Zaujímavosti

Dejepisné projekty III.OG

dejepisne projekty titlePočas posledných letných dní v škole dostali žiaci III. OG na hodine dejepisu za úlohu vytvoriť pútavý projekt so spoločnou historickou témou pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov. Aby sa úplne nezabudlo na aktivity žien v našich dejinách, hlavnou témou projektov pre dievčatá boli Ženské osobnosti spolku Živena. Zároveň pre prehĺbenie poznatkov z regionálnych dejín sa mali chlapci popasovať s témou Dejiny priemyslu v mojom okolí. Žiaci pracovali na projektoch vo dvojiciach s ľubovoľným výberom ženskej osobnosti u dievčat a konkrétneho podniku u chlapcov. Svoje originálne projekty prezentovali pred ostatnými spolužiakmi, ktorých osudy slovenských žien či história podnikov z Nitry a okolia veľmi zaujali, čo bolo vidieť i v záverečných diskusiách. Pre všetkých prítomných znamenala výroba projektov nielen zisk známky, ale aj vlastné obohatenie sa o nové vedomosti z našej histórie.
Niekoľko fotografií z prezentácie projektov

Zavraždenie Caesara

komiks CaesarŽiaci seminára z dejepisu v 3. ročníku zinscenovali na základe prameňov zavraždenie Caesara a pripravili z neho komiks ako učebnú pomôcku.
Veľká vďaka všetkým hercom a tvorcom z III.A, III.C, III.D, IV.E a VII.OG :-)

Beseda s prof. Jozefom Bátorom, PhD.

beseda s prof batoromDňa 15. februára 2017 sa v aule nášho gymnázia uskutočnila beseda s prof. Jozefom Bátorom, PhD., ktorý pôsobí na Katedre politológie UK Bratislava. Stretol sa so študentami 3. ročníka a IV.E, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár. V aule sa rozpútala živá diskusia plná argumentov o rôznych súčasných politických témach:

  • súčasná politická situácia členských štátov EU
  • Brexit
  • politická sitácia na východe Ukrajiny
  • migračná kríza
  • prejavy xenofóbie, rasizmu, ..

Pozrite si niekoľko fotografií z besedy

Novovekí vynálezcovia z II.OG

10Každé obdobie ľudských dejín je špecifické nielen spôsobom života a činmi našich predkov, ale aj ich objavmi. Nebolo tomu inak ani v novoveku – v dobe veľkých objavov a vynálezov, ktoré zmenili svet. Veľkými vynálezcami sa na hodine dejepisu stali aj žiaci z II.OG, ktorí kreatívnym spôsobom predstavili svojim spolužiakom nimi vybraný novoveký vynález. Žiaci svojich spolužiakov – vynálezcov, počúvali s veľkým záujmom, kládli im mnohé otázky a so zatajeným dychom sledovali realizáciu niektorých vynálezov v praxi. Všetci odchádzali z hodiny obohatení o nové vedomosti a zážitky, ktoré so sebou prináša dejepis hravou formou.

Viac fotografií vo fotogalérii

Pravek v I.OG

pravek prima nahlad02Žiaci I.OG sa počas hodiny dejepisu na krátku chvíľu preniesli v čase a vrátili sa do obdobia najstarších dejín ľudstva - do praveku. Každý si doma pripravil vlastný praveký predmet, ktorý mal následne odprezentovať v konkrétnych bodoch: z akej doby pochádza, z čoho pozostáva, ako prebiehal proces výroby a načo sa ich výrobok používal. Hodina prebiehala vo veľmi príjemnej atmosfére, žiaci sa živo zaujímali o jednotlivé výrobky, čo vyplývalo z kladenia rôznorodých otázok na prezentujúceho. O zanietenosti žiakov pri tvorbe dávnovekých predmetov vypovedá nielen ich počet, ale aj pestrosť: šperky, nádoby, zbrane, oblečenie či venuše. Už teraz sa žiaci I.OG tešia na ďalšiu hodinu, v ktorej sa aspoň na moment dotknú minulosti.

Viac foto vo fotogalérii