Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

 1. Školský rok 2017/2018 sa začína v utorok 1. septembra 2017 (Štátny sviatok)

 2. Slávnostné otvorenie školského roku bude v pondelok 4. septembra 2017

 3. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v utorok 5. septembra 2017  

 4. Vyučovanie v 1. polroku končí v utorok 31. januára 2018

 5. Vyučovanie v 2. polroku sa začne v stredu 1. februára 2018 a končí v piatok 29. júna 2018

 6. Klasifikačné porady:

  • za 1. polrok – 25. január 2018 (štvrtok)

  • za 2. polrok – 21. jún 2018 (štvrtok)   

  • pre 4. ročník a V.E – 10. máj 2018 (štvrtok)

 7. Hodnotiace štvrťročné pedagogické rady: 14. november 2017 (utorok)  a  10. apríl 2018 (utorok)

 8. Jesenné prázdniny sa začínajú v pondelok 30. októbra 2017 a končia sa v stredu 1. novembra 2017, vyučovanie sa začne vo štvrtok 2. novembra 2017

 9. Vianočné prázdniny sa začínajú v sobotu 23. decembra 2017 a končia sa v piatok 5. januára 2018, vyučovanie sa začne v pondelok 8. januára 2018

 10. Polročné prázdniny sú v piatok 2. februára 2018, vyučovanie sa začne v pondelok 5. februára 2018

 11. Jarné prázdniny trvajú týždeň od 5. marca 2018 do 9. marca 2018

 12. Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 29. marca 2018 a končia v utorok 3. apríla 2018, vyučovanie sa začína v stredu 4. apríla 2018

 13. Letné prázdniny sa začínajú v pondelok 2. júla 2018 a končia v piatok 31. augusta 2018

 14. Imatrikulácie sa konajú vo štvrtok 16. novembra 2017

 15. Stužková slávnosť sa koná v piatok 8. decembra 2017

 16. Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole sa koná v piatok 9. februára 2018

 17. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 13. marec 2018 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.E) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 14. marec 2018 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 15. marec 2018 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  • 26. marec 2018 – španielsky jazyk – (bilingválna trieda V.E) – písomná MS

 18. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 21. – 25. máj  2018 – 4-ročné štúdium

  • 21. – 23. máj  2018 – V.E

  • 21. – 22. jún 2018 – IV.E (SJL) – ústna forma internej časti MS

 19. Prijímacie skúšky budú:

  • 5. apríl 2018 (štvrtok) – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 14. máj 2018 (pondelok) – 1. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

  • 17. máj 2018 (štvrtok) – 2. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

 20. Účelové cvičenia ochrany života a zdravia:

  • 1. cvičenie – marec 2018

  • 2. cvičenie – máj 2018

 21. Kurz OŽaZ pre žiakov 3. ročníka – máj 2018

 22. Prevádzkové porady budú bývať vždy v 1. týždeň v mesiaci, v ktorom nie je hodnotiaca, resp. klasifikačná porada (utorok 15:00)

 23. Gremiálne porady riaditeľa školy budú každý týždeň v piatok o 8,00 hod.

 24. Zasadnutia Poradného zboru riaditeľa školy budú raz za štvrťrok, resp. podľa potreby

 25. Zasadnutia RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2017/2017

  • 26. septembra 2017

  • 14. novembra 2017

  • 9. januára 2018 (konzultačný deň)

  • 10. apríla 2018

  • 5. júna 2018 (konzultačný deň)