Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Predseda predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail Telefón
Mgr. Ľubica Palková DEJ – SJA palkova [at] gpnr.sk 037/69 330 18

Členovia predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail

Telefón

Mgr. Kamila Calvo TSV – RUJ – SJA calvo [at] gpnr.sk 037/69 330 17
Mgr. Ivana Domankušová ANJ – SJA domankusova [at] gpnr.sk 037/69 330 34
Mgr. Petra Lou Vega MAT – SJA louvega [at] gpnr.sk 037/69 330 18
PhDr. Soňa Macaiová SJA – ESV macaiova [at] gpnr.sk 037/69 330 34
Mgr. Barbora Sobotková
SJA – DEJ sobotkova [at] gpnr.sk 037/69 330 18