Hľadaj: 
Gymnázium Párovská 1 Nitra Vás víta na svojej stránke
Novinky     

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2014/2015

Tlačivá     

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf

Infookno    
Dnes je:
streda, 27. augusta 2014
Meniny má:
Silvia
Tvoja IP:
54.83.230.7
Návštev online:
2
Počítadlo:
954740 návštev
4367134 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Oznamy
 
 
2. september 2014

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2014/2015

TRIEDA
TRIEDNY UČITEĽ
ČÍSLO UČEBNE

štvorročné a päťročné štúdium

I. A Mgr. Blanka Turčanová
AULA
I. B
PhDr. Bohumila Šintálová
AULA
I. C
Mgr. Jaroslav Hladík
AULA
I. D
Mgr. Karol Guldan
AULA
I. E
RNDr. Zuzana Chovanová
AULAII. A Mgr. Michaela Révayová
č. 413
II. B
Mgr. Andrea Slučiaková
č. 428
II. C
Mgr. Barbora Matušicová
č. 231
II. D
Mgr. Jana Trepáčová
č. 336
II. E
RNDr. Miroslava Mináriková
č. 327III. A Mgr. Viera Poláková
č. 423
III. B
Mgr. Dušan Hozlár
č. 326
III. C
Mgr. Monika Výbochová
č. 236
III. D
Mgr. Petra Lou Vega
č. 431IV. A Mgr. Alena Peťovská
AULA
IV. B
Mgr. Anna Cehuľová
AULA
IV. C
RNDr. Mária Gregušová
AULA
IV. D
RNDr. Anna Baraníková
č. 303
V. D
Mgr. Ľubica Palková
AULA

osemročné
štúdium


I. OG
Mgr. Dana Palušová
AULA
II. OG
Mgr. Miriam Šimová
č. 126
III. OG
Mgr. Anna Adamíková
č. 124
IV. OG
Mgr. Matej Šulgan
č. 408
V. OG
Mgr. Ružena Borčinová
č. 338
VII. OG
Mgr. Viktor Nagy č. 429
VIII. OG
Mgr. Miloš Bíro AULA

Študenti prvého ročníka tried I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.OG, študenti tried II.OG, III.OG a maturitného ročníka použijú pre vstup do školy vchod z Párovskej ulice. Prváci a maturanti pôjdu priamo do auly.

Prváci si na nástenke pred vstupom do auly prečítajú, do ktorej triedy a ku ktorému triednemu učiteľovi sú zaradení.

Študenti ostatných tried, ktorí budú mať úvodnú triednickú hodinu v uvedených učebniach, použijú pre vstup do školy vchod z ulice Palánok.

Príchod študentov do školy – 7:50.
Stravovanie v školskej jedálni začína 3. septembra 2014.