Hľadaj: 
Gymnázium Párovská 1 Nitra Vás víta na svojej stránke
Novinky     

Voliteľné predmety pre školský rok 2015/2016

Nový školský poriadok
(platný od 1. februára 2015)

Elektronická žiacka knižka

Rozvrh 2014/2015

Prijímacie konanie pre školský roku 2015/2016

Podávanie prihlášok na štúdium
na strednej škole pre školský rok 2015/2016

Tlačivá     

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane - formáty doc, rtf

Potvrdenie o zaplatení dane - formáty doc, rtf

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf


Obed     
streda - 27. 05. 2015

Celý týždeň

Infookno    
Dnes je:
streda, 27. mája 2015
Meniny má:
Iveta
Tvoja IP:
54.159.143.84
Návštev online:
5
Počítadlo:
1260378 návštev
5189290 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Oznamy
 
 
Krajské kolo MO - kategória C

Dňa 31. marca 2015 sa uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády v kategórii C, ktorého sa zúčastnilo 57 súťažiacich.

Úspešnými riešiteľmi sa stali:
Matúš Adamčík
(V. OG) 7. miesto
Tomáš Švihorík
(V. OG) 7. miesto
Michaela Marčeková
(IV. OG) 12. miesto
Jakub Poljovka
(I. B) 15. miesto

Výsledková listina

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 
 
 
Exkurzia do Peruánskej reštaurácie Casa Inka

Dňa 28. apríla 2015 sa študenti našej bilingválnej sekcie zúčastnili exkurzie do Peruánskej reštaurácie "Casa Inka". Vypočuli si prednášku o peruánskej gastronómii v španielskom jazyku, spoznali typické (ale pre nás exotické) suroviny a ingrediencie, a mohli si tiež vyskúšať svoje konverzačné schopnosti v jazyku, ktorý študujú. Na záver si samozrejme pochutili na výbornom jedle :)
Táto akcia sa od roku 2012 konala už po štvrtýkrát, vždy v spolupráci s majiteľom reštaurácie a jeho zamestnancami, ktorým týmto srdečne ďakujeme!

 
 
 
Súťaž o najlepší výtvarný návrh

 
 
 
OZNAM - ISIC KARTA

isicVzhľadom na avizovaný záujem zo strany žiakov je možné prejsť na používanie ISIC KARTY namiesto školskej čipovej karty. Záujemcovia sa zaevidujú na študijnom oddelení v priebehu mesiaca máj 2015, kde obdržia informačné letáky a 2 tlačivá žiadostí, ktoré po vyplnení a podpísaní prinesú spolu s fotografiou 2,5 x 3 cm a poplatkom 20 € opäť na študijné oddelenie.

riaditeľ školy

 
 
 
Erasmus v školách

Dňa 7. mája 2015 sa naše gymnázium zapojilo do programu Erasmus v školách prezentáciou zahraničných študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Študenti pochádzajú z Fínska a Kanady. Prezentácie prebiehali v živej atmosfére.

Erasmus v školách je hlavnou aktivitou v rámci projektu Sociálny Erasmus. Zahraniční študenti, ktorí študujú na slovenských vysokých školách počas svojich prezentácií na stredných školách približujú ich kultúru a prispievajú k rozširovaniu výmenných programov študentov.

 
 
 
Biologická olympiáda - krajské kolo

Dňa 12. mája 2015 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády, kategória E. Z prvých miest v okresnom kole naň postúpili dvaja naši žiaci: Filip Lednár (II.OG), ktorý v tejto súťaži v odbornosti geológia obsadil 4. miesto a Michal Zahradníček (III.OG), ktorý sa v odbornosti zoológia umiestnil na 3. mieste.
Ku krásnemu úspechu srdečne blahoželáme!

 
 
 
Súťaž v poskytovaní prvej pomoci

Dňa 29. apríla 2015 sa študentky V.OG zúčastnili náročnej súťaže družstiev v poskytovaní prvej pomoci. Počínali si veľmi statočne a v silnej konkurencii obsadili pekné 7. miesto.
Blahoželáme!

 
 
 
Úspech na Hviezdoslavovom Kubíne

Dňa 7. mája 2015 reprezentoval Michal Zahradníček z III. OG našu školu na krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína v Spoločenskom dome v Topoľčanoch. Umiestnil sa na krásnom 3. mieste
v prednese prózy
.
Ďakujeme za ukážkovú reprezentáciu v rámci tretej kategórie umeleckého prednesu.

 
 
 
Súťaž o najkrajšie vyznanie matke

Matica slovenská v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Šurany pripravila už 9. ročník literárnej súťaže o najkrajšie vyznanie matke - Mojej matke. Slávnostného vyhodnotenia dňa 5. 5. 2015 sa zúčastnili aj naši študenti spolu s rodinou.

4. kategória - poézia
Štefan Tóth (1.E)1. miesto
Branislav Králik (1.E) 2. miesto
Lenka Kučerová (1.E) 3. miesto

4. kategória - próza
Patrícia Borošová (1.E)1. miesto
Vanessa Jóriová (1.E) – 2. miesto


 
 
 
Štúrovo pero 2015

Dňa 17. - 18. apríla 2015 sa v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene uskutočnil už 19. ročník súťaže časopisov a novinárskych príspevkov Štúrovo pero. Súťaže sme sa zúčastnili aj s naším školským časopisom Nezmar, ktorý reprezentovala študentka Hana Balková (I.E).
Súčasťou Štúrovho pera bola otvorená beseda s ministrom školstva Jurajom Draxlerom, ale aj besedy
s významnými osobnosťami z novinárskeho a redaktorského prostredia, ktorí poskytovali cenné rady
a vytvárali počas týchto dní príjemnú atmosféru.

Na fotke vľavo s Jurajom Draxlerom (minister školstva)

Na fotke vpravo s Michalom Meškom (zakladateľ kníhkupectva Martinus)

 
 
 
Matematický B-deň 2014

bdayDňa 13. apríla 2015 sa uskutočnila súťaž Matematický B-deň 2014. V slovenskom kole medzinárodnej matematickej tímovej súťaže sa družstvo študentov našej školy v zložení Arek Antoniewicz (IV.B), Michal Bali (IV.B), Lukáš Kiss (VIII.OG) a Kristína Prešinská (VIII.OG) umiestnilo na 8. mieste.
Srdečne blahoželáme

 
 
 
Geografická olympiáda - krajské kolo

geograficka
	olympiada Dňa 22. apríla 2015 sa v Zlatých Moravciach uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády - kategória F, kde našu školu úspešne reprezentoval Richard Bódi (II. OG), ktorý sa umiestnil na 2. mieste.
Blahoželáme!