Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

OZNAMY V SÚVISLOSTI S PRERUŠENÍM VYUČOVANIA 


Na základe tlačového vyhlásenia ministra školstva je vyučovanie na našom gymnáziu prerušené do odvolania.

Písomné maturity - IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, VIII.OG

Na školský rok 2019/2020 sú zrušené.

Písomné maturity španielskej sekcie Ramón y Cajala V.D

Na základe oznamu hlavného radcu pre vzdelávanie na španielskej agregaduríi v Bratislave, ktorým je López Pérez Rubén, pre školský rok 2019/2020 písomné maturitné skúšky zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry sú zrušené.

Štátne jazykové skúšky a titul bachiller španielskej sekcie Ramón y Cajala V.D

Udeľovanie titulov bachiller a jazykové skúšky sa bude realizovať, ale agregaduría ešte spresní a naplánuje postup.

Testovanie 9 - IV.OG

Testovanie 9 pre triedu 8-ročného matematického štúdia IV.OG je zrušené.

Talentové prijímačky do španielskej bilingválnej sekcie

Termín
prijímacích talentových skúšok do bilingválnej španielskej sekcie Ramón y Cajala, ktorý bol pôvodne určený na 25.3., bude zmenený, prebehne v termíne do 30. júna a bude adeptom zaslaný v pozvánke na prijímacie skúšky, ktorú odošleme najneskor 5 dní pred termínom ich konania.

Prijímačky do tried 4-ročného a 8-ročného štúdia

Termín prijímacích talentových skúšok do 8-ročného a 4-ročného štúdia, ktorý bol pôvodne určený na 11. a 14.máj 2020 , bude zmenený, prebehne v termíne do 30. júna a bude adeptom zaslaný v pozvánke na prijímacie skúšky, ktorú odošleme najneskor 5 dní pred termínom ich konania. Podávanie prihlášok je možné do 15.mája, prihlášky sa podávajú prostredníctvom kmeňovej základnej školy, ktorá poskytne aj potrebné informácie ohľadom prihlášok. Kritériá prijímacích skúšok kvôli zrušeniu T9 budú upravené a budeme o tom rodičov informovať.


Rodičovské združenie

Vzhľadom na vzniknutú situáciu a zmeny v harmonograme školského roka plánované RZ dňa 31.3. nebude a bude určený neskorší termín po tom, ako žiaci opäť nastúpia do školy.

Triedni učitelia, výchovný poradca , školský psychológ a vedenie školy

V prípade potreby môžu na e-mailových adresách / cez EDUpage rodičia aj žiaci kontaktovať aj triednych učiteľov, výchovného poradcu Mgr. Mozolu elektronickou cestou využiť aj služby školského psychológa Mgr. Rothbauera.

Taktiež môžete kontaktovať zástupcov RŠ (Mgr. Šulgan, Mgr. Borčinová, RNDr. Chovanová) a riaditeľa školy.

Domáce štúdium žiakov, otázky ukončenia roka a klasifikácie

V období predĺženého obdobia prerušenia vyučovania budú našim žiakom naďalej učiteľmi odosielané pokyny k štúdiu jednotlivých kapitol, k vypracovaniu cvičení, resp. materiály, prezentácie a pod. Učitelia budú so žiakmi naďalej komunikovať elektronicky, hlavne prostredníctvom EDUpage. Množstvo učiteľov pracuje a vyučuje online. Intenzita a forma je ponechaná na učiteľov a ich spätnú väzbu so žiakmi. Budeme radi, ak žiaci využijú túto možnosť a budú sa venovať štúdiu a aj konzultáciám s učiteľmi.

Pokiaľ ide o spôsob klasifikácie, hodnotenia a ukončovania roka, vzhľadom na to, že dlhodobé domáce vyučovanie je mimoriadne špecifické, riaditeľ školy počká na usmernenie ministra školstva, ktoré určí, čo bude nariadené štátom a čo bude v kompetencii riaditeľa školy a následne po komunikácii s poradným zborom RŠ a so zástupcami RŠ vydá nariadenie, ktoré bude záväzné pre všetkých vyučujúcich aj žiakov, a ktorým sa bude vyučovací proces riadiť do konca školského roka 2019/2020.

