Deň španielskej kultúry

Día Del Espaňol 2017

diadelespanol2017

01 01
01 01

Dni hispánskej kultúry 2017

hlavný plagát

Deň španielskej kultúry 2016

Ako sa už pomaly stáva zvykom, v našej španielskej bilingválnej sekcii sme už po štvrtýkrát 30. mája 2016 oslávili Deň španielskeho jazyka a spoločne sme si užili chvíle, na ktorých študenti aj učitelia pracovali s najväčším nasadením.
Slávnosť otvorila naša milá pani zástupkyňa Ľubica Babošová, ktorá poďakovala všetkým za spoluprácu a prípravu a povzbudila ich k ďalšiemu štúdiu tohto krásneho jazyka, ktorý nás spája.

Ďalej sa naši študenti všetkých ročníkov bilingválnej sekcie predviedli svojimi vystúpeniami. Nechýbali divadelné predstavenia, krátke ukážky, aj malá spomenienka na výročie úmrtia spisovateľa Cervantesa.

Ako novinku tohto roka musíme uviesť neuveriteľné pokusy z chémie (nezabudnite študenti, že nie je vhodné robiť ich doma bez odborného dohľadu) a taktiež stála za to aj originálna súťaž kaktusov v podaní Fernandovej osobitej a vysoko odbornej prezentácie.

Ako špeciálni hostia sa predviedli Klaudia a jej skupina v štýle “free style dance”. David, najznámejší trubadúr na Slovensku, v sprievode svojej gitary zaspieval ľudové a žartovné piesne. Carlos Roberto, lector na UKF, nám svojimi zaujímavými slovnými príkladmi ukázal vplyv iných jazykov na vývin španielčiny.

Nechýbala španielska kuchyňa a jedlá odvšelikadiaľ a to všetko zapíjané špeciálnou Párovskou sangríou. Ako hlavné jedlo sa podával túžobne očakávaný KVÍZ. Víťazi získali skvelý darček na zlepšenie si svojich vedemostí zo španielskej kultúry: dve zaujímavé knihy, samozrejme v španielskom jazyku.

Pozrite si niekoľko fotografií z dňa plného smiechu, zážitkov a výbornej nálady :)

Día del Espaňol / Deň španielskej kultúry 2016

Deň španielskej kultúry v spolupráci s UKF

Dňa 14. apríla 2016 naša bilingválna sekcia Ramóna y Cajala spolupracovala na organizácii VIII. ročníka Dňa španielskej kultúry Katedry romanistiky na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Táto slávnosť sa konala v aule gymnázia za prítomnosti nášho pána riaditeľa a Mgr. Zuzany Kormaňákovej a doc. Magdalény Kučerkovej, PhD. z UKF.

Slávnosť otvorili študenti divadelného krúžku so svojím predstavením Fikcie, pod vedením Fernanda Antolína Moralesa. Následne žiaci každého ročníka predstavili svoje zábavné aj poučné príspevky s literárnou tematikou. Študentky UKF sa podieľali na programe ukážkami otvorených hodín pre prvé ročníky bilingválneho, osemročného aj štvorročného štúdia. Ďalšia študentka UKF oboznámila našich študentov so svojim štúdiom v Seville v programe Erasmus.

Na záver mali študenti možnosť naučiť sa základné kroky latinskoamerických tancov pod vedením našich študentiek. Neoddeliteľnou súčasťou programu bola aj ochutnávka španielskych a slovenských jedál pripravených našimi študentmi, za ktoré im touto cestou ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

 

Strana 1 z 2