Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

 1. Školský rok 2018/2018 sa začína v utorok 1. septembra 2018 (Štátny sviatok)

 2. Slávnostné otvorenie školského roku bude v pondelok 3. septembra 2018

 3. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v utorok 4. septembra 2018  

 4. Vyučovanie v 1. polroku končí v utorok 31. januára 2018

 5. Vyučovanie v 2. polroku sa začne v stredu 4. februára 2019 a končí v piatok 28. júna 2019

 6. Klasifikačné porady:

  • za 1. polrok – 24. január 2019 (štvrtok)

  • za 2. polrok – 20. jún 2019 (štvrtok)   

  • pre 4. ročník a V.E – 9. máj 2019 (štvrtok)

 7. Hodnotiace štvrťročné pedagogické rady: 13. november 2018 (utorok)  a  9. apríl 2019 (utorok)

 8. Jesenné prázdniny sa začínajú v stredu 31. októbra 2018 a končia sa v piatok 2. novembra 2018, vyučovanie sa začne v pondelok 5. novembra 2018

 9. Vianočné prázdniny sa začínajú v sobotu 22. decembra 2018 a končia sa v pondelok 7. januára 2018, vyučovanie sa začne v utorok 8. januára 2018

 10. Polročné prázdniny sú v piatok 1. februára 2019, vyučovanie sa začne v pondelok 4. februára 2019

 11. Jarné prázdniny trvajú týždeň od 25. februára 2019 do 1. marca 2019

 12. Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 18. apríla 2019 a končia v utorok 23. apríla 2019, vyučovanie sa začína v stredu 24. apríla 2019

 13. Letné prázdniny sa začínajú v pondelok 1. júla 2019 a končia v piatok 31. augusta 2019

 14. Imatrikulácie sa konajú vo piatok 16. novembra 2018

 15. Stužková slávnosť sa koná v piatok 18. januára 2019 v PKO

 16. Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole sa koná v piatok 8. februára 2019

 17. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.D) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 14. marec 2019 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  •  26. marec 2019 – španielsky jazyk – (bilingválna trieda V.E) – písomná MS

 18. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 20. – 24. máj  2019 – 4-ročné štúdium

  • 20. – 22. máj  2019 – V.E

  • 20. – 21. jún 2019 – IV.D (SJL) – ústna forma internej časti MS

 19. Prijímacie skúšky budú:

  • 11. apríl 2019 (štvrtok) – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 13. máj 2019 (pondelok) – 1. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

  • 16. máj 2019 (štvrtok) – 2. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

 20. Testovanie T9 pre žiakov IV.OG - 3. apríl 2019
 21. Účelové cvičenia ochrany života a zdravia:

  • 1. a 2. účelové cvičenie sa uskutoční podľa špeciálneho harmonogramu

  • Kurz OŽaZ pre žiakov 3. ročníka  – máj 2019

 22. Prevádzkové porady budú bývať vždy v 1. týždeň v mesiaci, v ktorom nie je hodnotiaca, resp. klasifikačná porada (utorok 15:00)

 23. Gremiálne porady riaditeľa školy budú každý týždeň v pondelok o 8,00 hod.

 24. Zasadnutia Poradného zboru riaditeľa školy budú raz za štvrťrok, resp. podľa potreby

 25. Zasadnutia RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2018/2018

  • 25. septembra 2018

  • 13. novembra 2018

  • 18. decembra 2018 (konzultačný deň)

  • 9. apríla 2019

  • 4. júna 2019 (konzultačný deň)