Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

 1. Školský rok 2016/2017 sa začína v utorok 1. septembra 2016 (Štátny sviatok)

 2. Slávnostné otvorenie školského roku bude v pondelok 5. septembra 2016

 3. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v utorok 6. septembra 2016  

 4. Vyučovanie v 1. polroku končí v utorok 31. januára 2017

 5. Vyučovanie v 2. polroku sa začne v stredu 1. februára 2017 a končí v piatok 30. júna 2017

 6. Klasifikačné porady:

  • za 1. polrok – 24. január 2017 (utorok)

  • za 2. polrok – 22. jún 2017 (štvrtok)   

  • pre 4. ročník a V.D – 11. máj 2017 (štvrtok)

 7. Hodnotiace štvrťročné pedagogické rady: 15. november 2016 (utorok)  a  4. apríl 2017 (utorok)

 8. Jesenné prázdniny sa začínajú v piatok 28. októbra 2016 a končia sa v stredu 1. novembra 2016, vyučovanie sa začne v stredu 2. novembra 2016

 9. Vianočné prázdniny sa začínajú v piatok 23. decembra 2016 a končia sa v piatok 6. januára 2017, vyučovanie sa začne v pondelok 9. januára 2017

 10. Polročné prázdniny sú v piatok 3. februára 2017

 11. Jarné prázdniny trvajú týždeň od 20. februára 2017 do 24. februára 2017

 12. Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 13. apríla 2017 a končia v utorok 18. apríla 2017, vyučovanie sa začína v stredu 19. apríla 2017

 13. Letné prázdniny sa začínajú v pondelok 3. júla 2017 a končia v piatok 31. augusta 2017

 14. Imatrikulácie sa konajú v piatok 18. novembra 2016

 15. Stužková slávnosť sa koná v piatok 2. decembra 2016

 16. Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole sa koná v piatok 10. februára 2017

 17. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 14. marec 2017 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.E) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 15. marec 2017 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 16. marec 2017 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  • 28. marec 2017 – španielsky jazyk – (bilingválna trieda V.D) – písomná MS

 18. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 22. – 26. máj  2017 – 4-ročné štúdium

  • 22. – 24. máj  2017 – V.D

  • 22. – 23. jún 2017 – IV.E (SJL) – ústna forma internej časti MS

 19. Prijímacie skúšky budú:

  • 28. marec 2017 (utorok) – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 9. máj 2017 (utorok) – 1. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

  • 11. máj 2017 (štvrtok) – 2. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

 20. Účelové cvičenia ochrany života a zdravia:

  • 1. cvičenie – marec 2017

  • 2. cvičenie – máj 2017

 21. Kurz OŽaZ pre žiakov 3. ročníka – máj 2017

 22. Prevádzkové porady budú bývať vždy v 1. týždeň v mesiaci, v ktorom nie je hodnotiaca, resp. klasifikačná porada (utorok 15:00)

 23. Gremiálne porady riaditeľa školy budú každý týždeň v piatok o 8,00 hod.

 24. Zasadnutia Poradného zboru riaditeľa školy budú raz za štvrťrok, resp. podľa potreby

 25. Zasadnutia RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2016/2017

  • 27. septembra 2016

  • 15. novembra 2016

  • 17. januára 2017 (konzultačný deň)

  • 4. apríla 2017

  • 6. júna 2017 (konzultačný deň)

 

Stiahnuť dokument Organizácia školského roka 2016/2017 vo formáte pdf