Dôležité je pokračovať v dobre rozbehnutom procese, ktorý naši učitelia úspešne rozbehli a žiaci naň dobre reagujú.

Maturanti, prihlášky na VŠ a dôležitá agenda

V prípade nutnosti a neodkladných vecí môžu žiaci alebo rodičia kontaktovať denne počas pracovného týždňa riaditeľa školy formou e-mailu na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

O všetkých zmenách Vás budeme pravidelne informovať v systéme EDUPAGE a na webe školy.

PhDr. Martin Chudík
riaditeľ školy

 
 
 

 1. Školský rok 2019/2020 sa začína v utorok 1. septembra 2019 (štátny sviatok)

 2. Slávnostné otvorenie školského roku bude v pondelok 2. septembra 2019

 3. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v utorok 3. septembra 2019  

 4. Vyučovanie v 1. polroku končí v piatok 31. januára 2020

 5. Vyučovanie v 2. polroku sa začne v utorok 1. februára 2020 a končí v utorok 30. júna 2020

 6. Klasifikačné porady:

  • za 1. polrok – 23. január 2020 (štvrtok)

  • za 2. polrok – 22. jún 2020 (pondelok)   

  • pre 4. ročník a V.D – 6. máj 2020 (streda)

 7. Hodnotiace štvrťročné pedagogické rady: 19. november 2019 (utorok)  a  31. marec 2020 (utorok)

 8. Jesenné prázdniny sa začínajú v stredu 30. októbra 2019 a končia sa vo štvrtok 31. októbra 2019, vyučovanie sa začne v pondelok 4. novembra 2019

 9. Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 23. decembra 2019 a končia sa v utorok 7. januára 2020, vyučovanie sa začne v stredu 8. januára 2020

 10. Polročné prázdniny sú v pondelok 3. februára 2020, vyučovanie sa začne v utorok 4. februára 2020

 11. Jarné prázdniny trvajú týždeň od 17. do 21. februára 2020

 12. Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 9. apríla 2020 a končia v utorok 14. apríla 2020, vyučovanie sa začína v stredu 15. apríla 2020

 13. Letné prázdniny sa začínajú v stredu 1. júla 2020 a končia v pondelok 31. augusta 2020

 14. Imatrikulácie sa konajú vo piatok 15. novembra 2019

 15. Stužková slávnosť sa koná v piatok 17. januára 2020 v PKO

 16. Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole sa koná v piatok 7. februára 2020

 17. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 17. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.D) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 18. marec 2020 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 19. marec 2020 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  •  31. marec 2020 (utorok) – španielsky jazyk – (bilingválna trieda V.D) – písomná MS

 18. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 18. – 22. máj 2020 – 4-ročné štúdium

  • 18. – 20. máj 2020 – V.D

  • 23. – 24. jún 2020 – IV.D (SJL) – ústna forma internej časti MS

 19. Rozlúčka maturantov sa uskutoční 7. mája 2020

 20. Akademický týždeň pre maturantov bude 11. až 15. mája 2020

 21. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení maturantom sa koná 27. mája 2020 v aule školy

 22. Prijímacie skúšky budú:

  • 26. apríl 2020 (štvrtok) – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 11. máj 2020 (pondelok) – 1. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

  • 14. máj 2020 (štvrtok) – 2. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

 23. Testovanie T9 (SJL, MAT) pre žiakov IV.OG - 1. apríl 2020 (streda)
 24. Účelové cvičenia ochrany života a zdravia:

  • 1. a 2. účelové cvičenie sa uskutoční podľa špeciálneho harmonogramu

  • Kurz OŽaZ pre žiakov 3. ročníka  – 18. - 22. máj 2020

 25. Prevádzkové porady budú bývať vždy v 1. týždeň v mesiaci, v ktorom nie je hodnotiaca, resp. klasifikačná porada (utorok 15:00)

 26. Gremiálne porady riaditeľa školy budú každý týždeň v pondelok o 8,00 hod. Veľká gremiálna porada - raz mesačne.

 27. Zasadnutia Poradného zboru riaditeľa školy budú raz za štvrťrok, resp. podľa potreby

 28. Zasadnutia RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2019/2019

  • 10. septembra 2019

  • 19. novembra 2019 (RZ + konzultačný deň)

  • 31. marca 2020 (RZ + konzultačný deň)