Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

 1. Školský rok 2021/2021 sa začína v utorok 1. septembra 2020 (štátny sviatok).

 2. Slávnostné otvorenie školského roku bude v stredu 2. septembra 2020.

 3. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v pondelok 7. septembra 2020. 

 4. Vyučovanie v 1. polroku končí v piatok 29. januára 2021.

 5. Vyučovanie v 2. polroku sa začne v utorok 2. februára 2021 a končí sa v stredu 30. júna 2021.

 6. Klasifikačné porady:

  • za 1. polrok – 25. január 2021 (pondelok)

  • za 2. polrok – 21. jún 2021 (pondelok)   

  • pre 4. ročník a V.D – 6. máj 2021 (štvrtok)

 7. Hodnotiace štvrťročné pedagogické rady: 24. november 2020 (utorok)  a  30. marec 2021 (utorok).

 8. Jesenné prázdniny sa začínajú v štvrtok 29. októbra 2020 a končia sa v piatok 30. októbra 2020, vyučovanie sa začne v pondelok 2. novembra 2020.

 9. Vianočné prázdniny sa začínajú v stredu 23. decembra 2020 a končia sa vo štvrtok 7. januára 2021, vyučovanie sa začne v piatok 8. januára 2021.

 10. Polročné prázdniny sú v pondelok 1. februára 2021, vyučovanie sa začne v utorok 2. februára 2021.

 11. Jarné prázdniny trvajú týždeň od 1. marca do 5. marca 2021.

 12. Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1. apríla 2021 a končia v utorok 6. apríla 2021, vyučovanie sa začína v stredu 7. apríla 2021.

 13. Letné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1. júla 2021 a končia v utorok 31. augusta 2021.

 14. Imatrikulácie sa konajú vo piatok 13. novembra 2020.

 15. Stužková slávnosť sa koná v piatok 15. januára 2021 v PKO.

 16. Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole sa koná v piatok 12. februára 2021.

 17. Benefičný koncert sa uskutoční v marci 2021 v DAB.

 18. Lyžiarsky kurz pre prvákov sa uskutoční v dvoch termínoch 1. 2. - 7. 2. 2021 a 7. 2. - 13. 2. 2021.

 19. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 16. marec 2021 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.D) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 17. marec 2021 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 18. marec 2021 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  •  30. marec 2021 (utorok) – španielsky jazyk – (bilingválna trieda V.D) – písomná MS

 20. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 17. – 21. máj 2021 – 4-ročné štúdium a VIII.OG

  • 17. – 19. máj 2021 – V.D

  • 23. – 24. jún 2021 – IV.D (SJL) – ústna forma internej časti MS

 21. Rozlúčka maturantov sa uskutoční 7. mája 2021.

 22. Akademický týždeň pre maturantov bude 10. až 14. mája 2021

 23. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení maturantom sa koná 27. mája 2021 v aule školy

 24. Prijímacie skúšky budú:

  • 25. apríl 2021 (štvrtok) – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 10. máj 2021 (pondelok) – 1. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

  • 13. máj 2021 (štvrtok) – 2. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

 25. Testovanie T9 (SJL, MAT) pre žiakov IV.OG - 24. marec 2021 (streda).
 26. Účelové cvičenia ochrany života a zdravia:

  • 1. a 2. účelové cvičenie sa uskutoční podľa špeciálneho harmonogramu

  • Kurz OŽaZ pre žiakov 3. ročníka  – 17. - 21. máj 2021

 27. Prevádzkové porady budú bývať vždy v 1. týždeň v mesiaci, v ktorom nie je hodnotiaca, resp. klasifikačná porada (utorok 15:00)

 28. Gremiálne porady riaditeľa školy budú každý týždeň v pondelok o 8,00 hod. Veľká gremiálna porada - raz mesačne.

 29. Zasadnutia Poradného zboru riaditeľa školy budú raz za štvrťrok, resp. podľa potreby

 30. Zasadnutia RR RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2020/2020

  • 22. septembra 2020

  • 24. novembra 2020 (RZ + konzultačný deň)

  • 30. marca 2021 (RZ + konzultačný deň)