Hľadaj: 
Gymnázium Párovská 1 Nitra Vás víta na svojej stránke
Novinky     

Zborník príspevkov z medzinárodnej odborno-didaktickej konferencie
Vedenie školy ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti

Nový školský poriadok
(platný od 1. februára 2015)

Elektronická žiacka knižka

Prijímacie konanie pre školský roku 2015/2016

Podávanie prihlášok na štúdium
na strednej škole pre školský rok 2015/2016

Tlačivá     

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane - formáty doc, rtf

Potvrdenie o zaplatení dane - formáty doc, rtf

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf


Infookno    
Dnes je:
piatok, 31. júla 2015
Meniny má:
Ignác
Tvoja IP:
54.91.171.216
Návštev online:
1
Počítadlo:
1302516 návštev
5881426 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Oznamy
 
 
1. júl - 31. august 2015

Užite si prázdniny :)
Stretneme sa 2. septembra 2015!
Úradné hodiny počas prázdnin: každú stredu 9:00 - 12:00

 
 
 
Výmenný pobyt v Garmisch-Partenkirchene

V dňoch od 21. do 26. júna 2015 sa naši študenti zúčastnili výmenného pobytu v našej družobnej škole v Garmisch-Partenkirchene v Nemecku.

 
 
 
Rozlúčka s pani profesorkami Erikou Madurkayovou a Zorkou Loviškovou


Ď A K U J E M E ! ! !

 
 
 
Víťaz putovného pohára

 
 
 
Deň španielskej kultúry

Dňa 19. júna 2015 sa uskutočnil náš tradičný Deň španielskej kultúry. V programe, ktorý slávnostne otvoril náš pán riaditeľ, Mgr. Martin Chudík, účinkovali študenti bilingválnej sekcie. Ponúkli nám spev, recitáciu a divadlo. O svojich mestách pútavo rozprávali pozvaní hostia z Valencie, Zaragozy Barcelony a Panamy.
Počas prestávky sme ochutnávali španielske špeciality. Konkurz o najlepšiu "Tortilla de patatas" vyhral študent 1.E, Štefan Tóth. Nechýbala ani vedomostná súťaž "Čo vieš o španielsky hovoriacich krajinách", ktorú zábavnou formou moderoval lektor Fernando. Posledným, ale nie menej zábavným bodom programu bolo karaoke.
Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, pozvaným hosťom, a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli realizácii tejto akcie a hlavne našim španielskym lektorom Inme, Rosario, Fernandovi a Israelovi za organizáciu.

 
 
 
Časopisy bilingválnych tried


Vydania školských časopisov bilingválnych tried si môžete prečítať
v sekcii Aktivity --> Los Otros a A ver
(vrátane nového čísla časopisu A Ver).


 
 
 
Úspech, úspech.. To je šanca premenená.. :)