Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Predseda predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail Telefón
Mgr. Ľubica Palková DEJ – SJA palkova [at] gpnr.sk 037/69 330 18

Členovia predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail

Telefón

Mgr. Kamila Calvo TSV – RUJ – SJA calvo [at] gpnr.sk 037/69 330 17
Mgr. Petra Lou Vega MAT – SJA louvega [at] gpnr.sk 037/69 330 18
PhDr. Soňa Macaiová SJA – ESV macaiova [at] gpnr.sk 037/69 330 16
Mgr. Barbora Sobotková (MD) SJA – DEJ sobotkova [at] gpnr.sk 037/69 330 18

Španielski lektori v tomto školskom roku:

Meno učiteľa
Aprobácia E-mail

Telefón

Inmaculada Baños De Cos SJA – ESV 037/69 330 18
Fernando Antolin Morales MAT – FYZ 037/69 330 34
Rosario Moratal Colomina SJA – ESV 037/69 330 18
Asuncion Marugán Sánchez BIO – CHE 037/69 330 34