Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link


Prečo študovať v štvorročnej forme štúdia?

 

 • V 4-ročnej forme štúdia máme vysoké nároky v obsahu učiva jednotlivých predmetov.
 • V študijnom programe je zvýšený počet hodín matematiky, fyziky, chémie a biológie oproti iným školám.
 • Okrem angličtiny si žiaci môžu voliť druhý cudzí jazyk: nemecký, taliansky, francúzsky, španielsky a ruský jazyk
 • Od 1. ročníka si môžu voliť aj 3. cudzí jazyk: arabský, japonský, čínsky, alebo latinský jazyk
 • Sme prvé gymnázium na Slovensku, ktoré poskytuje vzdelanie v ázijských jazykoch.
 • Z japonského jazyka sa žiaci po prvom roku pripravujú na medzinárodný certifikát.
 • Široký výber voliteľných predmetov zo všetkých oblastí (cvičenia z matematiky, dejiny umenia, počítačová grafika, moderné dejiny 20./21.st, seminár z biológie, plávanie, biznis angličtina, ekonomika, právo a pod.).
 • Prvé 2 roky štúdia majú všetci žiaci rovnaký študijný plán, od tretieho ročníka si volia minimálne 3 voliteľné predmety (6 hodín) a v poslednom maturitnom ročníku si volia minimálne 12 hodín (predmet môže byť 2 alebo 4 hodiny do týždňa).
 • Žiaci si volia nielen konkrétne predmety, ale aj učiteľov, ktorí ich dané predmety budú vyučovať.
 • V prvom ročníku žiaci majú neklasifikované predmety cvičenia zo slovenského jazyka a cvičenia z matematiky, kde si zopakujú pravopisné pravidlá a precvičujú a dopĺňajú znalosti z matematiky.

Pozrite si školský učebný plán pre štvorročné všeobecné štúdium - formát pdf
Voliteľné predmety - formát pdfPrečo študovať v štvorročnej forme
s rozšíreným vyučovaním MATEMATIKY a ANGLICKÉHO JAZYKA?

 • Trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a anglického jazyka študentom poskytne hlbšie zameranie na 2 veľmi dôležité predmety pre takmer každé univerzitné štúdium: anglický jazyk a matematika.
 • V matematike poskytneme žiakom rovnaký študijný program, v ktorom máme 25-ročné skúsenosti a vzdelávame v ňom aj v 8-ročnej forme štúdia.
 • V oblasti matematiky sa využívajú špecifické materiály spracované a v praxi overené našimi učiteľmi.
 • Vytvárame (v prípade záujmu žiaka) priestor na prípravu na matematické súťaže.
 • Zároveň bude v každom ročníku vyučovanie angličtiny (4 hodiny týždenne) obohatené 2 hodinami anglickej konverzácie.
 • Na vyučovaní ANJ sa bude podieľať anglický lektor.
 • V rámci povinne voliteľných hodín si študent môže zvoliť aj ďalšie predmety v ANJ (história, umenie, literatúra a pod.).
 • Vo vyučovaní angličtiny majú žiaci k dispozícii bohatú anglickú knižnicu.
 • Vo vyučovaní angličtiny pôsobia kvalitní učitelia - autori a spoluautori učebníc a materiálov k maturitným skúškam.
 • Vyučovanie angličtiny možno vhodne prepojiť s výmennými pobytmi na našej americkej družobnej škole v Napperville v štáte Illinois.
 • Záujem o rozšírené vyučovanie angličtiny a matematiky zahlási záujemca po prijatí na štúdium na zápise

Pozrite si školský učebný plán pre tento typ štúdia - formát pdf
Voliteľné predmety - formát pdfPrečo študovať v štvorročnej forme
s rozšíreným vyučovaním NEMECKÉHO jazyka?

 • Nemecký jazyk má zvýšenú hodinovú dotáciu na 6 hodín týždenne.
 • Každý štvrťrok týždňové 25-hodinové workshopy s nemeckými lektormi.
 • Každoročné výmenné pobyty v rodinách v Garmischpartenkirchene a účasť na vyučovaní na Werdenfels Gimnasium.
 • Každoročné poznávacie exkurzie do nemecky hovoriacich krajín.
 • Individuálny prístup a konzultácie.
 • Kvalitní a skúsení učitelia nemčiny
 • Trieda s rozšíreným vyučovaním nemčiny má taký istý študijný program ako všeobecná trieda, ale s vyšším počtom hodín nemeckého jazyka.
 • Záujem o rozšírené vyučovanie nemčiny zahlási záujemca po prijatí na štúdium na zápise.
 • Predchádzajúce znalosti nemčiny nie sú potrebné!


Prečo študovať v štvorročnej forme
s rozšíreným vyučovaním RUSKÉHO jazyka?

 • Ruský jazyk má zvýšenú hodinovú dotáciu na 6 hodín týždenne.
 • Projektové vyučovanie v spolupráci s Ruským kultúrnym centrom.
 • Každoročné výmenné pobyty s gymnáziom v Ruskej federácii.
 • Individuálny prístup a konzultácie.
 • Súčasťou vyučovania je konverzácia s ruským lektorom.
 • Trieda s rozšíreným vyučovaním ruštiny má taký istý študijný program ako všeobecná trieda, ale s vyšším počtom hodín ruského jazyka.
 • Záujem o rozšírené vyučovanie ruštiny zahlási záujemca po prijatí na štúdium na zápise.
 • Predchádzajúce znalosti ruštiny nie sú potrebné!

 

Uložiť
Užívateľské preferencie cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania. Viac info k spracovaniu cookies
Akceptovať všetky cookies
Odmietnuť cookies
Cookie lišta
Stav súhlasu cookie
Akceptovať
Odmietnuť
Nevyhnutné súbory cookie
Nevyhnutné pre fungovanie Stránky, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite a využívať funkcie
PHPSESSID
Inicializujte reláciu používateľa na webovej lokalite a poskytnite jej obsah
Akceptovať
Odmietnuť