Výberové konanie

Riaditeľ gymnázia vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií:

 Viac informácií získate po kliknutí na uvedenú pracovnú pozíciu.

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

Výsledky prijímacieho konania do triedy 8-ročného štúdia

Výsledky prijímacieho konania do tried 4-ročného štúdia

OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM

Zápis žiakov, ktorí boli prijatí pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční na študijnom oddelení gymnázia 
v dňoch 21. - 25. mája 2018, v čase 7:30 - 15:30.
Pre žiakov, ktorí sa na štúdium nezapíšu do uvedeného termínu, stráca rozhodnutie o prijatí platnosť!

Na zápis nie je potrebné priniesť rozhodnutie o prijatí.
Je však potrebné priniesť si zápisný lístok, vydaný základnou školou, bez ktorého nie je možné zápis uskutočniť.

V prípade otázok ohľadom zápisu kontaktuje študijnú referentku p. Matulovú (037 69 330 31 alebo matulova@gpnr.sk).

Mgr. Martin Chudík
riaditeľ školy 

Pozvánka pre rodičov maturantov

pozvanka odovzdavanie vysv matur

Novinky