Študentský parlament

Vianočné mestečko 2017

vianocnemestecko2017V posledný deň vyučovania pred zimnými prázdninami 22. decembra 2017 Študentský parlament zorganizoval akciu Vianočné mestečko. Žiaci pripravili najrôznejšie výrobky, ktoré predávali za symbolickú cenu a zisk - vyzbieraná suma v hodnote 470 € - bol venovaný na dobročinné účely. Vo Vianočnom mestečku sa podávali medovníky a vianočný punč pripravené našimi pani kuchárkami. Kto chcel mať pamiatku na túto peknú akciu, mohol sa odfotiť pri vianočnej scenérii, fotografia mu bola hneď odovzdaná. Záujemcovia si mohli tiež vyskúšať zdobenie medovníkov. Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii.
Poďakovanie patrí organizátorom Mgr. Jurajovi Fuskovi, Mgr. Simone Nedasovej, študentskému parlamentu a všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy vianočných predmetov či pochúťok.

Párovský Sparťan 2017

spartan2017Dňa 10. novembra 2017 sa uskutočnil už 4. ročník súťaže Párovský Sparťan, kde naši študenti súťažili v meraní svojich síl o zaujímavé ceny.
Vyhodnotenie:
1. Adam Vozár (III.C)
2. Matúš Záhorský (III.C)
3. Rastislav Zeleňák (VI.OG)
4. Miloš Sádovsky (III.B)
5. Ondrej Chatrnuch (I.B)

Víťazom srdečne blahoželáme!
Súťaž podporilo Rodičovské združenie a firma FITPLUS. Ďakujeme!
Niekoľko fotografií vo fotogalérii

Workshop so Silviou Hnátovou

hnatova workshop01V piatok 1. novembra 2017 navštívila gymnázium naša bývalá žiačka Silvia Hnátová, absolventka a štipendistka univerzity Cambridge vo Veľkej Británii a aktuálna doktorandka v odbore Neuroveda na už spomenutej univerzite. Dopoludnia sa stretla so študentským parlamentom a absolvovala vyučovaciu hodinu v II.C. Popoludní viedla workshop pre našich študentov, ktorého cieľom bolo žiakov maturitných aj nižších ročníkov viesť k správnemu písaniu životopisu, k správnemu výberu univerzity, a hlavne motivovať ich k odvahe hlásiť sa na úspešné (aj zahraničné) univerzity. Workshop bude prebiehať pravidelne počas školského roka a bude žiakom umožňovať pripravovať si portfólio aktivít, ktoré pomôžu k prijatiu na vysnívanú univerzitu.

Halloweenská noc v škole

nocvskole2017 video Dňa 26. októbra 2017 pripravili členovia študentského parlamentu pod vedením Dominiky Machovej zo IV.D a Mgr. Juraja Fusku Noc v škole s témou Halloween pre našich najmladších študentov z I.OG a II.OG. Žiakov okrem večere a diskotéky čakala prehliadka nočnej školy s množstvom súťaží a strašidiel v zákutiach tried a chodieb. Po strašidelnej noci nasledovalo odovzdanie putovného pohára víťaznej skupine žiakov II.OG pod vedením maturantky Barbory Birčákovej, nasledovali raňajky, odovzdanie desiatej a klasický deň v škole :-)
Poďakovanie patrí členom parlamentu za perfektnú prípravu, vyučujúcim, ktorí si pripravili halloweenské masky (p. Fuska, p. Dömöš, p. Nedasová, riaditeľ p. Chudík a triedne pani profesorky p. Výbochová a p. Adamíková) a samozrejme našim primánom a sekundánom za súťaživosť a odvahu :-)
Na Noc v škole prispelo aj Divadlo Andreja Bagara v Nitre zapožičaním kostýmov pre žiakov aj učiteľov a tiež firma Novgal, ktorá prispela finančne a tiež poskytla potraviny na prípravu večere a raňajok. Ďakujeme!

Študentský parlament

fotoparlament

Študentský parlament gymnázia Párovská 1 v Nitre je združenie, ktoré organizuje rôzne školské a mimoškolské akcie, stará sa o zlepšovanie vzťahov medzi študentmi a učiteľmi, zlepšuje školský systém, rieši výchovno-vzdelávacie problémy, presadzuje študijné a sociálne záujmy študentov, navrhuje opatrenia na zlepšenie činnosti v škole, pomáha s riešením školských priestupkov, nadväzuje kontakty s inými stredoškolskými študentskými združeniami na Slovensku i v zahraničí a snaží sa čo najlepšie slúžiť potrebám našich študentov.

Každá trieda má vlastného zástupcu (predsedu), ktorý je členom tejto organizácie a má určité práva a povinnosti. Predsedovia majú právo voliť a byť volení do ŠP GP, podieľať sa na organizovaní školských a mimoškolských aktivít a zastupovať návrhy a témy svojej triedy. Ich povinnosťami je zúčastňovať sa na parlamentných stretnutiach, aktívne sa zapájať do organizovania akcií či rozoberania problémov a tém, snažiť sa presadzovať svoje návrhy a oboznamovať svoju triedu s dôležitosťami prerokovanými na stretnutí.
V priebehu školského roka sa usporadúvajú parlamentné stretnutia, na ktorých sa diskutuje o akciách, udalostiach, povinnostiach, problémoch a návrhoch študentov.

V posledných rokoch sme vybudovali príjemnú atmosféru v duchu školských diskoték, besiedok, prezentácií, plesu, športových dní a rôznych iných udalostí. Školský parlament povzbudzuje študentské talenty a nápady akciami ako deň Športu, talentová show, imatrikulácie, vystúpenia, divadlá a tiež podporuje školský časopis Nezmar.

V rámci školy sa snažíme vytvoriť lepšiu komunikáciu a vzťahy medzi našimi študentami, ale aj inými školami. Spolupracovali sme už s gymnáziom Golianova 68, Hotelovou Akadémiou či organizáciami Rotary, Inlingua a mnohými ďalšími.

Dúfame, že sa každým rokom budeme viac a viac zlepšovať a prinášať stále nové nápady pre skrášlenie nášho stredoškolského života.

Členovia ŠP GP

Predsedkyňa: Dominika Machová (IV.D)
Podpredseda: Mgr. Juraj Fuska
Tajomníčka: Nataša Elkrief (V.E)

Ostatní členovia:

Viera Lukáčová I.A
Ondrej Chatrnúch I.B
Maroš Marko I.C
Alexandra Szabó I.D
Nikoleta Kecskésová II.A
Viviana Matyóová II.B
Tomáš Varga II.C
Katarína Čimborová II.D
Marek Dovičovič III.A
  III.B
Katarína Petrániová III.C
Katarína Kanásová III.D
  IV.A
Diana Pakošová IV.B
Karolína Kolejáková IV.C
Martina Michaleová IV.E
Nina Hlavačková V.OG
Melisa Patúcová VI.OG
Tereza Tódová VII.OG
Barbora Birčáková VIII.OG


Plánováné akcie

November Imatrikulácie 2017, Imatrikulačná diskotéka
December Vianočné trhy, Beseda s vysokoškolákmi
Január Besiedka o seminároch
Február Valentínska diskotéka
Apríl Apríles, Maturitný ples
Máj Ročenka
Jún Športové dni