Zaujímavosti

Výlet do Európskeho parlamentu v Bruseli

europarlament perexV dňoch 2. - 4. mája 2018 sa Alexander Kelemen zo IV.B, Radovan Lukáčik z III.B a pani profesorky Nedasová a Slučiaková zúčastnili výletu do Europarlamentu na pozvanie pána Richarda Sulíka. Naša výprava cestovala letecky a bola ubytovaná v hoteli v Bruseli. Prvý deň mali stretnutie s pánom Sulíkom a diskutovali s ním na rôzne témy. Druhý deň navštívili rokovanie Európskeho parlamentu a vypočuli si príhovor belgického premiéra o budúcnosti Európskej únie, zúčastnili sa prednášky o význame Európskej únie a užili si interaktívnu výstavu v Parlamentáriu. V poobedných hodinách obdivovali bruselské pamiatky, vychutnávali si atmosféru belgickej metropoly a ochutnávali miestne špeciality. Na tretí deň sa po raňajkách vrátili letecky na Slovensko. Našim študentom a profesorkám sa výlet veľmi páčil a odniesli si množstvo zaujímavých zážitkov.
Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Návšteva europoslanca Richarda Sulíka

sulikDňa 8. novembra 2017 sa na našom gymnáziu zúčastnil prednášky a následnej diskusie europoslanec Richard Sulík. Témou prednášky a následnej diskusie bola Európska únia. Stretol sa so žiakmi maturitného a predmaturitného ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár a budú maturovať z občianskej náuky. Organizátorkou tohto zaujímavého podujatia bola Mgr. Simona Nedasová.

Môj praveký predmet

I.OGOpäť raz nastal čas, kedy žiaci z I.OG do pravekých dôb preniesli sa zas. Udialo sa tak práve na jednej novembrovej hodine dejepisu, kedy žiaci preukázali svoje zručnosti v tvorbe a prezentácii vlastného pravekého predmetu. Ten mohol pozostávať zo základných materiálov, ktoré sú špecifické pre obdobie praveku – kameň, drevo, hlina, meď, bronz či železo. Na základe fantázie našich žiakov boli na hodine predstavené predmety z rôznych oblastí života – pracovné nástroje, zbrane, šperky, sošky, náboženské predmety, ale aj jaskynné maľby. Každý produkt bol zaujímavý svojou jedinečnosťou a funkciou, ktorú žiaci opísali. Práve tvorba pravekých predmetov je jeden z možných spôsobov, vďaka ktorému sa dá vyučovanie dejepisu urobiť zaujímavejším.

Deň otvorených dverí 2017 v štátnom archíve

archiv2017Dňa 8. septembra 2017 študenti VIII.OG navštívili štátny archív v Ivanke, kde sa konal deň otvorených dverí. Archív tento deň venuje vždy určitým zbierkam, ktoré má vo svojich fondoch a vytvorí tematickú výstavu, spojenú s odborným výkladom, výstavou vzácnych dokumentov a prehliadkou archívu. Tentoraz to bola téma vysťahovalectva zo Slovenska.

Na fotografiách máte možnosť vidieť výstavu najstarších a najvzácnejších dokumentov od polovice 14. storočia až po storočie dvadsiate – okrem iného erbové listiny (armálesy), ktoré uvádzajú do šľachtického stavu, mortuárium – dokument, ktorý oboznamuje s úmrtím šľachtica, genealogický šľachtický vývod, historické mapy, fotografie. Predstavené boli i stroje na prehliadanie prefotených dokumentov a matriky. Po prednáške a prehliadke výstavy s dokumentami mapujúcimi vysťahovalectvo sme sa presunuli do útrob depotov – priestorov, kde sa uchovávajú archivované dokumenty.

Dejepisné projekty III.OG

dejepisne projekty titlePočas posledných letných dní v škole dostali žiaci III. OG na hodine dejepisu za úlohu vytvoriť pútavý projekt so spoločnou historickou témou pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov. Aby sa úplne nezabudlo na aktivity žien v našich dejinách, hlavnou témou projektov pre dievčatá boli Ženské osobnosti spolku Živena. Zároveň pre prehĺbenie poznatkov z regionálnych dejín sa mali chlapci popasovať s témou Dejiny priemyslu v mojom okolí. Žiaci pracovali na projektoch vo dvojiciach s ľubovoľným výberom ženskej osobnosti u dievčat a konkrétneho podniku u chlapcov. Svoje originálne projekty prezentovali pred ostatnými spolužiakmi, ktorých osudy slovenských žien či história podnikov z Nitry a okolia veľmi zaujali, čo bolo vidieť i v záverečných diskusiách. Pre všetkých prítomných znamenala výroba projektov nielen zisk známky, ale aj vlastné obohatenie sa o nové vedomosti z našej histórie.
Niekoľko fotografií z prezentácie projektov

Strana 1 z 2