Družba

Návšteva Báčskeho Petrovca 2018

petrovec2018V dňoch 5. - 8. októbra 2018 sa zúčastnili žiaci jednotlivých tried a niektorí vyučujúci, ako aj riaditeľstvo nášho gymnázia, družobného pobytu v Báčskom Petrovci v Srbsku. Navštívili našu družobnú školu Gymnázium Jána Kollára a zúčastnili sa 2 vyučovacích hodín na tejto škole. Program napriek krátkemu času bol veľmi pekný. Navštívili hlavné mesto vojvodiny Nový Sad – Petrovaraždínsku pevnosť a prírodovedné múzeum. Ďalší deň si pozreli hlavné mesto Srbska Belehrad. Na programe bolo novootvorené národné múzeum, Pevnosť Kalemegdan a centrum mesta. Našich priateľov z Báčškeho Petrovca čakáme v apríli. Už sa na nich tešíme :-)

Návšteva Bavorska

nemecko2018V dňoch od 10. – 13. septembra 2018  sa zúčastnili vybraní žiaci našej školy družobného pobytu v Garmisch-Partenkirchene v Nemecku. Navštívili partnerskú školu (Werdenfelsgymnasium), rozprávkový zámok Neuschwanstein, úžľabinu Partnachklamm, hlavné mesto Bavorska Mníchov (Olympijský štadión, výstavu BMW, starú radnicu so zvonkohrou, rezidenciu bavorských kráľov) a mesto Garmisch-Partenkirchen. Študentov z nášho družobného gymnázia očakávame v apríli 2019 :-)

Družobná návšteva z Neuqua Valley High School

V dňoch 8. - 14. júna 2018 do Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre zavítala návšteva z Neuqua Valley High School, čo je stredná škola so 4 000 žiakmi v mestečku Naperville pri Chicagu (štát Illinois) a je to naša partnerská (alebo ako vravia Američania - sesterská) škola. Po našej jesennej návšteve USA prijali naše pozvanie prísť do Nitry, a tak sme 8. júna vítali pána riaditeľa (Dr. Bob Mc. Bride), troch učiteľov a 26 amerických študentov. Párovskí študenti spolu so svojimi rodičmi si amerických hostí zobrali do svojich rodín a pripravili im nielen na víkend zaujímavý program.

usa usa usa


članok v Chicago TribuneOkrem spoznávania života školy a spôsobu vyučovania sa americkí hostia vybrali na prehliadku Nitry, Nitrianskeho hradu, Divadla Andreja Bagara a prijal ich na Mestskom úrade aj primátor mesta Ing. Jozef Dvonč. Okrem Nitry spoznali naši hostia aj mesto Banská Štiavnica, jaskyňu Driny a hrad Červený kameň. Ochutnali typické slovenské jedlá, ktoré im veľmi chutili a očarení boli aj dávnou históriou mesta Nitra a celého Slovenska vôbec.

Pred odchodom nám americkí žiaci a učitelia venovali vlajku svojej školy s podpisom každého účastníka a dohodli sme sa na ďalšej družobnej výmene aj v budúcom školskom roku, ale pri rozlúčke bolo vidieť smútok na každej zo zúčastnených strán. Družba pomohla vytvoriť pevné priateľstvá medzi študentmi a ich rodinami, pomohla podporiť multikultúrnosť a rešpekt k ľuďom z iných krajín.

Krátko po odchode americkej delegácie navštívil naše Gymnázium veľvyslanec USA Adam Sterling, ktorý mal diskusiu so žiakmi a učiteľmi zapojenými do družby s Neuqua Valley. Pán veľvyslanec našu družbu označil za výnimočnú a netradičnú a prisľúbil nám podporu v ďalších aktivitách slovensko-americkej stredoškolskej družby.

Za podporu pri príprave družobných aktivít ďakujem mestu Nitra, zriaďovateľovi - Okresnému úradu Nitra a našim mediálnym partnerom - Divadlu Andreja Bagara v Nitre a Nitrianskym novinám. Nesmiem zabudnúť poďakovať našim aktívnym párovským študentom, ich rodičom a samozrejme ďakujem aj tímu učiteľov angličtiny pod vedením Mgr. Alenky Peťovskej!

                                                                                                                                       Martin Chudík

O družbe medzi našou školou a Neuqua Valley vyšiel aj článok v Chicago Tribune :-)

Viac fotografií vo Fotogalérii :-)

 

usa druzba plagat

Návšteva z Báčskeho Petrovca 2018

petrovec2018V dňoch 12. - 15. apríla 2018 sa uskutočnila návšteva z našej družobnej školy - z Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Žiaci boli ubytovaní ako každý rok v rodinách. V deň príchodu si pozreli naši hostia premiéru divadelného predstavenia v aule školy s názvom „Pani richtárka“. Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo. Ďalší deň sme zorganizovali pre nich výlet do Bratislavy, kde navštívili RTVS, staré mesto a nákupné centrum. Tretí deň si prezreli pamiatky Viedne a zábavný park Prater. Opäť bol tento výmenný pobyt veľmi úspešný a páčil sa ako našim žiakom, tak aj našim priateľom z Petrovca.

Strana 1 z 2