Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link


Prečo študovať v osemročnej forme štúdia?

8r

 • V 8-ročnej forme štúdia sme jediné gymnázium v Nitrianskom kraji, ktoré má triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky, v ktorej dosahujeme vynikajúce výsledky.
 • V rámci posledného Testovania T9 naši žiaci skončili ako 5. najlepší na Slovensku
 • V 8-ročnej forme štúdia máme vysoké nároky v obsahu učiva jednotlivých predmetov.
 • Okrem angličtiny si žiaci môžu zvoliť nemecký, taliansky, francúzsky, ruský alebo španielsky jazy.
 • Intenzívna spolupráca so školským psychológom a sociálnym pedagógom.
 • V prvých rokoch štúdia majú triedy prideleného pedagogického asistenta, ktorý pracuje so žiakmi v prípade potreby (po chorobe a pod.)
 • Žiakov I. - IV.OG učia učitelia, ktorí sa špecializujú na vyučovanie mladších žiakov.
 • Žiaci si v rámci predmetu Umenie volia zameranie: hudobná / výtvarná / divadelná výchova.
 • V 1. - 4. ročníku osemročného štúdia je zvýšený počet hodín telesnej a športovej výchovy na 3 hodiny týždenne.
 • Veľký výber krúžkov pre mladších žiakov (jóga, florball, box, metlobal, plávanie).
 • Súčasťou telesnej a športovej výchovy je každý týždeň aj plávanie.
 • Novinka: žiaci 8-ročného gymnázia môžu študovať v prípade záujmu hneď od prvého roku študovať aj latinčinu – ako kedysi v klasických gymnáziách.

 

Pozrite si školský učebný plán pre osemročné štúdium - formát pdf
Voliteľné predmety - formát pdf

Uložiť
Užívateľské preferencie cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania. Viac info k spracovaniu cookies
Akceptovať všetky cookies
Odmietnuť cookies
Cookie lišta
Stav súhlasu cookie
Akceptovať
Odmietnuť
Nevyhnutné súbory cookie
Nevyhnutné pre fungovanie Stránky, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite a využívať funkcie
PHPSESSID
Inicializujte reláciu používateľa na webovej lokalite a poskytnite jej obsah
Akceptovať
Odmietnuť