Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Najúspešnejší žiaci I. - IV.OG

DSC 1249Okresný úrad Nitra, odbor školstva na základe dosiahnutých výsledkov žiakov v okresných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2016/2017 odmenil najúspešnejších žiakov. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 21. júna 2017 v ZŠ Topoľová v Nitre. Samozrejme, nechýbali medzi nimi naši žiaci:


1. Ábelová Nina (III.OG) 1. miesto Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, kat. C
2. Chudíková Karolína (I.OG) 3. miesto Dejepisná olympiáda, kat. F
3. Bódi Richard (IV.OG) 2. miesto Geografickej olympiády, kat. E
4. Bystrický Matej (II.OG) 3. miesto Geografickej olympiády, kat. F
  1. miesto Matematická olympiáda, kat. Z7
5. Majka Michal (I.OG) 1. miesto Biologická olympiáda, kat. D, prakticko-teoretická časť
6. Královič Matúš (I.OG) 1. miesto Matematická olympiáda, kat. Z6
7. Jindra Ivan (III.OG) 3. miesto Matematická olympiáda, kat. Z8
8. Minh Tuan Nguyen (III.OG)   3. miesto Matematická olympiáda, kat. Z8
  2. miesto Pytagoriáda, kat. P8
9. Lednár Filip (IV.OG) 2. miesto Biologická olympiáda, kat. E, geológia
10. Horváth Filip (II.OG) 2. miesto Pytagoriáda, kat. P7Filip Lednár kk bo 2017Filip Lednár
sa po úspechu v Okresnom kole BiO umiestnil na 2. mieste aj v Krajskom kole Biologickej olympiády.

Srdečne jemu aj ostatným blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa úspechov aj naďalej.