Pozvánka na benefičný koncert

pozvanka beneficny 2024 

 

 

Vážení rodičia a priatelia,
srdečne Vás pozývame na Benefičný koncert,
ktorý bude prehliadkou šikovnosti, energie a talentu
Vašich detí a našich párovských žiakov!

Viac informácií získate kliknutím na pozvánku

 

 

Oznámenie o riaditeľskom voľne počas EČ a PFIČ MS

Na základe § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského
roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách,
na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.
a podľa § 150 ods. 5 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vám ako štatutár oznamujem, že z prevádzkových dôvodov (EČ a PFIČ maturitných skúšok)
udeľujem riaditeľské voľno žiakom nasledovných tried v nasledovných termínoch:

11. marec 2024 (pondelok)
IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.D, VIII.OG
Ostatné triedy gymnázia majú riadne vyučovanie v plnom rozsahu.

12. marec 2024 (utorok)

II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, VI.OG

III.A, III.B, III.C, III.D, VII.OG
V.D
Ostatných tried gymnázia sa RV netýka a budú mať nasledovný program:
IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, VIII.OG EČ a PFIČ - slovenský jazyk
I.A, I.B, I.C, V.OG - kurz ochrany života a zdravia
I.E - aktivity v španielskom jazyku
I.OG, II.OG, III.OG, IV.OG - upravené vyučovanie

13. marec 2024 (streda)
I.A, I.B, I.C, I.E, V.OG

III.A, III.B, III.C, VII.OG, IV.D
Ostatných tried gymnázia sa RV netýka a budú mať nasledovný program:
IV.A, IV.B, IV.C, VIII.OG, V.D EČ a PFIČ - cudzie jazyky
II.A, II.B, II.C, VI.OG - kurz ochrany života a zdravia
II.D - aktivity v anglickom jazyku
II.E, III.D - aktivity v španielskom jazyku
I.OG, II.OG, III.OG, IV.OG - upravené vyučovanie

PhDr. Martin Chudík, v.r.
riaditeľ školy

Staň sa aj Ty Párovčanom!

Milí zaújemcovia o štúdium,
prihlášky na prijímacie skúšky sa podávajú do 20. marca 2024,
a my Vám ponúkame tieto študijné programy:
dod2024 dod2024 dod2024 dod2024

Novinky