okrem toho, že si prezreli a vypočuli výklad k stálej expozícii v autentických priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, zúčastnili sa aj pútavej prednášky - Deti a holokaust. Žiaci si tak zopakovali a rozšírili vedomosti týkajúce sa tragického obdobia riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

Exkurzia do pevností Komárno a Komárom

exkurzia_komarno2016Dňa 8. júna 2016 sa trieda I.D zúčastnila historickej exkurzie do pevnostného systému v Komárne a na maďarskej strane v Komárome. Jedná sa o najväčšiu stavbu svojho druhu v Strednej Európe, postavenú pre 200 000 vojakov. Súčasnú podobu získala v 17. storočí za cisára Leopolda I., s úpravami v 19. storočí. V dejinách sa ju nikdy nikomu nepodarilo obsadiť. Pevnosť slúžila aj v 20. storočí na vojenské účely ako kasáreň ČS armády, od roku 1968 ju obsadila Sovietska armáda a v rokoch 1991 – 2003 ju používala armáda SR. Od roku 2003 je organickou časťou mesta Komárno.

Fotky z exkurzie

 

Strana 1 z 2