Projekty

DofE - odovzdávanie cien

Dňa 9. októbra 2018 sme sa zúčastnili odovzdávania cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) v Bratislave.
Za účasti veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku, pána Andrewa Gartha sme si prebrali bronzové ceny. Okrem toho sa tam stretlo veľa popredných manažérov a riaditeľov firiem pôsobiacich na Slovensku, ktorí sa s nami podelili o svoje inšpiratívne príbehy a celý deň nám tak spríjemnili.
Týždeň pred odovzdávaním sme záujemcom a nádejným účastníkom programu prezentovali zážitky z našej expedície, výsledok nášho cieľu a taktiež krátke video. Dúfame, že sme ich zaujali a na budúcom odovzdávaní si medaily prevezmú i oni.

Martina Michaleová, Michaela Nemešová, Pavlína Ružicková, Emma Sommerová, Lucia Šmotláková
dofe2018 02dofe2018 02

Expedícia DofE

štartV dňoch 25. a 26. júna 2018 žiačky Lucia Šmotláková, Pavlína Ružičková, Emma Sommerová, Martina Michaleová a Michaela Nemešová absolvovali cvičnú expedíciu projektu DofE Pezinok - Veľká homoľa - Piesok, Zochova chata a Čermák, kde aj prespali v stanoch a vrátili sa do Nitry. Prezentáciu z expedície si môžete pozrieť TU

Enviroprojekt 2017 - "Rôzne tváre biodiverzity" - záverečná koferencia

enviroprojekt2017 logoEnviroprojekt 2017Dňa 30. novembra 2017 sa konala záverečná konferencia k projektu Enviroprojekt - "Rôzne tváre biodiverzity", ktorého autormi a realizátormi boli žiaci IV.E bilingválnej sekcie Ramóna y Cajala v spolupráci s pedagogickou konzultantkou RNDr. Zuzanou Chovanovou.
Pozrite si celý priebeh projektu na fotografiách.

Enviroprojekt 2017 - "Rôzne tváre biodiverzity"

V rámci enviroprojektu 2017: „Rôzne tváre biodiverzity“ sa žiaci IV.E triedy zúčastnili nasledovných aktivít:

23. október 2017 – prednáška s poľovníkmi Marekom Božíkom a Marekom Solčanským o poľovníctve a význame poľovníctva pre zachovanie biodiverzity.
enviroprojekt2017 logo0201

24. október 2017 – prednáška s Mgr. Imrichom Jakabom PhD. z UKF o úrovniach biodiverzity a význame biodiverzity v ekosystémoch.
02 02

 25. október 2017 – prednáška s Mgr. Jaroslavom Košťálom, PhD. zo Správy CHKO, ktorý žiakom viac priblížil rastlinstvo CHKO Ponitrie.
02 02

6. november 2017 – prednáška a workshopy o biodiverzite s Ing. Katarínou Dávidovou, Ing. Lukášom Potockým a Ing. Emíliou Budinskou zo závodu Lesy Slovenskej republiky, š.p. odštepný závod Žarnovica.
02 02 02 02

Dobrodružná expedícia v rámci DofE

dofe1V rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) študenti Emma Buchová (III.D), Martin Petrovič (III.D), Michaela Nemešová (III.E), Martina Michaleová (III.E) a Jarmila Šimková (VII.OG) zorganizovali v dňoch 1. a 2. júna 2017 cvičnú dobrodružnú expedíciu v Malých Karpatoch.
Fotky z expedície si môžete pozrieť tu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

LOGO Miestne centrum S hrdosťou poskytujeme

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu podporuje mladých ľudí k rozvíjaniu svojich schopností a motivuje ich k aktívnemu využívaniu voľného času. Medzinárodný vzdelávací program pod názvom The Duke of Edinburgh´s International Award založil princ Filip pred asi 60-timi rokmi ako alternatívne vyučovanie mládeže. Vo svete s ním má skúsenosť vyše 140 krajín a funguje už aj na Slovensku, kde sa doň zapojili aj študenti nášho gymnázia.

Pozrite si reportáž, ktorú pripravila TV NITRIČKA.

Enviroprojekt - október 2016

enviroprojekt prednaskaDňa 21. októbra 2016 sa žiaci III. E v rámci enviroprojektu zúčastnili prednášky o význame vody v ľudskom organizme.  Vodu z medicínskeho hľadiska im vo svojej prednáške bližšie priblížil študent lekárskej fakulty v Prahe Ondrej Miškeje (obr.). Zároveň poukázal na dôležitosť správneho pitného režimu na zdravie a život človeka.

Žiaci III. E  sa tiež zúčastnili prednášky o GIS - "Geografických informačných systémoch". Mgr. Imrich Jakab, PhD. im objasnil podstatu geografických informačných systémov a na názorných príkladoch poukázal na ich význam v praxi a pre človeka.

Enviroprojekt - september 2016

labákDňa 22. septembra 2016 sa žiaci III.E v rámci Enviroprejektu "Voda - rieka života" zúčastnili exkurzie do čističky odpadových vôd v Dolných Krškanoch, kde získali cenné informácie o procese čistenia odpadových vôd a význame čističiek odpadových vôd pre ochranu vodných zdrojov.

Dňa 27. septembra 2016 sa žiaci venovali testovaniu a hodnoteniu kvality rôznych vodných zdrojov. Výsledky svojej práce písomne zaznamenali a zdokumentovali na základe svojich výsledkov sformulovali závery. Práca v laboratóriu s rôznymi dostupnými ukazovateľmi pri testovaní vzoriek vody preverila  zručnosti a schopnosti našich žiakov.

 

Dňa 30. septembra 2016 sa žiaci zúčastnili workshopu a prednášky, ktoré na pôde našej školy zrealizovali Mgr. Imrich Jakab, PhD. a Mgr. Martin Zemko z UKF. Žiaci si formou hry overili základné fungovanie ekosystémov v prírode a dopad ľudských aktivít na životné prostredie. Po aktivitách organizovaných katedrou ekológie UKF nasledovala prednáška Mgr. Ľuboša Vadela, PhD. zo SAŽP o vodných ekosystémoch a organizmoch žijúcich v rôznych typoch vodných ekosystémov.
UKF1UKF2SAŽP

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

cena vojvodu z edinburghuNaše gymnázium ako prvé v Nitrianskom samosprávnom kraji podpísalo zmluvu o spolupráci a licenciu na zapojenie sa do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Program je určený pre žiakov:
1. - 3. ročníka 4-ročného gymnázia
1. - 4. ročníka 5-ročného gymnázia
5. - 7. ročníka 8-ročného gymnázia

Žiak, ktorý sa chce zapojiť, napíše motivačný list (obsahujúci meno, priezvisko a triedu, dôvody, pre ktoré sa chce projektu zúčastniť, svoje očakávania z realizácie projektu a svoje prípadné skúsenosti s dobrovoľníctvom a športom), ktorý do pondelka 26.9.2016 odovzdá koordinátorovi projektu na škole Mgr. Karolovi Guldanovi. Zoznam vybraných účastníkov zverejníme na webe školy 3. októbra 2016.

LOGO Miestne centrum S hrdosťou poskytujeme

Členovia tímu:
Mgr. Karol Guldan - koordinátor
RNDr. Jozef Piroško
Mgr. Simona Nedasová
Mgr. Adriana Forró

Webové sídlo Národnej kancelárie projektu: www.dofe.sk
Webové sídlo Medzinárodnej nadácie projektu: www.intaward.org

Strana 1 z 2