Hľadaj: 
Gymnázium Párovská 1 Nitra Vás víta na svojej stránke
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
sobota, 6. februára 2016
Meniny má:
Dorota
Tvoja IP:
54.160.221.82
Návštev online:
4
Počítadlo:
1451039 návštev
6573919 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Oznamy
 
 
Vyhodnotenie súťaže EXPERT GENIALITY SHOW

Dňa 1. decembra 2015 sa uskutočnil 9. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW, v ktorej si súťažiaci vyberajú dve z ponúkaných tém (Svetobežník, Do you speak English?, Mozgolamy, Spoločnosť kedysi a dnes, Góly, body, sekundy a Tajomstvá prírody). Svoje vedomosti si s ďalšími 9210 žiakmi zo 419 škôl z celého Slovenska porovnalo aj 59 našich Párovčanov.

V prvej štvrtine rebríčkov v jednotlivých témach sa umiestnilo 33 našich žiakov. Získali teda oprávnenie používať titul „ EXPERT na...“.
Siedmi získali aj titul „ TOP EXPERT“ za umiestnenie v prvej stovke v niektorej z kategórií.

Piati najlepší
(za svoje umiestnenie v prvej desiatke jednotlivých rebríčkov, získali aj pekné vecné ceny):
Patrik Peťovský (II.OG) 2. miesto v téme Svetobežník, kategória EXPERT 7
Jakub Konc (I.OG) 6. miesto v téme Mozgolamy, kategória EXPERT 6
Matúš Jurena (III.B) 8. miesto v téme Svetobežník, kategória EXPERT G34
Matúš Adamík (II.OG) 9. miesto v téme Tajomstvá prírody, kategória EXPERT 7
František Stupka (IV.OG) 9. miesto v téme Mozgolamy, kategória EXPERT 9
Blahoželáme!

Všetkým EXPERTom ďakujeme za reprezentáciu. Ďalší ročník súťaže sa (pravdepodobne) bude konať opäť začiatkom decembra, takže máte dosť času na tréning. Viac informácií o súťaži nájdete na www.sutazexpert.sk.

 
 
 
Informácie k voliteľným predmetom

Prihlasovanie na seminár - informácie pre žiakov 2. a 3. ročníka, III.E a IV.D

 
 
 
Úspech v basketbale

Dňa 3. februára 2016 sa v Nitre konali Majstrovstvá okresu Nitra v basketbale žiakov SŠ.
Naši chlapci v zložení Adam Ryban (III.E), Samuel Beňuš (IV.D), Matej Trepáč (II.D), Philip Jurkin (II.D), Frederik Lampert (II.A), Jakub Martiška (IV.A), Roman Laboš (IV.B), Robo Mikloš (VIII.OG), Jakub Fülöp (VI.OG), Michael Jurík (III.A), Peter Janiš (III.B) a Adrián Tóthezere (III.B) získali krásne 2. miesto! Srdečne blahoželáme!

 
 
 
PROFIIT 2016

Milí študenti, zapojte sa do súťaže v programovaní :)
Viac informácií...

 
 
 
Matematická olympiáda - okresné kolo

Dňa 19. januára 2016 sa uskutočnilo okresné kolo MO v kategórii Z9.

Naša žiačka Tatiana Matejková zo IV.OG získala 1. miesto a postupuje do krajského kola.
Matej Bolcskei (IV.OG) a Natalia Calvo (I.D) získali 12. - 13. miesto (úspešní riešitelia).

Srdečne blahoželáme!

 
 
 
Mladý prekladateľ 2015

Dňa 4. decembra 2015 sa v aule UKF v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka súťaže MLADÝ PREKLADATEĽ 2015, ktorej organizátorom je Katedra translatológie FF UKF v Nitre. Naši žiaci sa zapojili do kategórie prekladu textu z anglického jazyka a získali:

Ivona Feldmárová (V.D) - 1. miesto
Nora Júlia Levická (V.D) - 2. miesto


Dievčatám blahoželáme a všetkým našim žiakom, ktorí sa zapojili ďakujeme za reprezentáciu školy.
mlady prekladatel mlady prekladatel

 
 
 
Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

V dňoch 13. a 14. januára 2016 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku.
Naši žiaci sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:

kategória 1A
: Martin Kopček (II. OG) - 13. miesto
kategória 1B: Marek Bízik (IV. OG) - 12. miesto
kategória 2A: Michal Hovanjec (II. A) - 5. miesto
kategória 2B: Ivona Feldmárová (V. D) - 1. miesto
kategória 2C2: Samuel Beňuš (IV. D) - 2. miesto

Blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a Ivonke Feldmárovej držíme palce 10. februára 2016 v krajskom kole.

 
 
 
Projekt Zdravie na tanieri

 
 
 
Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na našej škole


Gymnázium, Párovská 1, Nitra oznamuje záujemcom o štúdium, že v sekcii Prijímacie konanie
boli zverejnené kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na našej škole
pre školský rok 2016/2017.

Všetkým, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky, prajeme príjemnú prípravu a ich úspešné zvládnutie :-)


Ďalšie informácie pre záujemcov o štúdium:

 
 
 
Rodičovské združenie

Zasadnutia RR RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2015/2016 (vždy v utorok spravidla o 17:00)

  • 29. septembra 2015
  • 10. novembra 2015
  • 12. januára 2016 (konzultačný deň: 16:00 - 17:00)
  • 22. marca 2016
  • 7. júna 2016 (konzultačný deň)

 
 
 
Úspech, úspech.. To je šanca premenená.. :)