Hľadaj: 
Gymnázium Párovská 1 Nitra Vás víta na svojej stránke
Novinky     

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zborník príspevkov z medzinárodnej odborno-didaktickej konferencie
Vedenie školy ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti

Nový školský poriadok
(platný od 1. februára 2015)

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane - formáty doc, rtf

Potvrdenie o zaplatení dane - formáty doc, rtf

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf


Infookno    
Dnes je:
pondelok, 31. augusta 2015
Meniny má:
Nora
Tvoja IP:
54.159.12.17
Návštev online:
11
Počítadlo:
1321097 návštev
6156174 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Oznamy
 
 
2. september 2015 - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2015/2016

otvorenie skolskeho
	roku

Žiaci prvého ročníka - tried I.A, I.B, I.C, I.D, I.OG, žiaci tried II.OG, III.OG a maturitného ročníka použijú pre vstup do školy dolný vchod z Párovskej ulice.

Prváci a maturanti pôjdu priamo do auly.

Prváci si na nástenke pred vstupom do auly prečítajú, do ktorej triedy a ku ktorému triednemu učiteľovi sú zaradení.

Žiaci ostatných tried, ktorí budú mať úvodnú triednickú hodinu v uvedených učebniach, použijú pre vstup do školy vchod z ulice Palánok.

Príchod študentov do školy – 7:50.

Stravovanie v školskej jedálni začína 3. septembra 2015.

 
 
 
Časopisy bilingválnych tried


Vydania školských časopisov bilingválnych tried si môžete prečítať
v sekcii Aktivity --> Los Otros a A ver
(vrátane nového čísla časopisu A Ver).


 
 
 
Úspech, úspech.. To je šanca premenená.. :)