Hľadaj: 
Gymnázium Párovská 1 Nitra Vás víta na svojej stránke
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
sobota, 30. apríla 2016
Meniny má:
Anastázia
Tvoja IP:
54.221.51.73
Návštev online:
2
Počítadlo:
1512847 návštev
6759533 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Oznamy
 
 
Fyzikálna olympiáda - krajské kolo

Dňa 13. apríla 2016 sa konalo krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E.

Víťaz krajského kola:
Matej Bölcskei (IV.OG) - 1. miesto

Ďalší úspešní riešitelia:

Tatiana Matejková (IV.OG) - 20. miesto
Svetlana Rampašeková (IV.OG) - 32. miesto


Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 
 
 
Orientačný beh

Dňa 21. apríla 2016 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu Nitra v Orientačnom behu. Z našej školy sa behu zúčastnilo 48 študentov a svojimi výkonmi nás veľmi potešili.
Z celkového počtu 400 zúčastnených sa umiestnili nasledovne:

Naši najlepší v súťaži jednotlivcov:
Ferencziová Veronika II.A - 2. miesto
Cok Daniel II.D - 3. miesto
Botková Sandra I.D - 7. miesto
Belanová Sofia I.A - 9. miesto
Kováčik Samuel II.A - 9. miesto
Mikloš Róbert VIII.OG- 10. miesto
Calvo Natalia I.D - 11. miesto
Fazekáš Martin II.B - 22. miesto
Bystrický Jakub II.D - 30. miesto


Umiestnenie v súťaži družstiev:
Mladšie žiačky - 2. miesto
- Botková Sandra I.D
- Calvo Natalia I.D
- Belanová Sofia I.A
- Kukučková Nina I.A
- Lovásová Beata I.A
Starší žiaci - 3. miesto
- Belák Erik III.D
- Cok Daniel II.D
- Bystrický Jakub II.D
- Mikloš Róbert VIII.OG

Prvé a druhé miesta postupujú do krajského kola súťaže.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 
 
 
Matematická olympiáda bilingválnych slovensko-španielskych sekcií

V dňoch 7. - 8. apríla 2016 sa na našom gymnáziu konalo celoslovenské kolo matematickej olympiády bilingválnych slovensko-španielskych sekcií na Slovensku. Olympiády sa zúčastnili traja naši žiaci. Dominika Bojňanská z III.E získala 3. miesto, Štefan Tóth a Michaela Nemešová obsadili 5. a 6. miesto. Vďaka týmto trom žiakom sa po sčítaní výsledkov stala naša bilingválna sekcia najúspešnejšou bilingválnou slovensko-španielskou sekciou na Slovensku.

Okrem samotnej súťaže sa na našom gymnáziu konalo množstvo sprievodných akcií pre účastníkov olympiády. Naše žiačky Ivona Feldmárová a Laura Černáková prezentovali krátke divadelné predstavenie s názvom "Sedem", uskutočnilo sa premietanie filmu "La habitación de Fermat" (film s matematicko - detektívnou zápletkou), účastníci si našli vo svojich izbách matematické hlavolamy, v uliciach Nitry riešili úlohy vychádzajúce zo skutočnej polohy budov a historických pamiatok, a tak sa na dva dni ponorili do tajov matematiky a logiky. Na záver podujatia zaznela báseň o matematike "Oda a los números" a riaditeľ gymnázia odovzdal účastníkom diplomy a ocenenia.
Veríme, že sa všetkým účastníkom podujatie páčilo a výhercom srdečne blahoželáme!

 
 
 
Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

Dňa 22. marca 2016 bola Mgr. Anna Cehuľová ocenená ministrom školstva SR Jurajom Draxlerom za reprezentáciu slovenského školstva v zahraničí. Patrí jej vďaka nášho gymnázia za dlhoročné rozvíjanie vzťahov s Gymnáziom Jána Kollára v Báčskom Petrovci v Srbsku a s Gymnáziom v Garmisch-Partenkirchene v Nemecku.
 
 
 
Prednáška historika a archeológa Mgr. Róberta Daňa

Prednáška historika a archeológa Mgr. Róberta Daňa na tému Antropogenéza a hominizácia sa uskutočnila 4. apríla 2016 a bola zameraná na študentov prvého ročníka nášho gymnázia ako rozšírenie témy napríklad o niektoré najnovšie poznatky z oblasti genetiky, novej teórie a posledné archeologické nálezy, ktoré podávajú súčasnú mozaiku evolúcie človeka.


Niekoľko fotografií z prednášky

 
 
 
Úspech na prestížnej dejepisnej súťaži

Dňa 6. apríla 2016 sa naši maturanti Jakub Janek, Miloš Mako a Šimon Opravil (všetci IV.B) spolu
s riaditeľom školy zúčastnili prestížnej československej dejepisnej súťaže. Témou bolo Obdobie rokov 1945-1948 v Československu. Náš tím skončil na krásnom 4. mieste!
Ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k úspechu!
dejepis dejepis dejepis

 
 
 
JAZYKOVÝ KVET 2016 - krajské semifinále

Dňa 8. apríla 2016 sa v Nitre uskutočnilo krajské semifinále súťaže v prednese poézie, prózy a dramatickej tvorby v cudzích jazykoch - JAZYKOVÝ KVET 2016. V silnej konkurencii bojovali aj naši žiaci v dvoch kategóriách:
Divadelná scénka v anglickom jazyku - Superhero Support Group, ktorú so žiakmi nacvičil Mgr. Bozó bola porotou ocenená výborným 3. miestom.

Daniela Dobaiová (IV.C) získala v prednese prózy v nemeckom jazyku krásne 1. miesto a postupuje do celoslovenského finále!


Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

 
 
 
Výsledky prijímacieho konania po náhradnom termíne

 
 
 
Dni hispánskej kultúry 2016

dni hispanskej
	kultury
Na štvrtok 14. apríla 2016 pripravila UKF Nitra v spolupráci s naším gymnáziom Dni hispánskej kultúry 2016.

<-- Viac...

 
 
 
Darujté nám 2% z Vašich daní

dve percenta Vážení rodičia,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našom gymnáziu darovaním 2% z dane, a tým podporiť školu, do ktorej chodí Vaše dieťa. Môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov. Stačí len vyplniť tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane a poslať ich na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo po Vašom dieťati do školy.

Obchodné meno:
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Nitra, Párovská ulica 1

Sídlo: Párovská 1, 949 01 Nitra
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37967371

Za prejavenú podporu vopred ďakujeme!

Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Postup pri vyplňovaní tlačív

 
 
 
Majstrovstvá vo volejbale

volejbalDňa 22. marca 2016 sa uskutočnilo okresné kolo Majstrovstiev vo volejbale, kategória žiačky stredných škôl.
Náš tím sa umiestnil na 2. mieste.
Volejbalistkám srdečne blahoželáme!

 
 
 
Fyzikálna olympiáda - okresné kolo

Dňa 16. marca 2016 sa v Nitre konalo okresné kolo FO. Naši žiaci boli v kategórii E opäť veľmi úspešní.
Víťazi:
Matej Bölcskei (IV.OG) - 1. miesto
Tatiana Matejková (IV.OG) - 3. miesto

Úspešní riešitelia:
Svetlana Rampašeková (IV.OG) - 4. miesto
Katarína Strenková (IV.OG) - 5. miesto

Srdečne blahoželáme!