Družba

Návšteva z Báčskeho Petrovca 2018

petrovec2018V dňoch 12. - 15. apríla 2018 sa uskutočnila návšteva z našej družobnej školy - z Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Žiaci boli ubytovaní ako každý rok v rodinách. V deň príchodu si pozreli naši hostia premiéru divadelného predstavenia v aule školy s názvom „Pani richtárka“. Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo. Ďalší deň sme zorganizovali pre nich výlet do Bratislavy, kde navštívili RTVS, staré mesto a nákupné centrum. Tretí deň si prezreli pamiatky Viedne a zábavný park Prater. Opäť bol tento výmenný pobyt veľmi úspešný a páčil sa ako našim žiakom, tak aj našim priateľom z Petrovca.

Výmenný pobyt v družobnej škole v Báčskom Petrovci

petrovec titleV dňoch 19.10. - 22.10.2017 navštívili žiaci našej školy spoločne s učiteľmi družobnú školu v Srbsku v Báčskom Petrovci. Tohoročná družba nadobudla status plnoletosti, už je to 18 rokov, čo sa naše školy vzájomne 2-krát ročne navštevujú. Program bol opäť pestrý: Petrovaradínska pevnosť v Novom Sade, Pevnosť Kalemegdan v hlavnom meste Belehrade spojená s návštevou leteckého múzea a prehliadka najstaršieho domu v Báčskom Petrovci. Žiaci boli rodinami ako vždy srdečne privítaní a tešíme sa všetci na návštevu Petrovčanov u nás.

Výmenný pobyt v partnerskej škole v USA

nvhs small V dňoch 5. - 16. októbra 2017 sa zúčastnilo 35 študentov nášho gymnázia spolu s riaditeľom školy M. Chudíkom a s vedúcou PK ANJ p. A. Peťovskou výmenného pobytu na partnerskej škole Neuqua Valley High School v meste Naperville pri Chicagu. Počas pobytu študenti bývali v amerických rodinách, zúčastňovali sa vyučovania a absolvovali exkurzie. Výlety a víkendy im plánovali americké rodiny. Program nám perfektne pripravil riaditeľ školy Bob McBride. Na škole sme sa zúčastnili slávnosti Homecoming evening, súťaže v preťahovaní lanom Pap Rally (v ktorej naši študenti zdolali americké družstvo „seniors“, čiže maturantov), stredoškolského zápasu amerického futbalu v podaní tímu Wild Cats a pozreli si tanečný battle America Can Dance. Okrem amerického prízvuku, čestného občianstva mesta Naperville (udeleného primátorom mesta Naperville a honorárnou konzulkou pre SR) a množstva zážitkov si naši žiaci odniesli domov nové priateľstvá s americkými študentmi, ktorých u nás privítame 8. júna 2018.

Vďaka patrí našim študentom, ktorí perfektne reprezentovali našu školu a veru, americkým rodinám sa s nimi ťažko lúčilo!
Pozrite si pár fotografií v krátkom videu, ktorého autormi sú Filip Magyar z III.A a Adam Nagy z III.C. Ďakujeme!

Viac o družbe Neuqua Valley High School - Gymnázium, Párovská 1, Nitra sa dozviete v časopise Nezmar, v Párovskom rozhlase, Párovskej televízii a v Nitrianskych novinách. Reportáž o družbe bude mať premiéru na Imatrikuláciách v aule školy 16. novembra 2017.

Vznik družby s Neuqua Valley High School (USA)

nitra and gymparDňa 26. apríla 2017 navštívila naše gymnázium 12-členná delegácia z družobného mesta Naperville v USA. Cieľom ich návštevy bola príprava memoranda o partnerstve nášho gymnázia s Neuqua High School. Počas návštevy si delegácia prezrela školu, navštívili vyučovacie hodiny a stretli sa s našimi žiakmi a spolu diskutovali. Americkí študenti poslali tým našim vlajku svojej školy a naši žiaci pre nich pripravili v angličtine video o našej škole. Člen delegácie Jack Niekamp povedal: We were impressed with the language skills of your students. Návšteva bola úspešná a v Neuqua High School riaditeľ Bob McBride privíta našich žiakov v októbri 2017.

01 02 03

Strana 1 z 2