Hľadaj: 
Gymnázium Párovská 1 Nitra Vás víta na svojej stránke
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane - formáty doc, rtf

Potvrdenie o zaplatení dane - formáty doc, rtf

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
utorok, 1. decembra 2015
Meniny má:
Edmund
Tvoja IP:
54.163.4.180
Návštev online:
4
Počítadlo:
1402697 návštev
6437793 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Oznamy
 
 
Projekt Škola podporujúca zdravie

 
 
 
Športové aktivity

Niekoľko fotografií zo športových aktivít, ktoré sa konali počas týždňa osláv 50. výročia založenia GP

 
 
 
Úspechy na športových súťažiach

bedminton Bedminton – Majstrovstvá kraja (Šurany)
<-- Martin Hučko (IV.C), Matúš Červený (VIII. OG) - 2. miesto

Florball – Majstrovstvá okresu (SOŠ Veterinárna Nitra)
Žiaci z V.OG, III.B, IV.B, VIII.OG - 3. miesto

Aerobic Maratón (UKF Nitra)
Imrich Filípek a Erik Belák (III.D) - 2. miesto
-> postup na majstrovstvá SR

Tlak na lavičke – súťaž nitrianskych škôl (SŠ Potravinárska Nitra)
Jakub Janek (IV.B) - 2. miesto

Srdečne blahoželáme!

 
 
 
Oznam

Milí žiaci a rodičia,
k dispozícii sú vám naši zamestnanci - špecialisti, ktorých môžu žiaci vyhľadať a dohodnúť si stretnutie, príp. rodičia sa môžu informovať mejlom alebo telefonicky. Psychológ je v čase konzultácií v miestnosti študentského parlamentu.

Koordinátor protidrogovej prevencie:
Mgr. Karol Guldan (guldan@gpnr.sk)
Koordinátorka pre štúdium nižších tried 8-ročného gymnázia (I.-IV.OG):
Mgr. Anna Adamíková (adamikova@gpnr.sk)
Výchovná poradkyňa:
Mgr. Mária Laciková (lacikova@gpnr.sk)
Školský psychológ:
Mgr. Martin Rothbauer (info študijné oddelenie - 037 69 330 31)
Konzultácie: STREDA 10.00-13.00

 
 
 
Vyhodnotenie súťaže iBobor

V týždni od 9. do 13. novembra 2015 prebiehala online súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo 66 843 súťažiacich z 982 škôl z celého Slovenska. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT), iniciovať
v žiakoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní pri učení sa.

Úspešní riešitelia a ich umiestnenie vrámci SR
Celoslovenské štatistické vyhodnotenie
Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

 
 
 
Nové číslo časopisu A Ver
<-- Nové číslo časopisu A VerOstatné vydania školských časopisov bilingválnych tried
si môžete prečítať v sekcii
Aktivity --> Los Otros a A ver 
 
 
Náboj JUNIOR

Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.
V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Náš tím v zložení Matej Bolcskei, Veronika Molnárová, František Stupka, Rastislav Zeleňák (IV.OG) získal krásne
1. miesto ! Blahoželáme!

Kompletné výsledky

 
 
 
Fyzikálny náboj - výsledky

V piatok 13. novembra 2015 sa uskutočnila v Bratislave tímová súťaž v riešení fyzikálnych úloh Fyzikálny náboj.

Družstvo juniorov v zložení T. Švihorík (VI.OG), M. Adamčík (VI.OG), M. Hrmo (V.OG), M. Zubčák (V.OG) a J. Poljovka (II.B) sa spomedzi 40 družstiev umiestnilo na 10. mieste.
Výsledky Náboja 2015, Juniori, Slovensko

Družstvo seniorov v zložení P. Trubáčik (IV.B), T. Barusová (IV.B), N. Streshkova (III.C), N. Holková (III.C), V. Vranková (VIII.OG) obsadilo v konkurencii 27 tímov 19. miesto.
Výsledky Náboja 2015, Seniori, Slovensko

Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 
 
 
Nemecké rozprávky pre deti a mládež

V časoch, keď sa želania ešte plnili, žili v rozprávkach bratov Grimmovcov Janko a Marienka, Snehulienka, Popoluška, Červená čiapočka, vlk a sedem kozliatok ...
S týmito a mnohými inými postavami sa zoznámili nemčinári zo IV.OG dňa 9. novembra 2015 na zaujímavom interaktívnom workshope pre základné a stredné školy na Katedre germanistiky FF UKF.

Niekoľko fotografií z workshopu

 
 
 
Oslava 50. výročia založenia nášho gymnázia

Pozrite si reportáž z oslavy, ktorú pripravila TV Nitrička (v inom prehliadači ako Mozilla Firefox)

 
 
 
English Library

 Milí študenti a učitelia,
ak máte záujem čítať knihy v anglickom jazyku,
navštívte našu ENGLISH LIBRARY (č. 424)

 

 
 
 
DETSKÝ ČIN ROKA 2015

Dobrý skutok nie sú len veľké činy ale i malé každodenné skutky...
Nina Hlavačková a Laura Antolová z III.OG boli nominované v projekte DETSKÝ ČIN ROKA 2015. Spolu so svojimi spolužiakmi sa zúčastnili v piatok 29.9.2015 besiedky, ktorá sa konala v rámci Divadelnej Nitry v Krajskej knižnici K. Kmeťku v Nitre. Ich príbehy – dobré skutky, si môžete prečítať aj na nástenke oproti jedálni. Našim žiačkam blahoželáme a zároveň nás všetkých povzbudzujeme v konaní dobra.
Niekoľko fotografií z besiedky

Hlasuj za príbehy našich študentiek na stránke www.detskycin.sk

Možnosť hlasovať pre deti do 15 rokov:

Kategória č. 5 List C
Kategória Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin List D

Možnosť hlasovať pre dospelých:
Laura sa starala o poranenú srnku. - Kategória: Pomoc prírode
Nina vybavila medailu pre kamarátku, ktorej právom patrila. - Kategória: Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin