Študentský parlament

Poďakovanie

podakovanie podaj mi rukuTakto pekne nám poďakovalo Občianske združenie Podaj mi ruku – Nitra, ktoré pomáha ľudom, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu ocitli v hmotnej a inej núdzi. Pomáha deťom, dospelým i celým rodinám.
My sme sa rozhodli práve im venovať krásnu sumu 485,60 € a veľa hračiek a oblečenia, ktoré sa nám podarilo vyzbierať 22. decembra 2017 na akcii Vianočné mestečko.
Bol to prvý ročník, ale veríme, že budeme pokračovať, aby sme aj o rok mohli niekomu pomôcť a potešiť.

Milí študenti a profesori, veľmi si ceníme, že Vám svet okolo seba a osud ostatných ľudí nie je ľahostajný.

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ (Matka Tereza)

Vianočné mestečko 2017

vianocnemestecko2017V posledný deň vyučovania pred zimnými prázdninami 22. decembra 2017 Študentský parlament zorganizoval akciu Vianočné mestečko. Žiaci pripravili najrôznejšie výrobky, ktoré predávali za symbolickú cenu a zisk - vyzbieraná suma v hodnote 470 € - bol venovaný na dobročinné účely. Vo Vianočnom mestečku sa podávali medovníky a vianočný punč pripravené našimi pani kuchárkami. Kto chcel mať pamiatku na túto peknú akciu, mohol sa odfotiť pri vianočnej scenérii, fotografia mu bola hneď odovzdaná. Záujemcovia si mohli tiež vyskúšať zdobenie medovníkov. Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii.
Poďakovanie patrí organizátorom Mgr. Jurajovi Fuskovi, Mgr. Simone Nedasovej, študentskému parlamentu a všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy vianočných predmetov či pochúťok.

Párovský Sparťan 2017

spartan2017Dňa 10. novembra 2017 sa uskutočnil už 4. ročník súťaže Párovský Sparťan, kde naši študenti súťažili v meraní svojich síl o zaujímavé ceny.
Vyhodnotenie:
1. Adam Vozár (III.C)
2. Matúš Záhorský (III.C)
3. Rastislav Zeleňák (VI.OG)
4. Miloš Sádovsky (III.B)
5. Ondrej Chatrnuch (I.B)

Víťazom srdečne blahoželáme!
Súťaž podporilo Rodičovské združenie a firma FITPLUS. Ďakujeme!
Niekoľko fotografií vo fotogalérii

Workshop so Silviou Hnátovou

hnatova workshop01V piatok 1. novembra 2017 navštívila gymnázium naša bývalá žiačka Silvia Hnátová, absolventka a štipendistka univerzity Cambridge vo Veľkej Británii a aktuálna doktorandka v odbore Neuroveda na už spomenutej univerzite. Dopoludnia sa stretla so študentským parlamentom a absolvovala vyučovaciu hodinu v II.C. Popoludní viedla workshop pre našich študentov, ktorého cieľom bolo žiakov maturitných aj nižších ročníkov viesť k správnemu písaniu životopisu, k správnemu výberu univerzity, a hlavne motivovať ich k odvahe hlásiť sa na úspešné (aj zahraničné) univerzity. Workshop bude prebiehať pravidelne počas školského roka a bude žiakom umožňovať pripravovať si portfólio aktivít, ktoré pomôžu k prijatiu na vysnívanú univerzitu.

Halloweenská noc v škole

nocvskole2017 video Dňa 26. októbra 2017 pripravili členovia študentského parlamentu pod vedením Dominiky Machovej zo IV.D a Mgr. Juraja Fusku Noc v škole s témou Halloween pre našich najmladších študentov z I.OG a II.OG. Žiakov okrem večere a diskotéky čakala prehliadka nočnej školy s množstvom súťaží a strašidiel v zákutiach tried a chodieb. Po strašidelnej noci nasledovalo odovzdanie putovného pohára víťaznej skupine žiakov II.OG pod vedením maturantky Barbory Birčákovej, nasledovali raňajky, odovzdanie desiatej a klasický deň v škole :-)
Poďakovanie patrí členom parlamentu za perfektnú prípravu, vyučujúcim, ktorí si pripravili halloweenské masky (p. Fuska, p. Dömöš, p. Nedasová, riaditeľ p. Chudík a triedne pani profesorky p. Výbochová a p. Adamíková) a samozrejme našim primánom a sekundánom za súťaživosť a odvahu :-)
Na Noc v škole prispelo aj Divadlo Andreja Bagara v Nitre zapožičaním kostýmov pre žiakov aj učiteľov a tiež firma Novgal, ktorá prispela finančne a tiež poskytla potraviny na prípravu večere a raňajok. Ďakujeme!

Strana 1 z 2