2014/2015

Najlepšie výsledky, ktoré dosiahli naši žiaci v školskom roku 2014/2015

Hviezdoslavov Kubín - celoštátne kolo

V celoštátnom kole Hviezdoslavovho Kubína v umeleckom prednese prózy získala naša študentka Mária Nagyová (III.A) krásne 2. miesto!

Srdečne blahoželáme!

KLOKAN 2015

Dňa 23. marca 2015 sa žiaci nášho gymnázia zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN 2015. Zo 107 zúčastnených žiakov bolo 55 úspešných riešiteľov súťaže. Najúspešnejším riešiteľom z nich, teda „školským šampiónom“, sa stal žiak František Stupka z triedy III. OG, ktorý získal 100 % bodov. Žiačka Michaela Marčeková z triedy VI. OG riešila úlohy v dvoch kategóriách – Kadet 9 a Kadet G12 a v obidvoch kategóriách skončila medzi 5 % najúspešnejších riešiteľov. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme k úspechu!

Zoznam žiakov, ktorí patria medzi 5 % najúspešnejších žiakov vo svojej kategórii

Naši úspešní študenti 

Dňa 25. júna 2015 prebehlo na ZŠ Topoľová v Nitre odovzdávanie diplomov a cien za 1. - 3. miesto v okresných kolách predmetových olympiád žiakom základých škôl a osemročných gymnázií.

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Družstvo mladých záchranárov

Dňa 2. júna 2015 sa uskutočnila súťaž družstiev mladých záchranárov v poskytovaní prvej pomoci. Naše družstvo mladších žiakov ( Michal Pokorný, Samuel Rumanovský, Matúš Zubčák - všetci IV. OG, Lucia Saková - III. OG a Matúš Adamík - I. OG) delil len krôčik od umiestnenia. V konkurencii 18 družstiev 
a so stratou len 7 bodov preukázali obrovské vedomosti a zručnosti!
Ďakujeme za reprezentáciu školy!

Krajské kolo 56. ročníka Fyzikálnej olympiády 

Úspešnými riešiteľmi sa stali:
Kategória D
Tomáš Švihorík (V. OG) - 6. miesto
Jakub Poljovka (I. B) - 13. miesto
Peter Žáčik (I. B) - 13. miesto
Ivan Halomi (I. D) - 18. miesto
Pavol Žáčik (I. B) - 23. miesto
Martin Petrovič (I. D) - 25. miesto

Kategória E
Matej Hrmo (IV. OG) - 6. miesto
Matúš Zubčák (IV.OG) - 16. miesto

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Plavecké preteky

Dňa 28. mája 2015 sa na našej škole uskutočnili plavecké preteky. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 54 študentov, ktorí bojovali o prvé miesta v dvoch kategóriách, a to štafetový pretek a pretek jednotlivcov. Do súťaže sa prihlásili študenti z tried I.OG – V.OG a 1. až 3 ročník.

Víťazi v jednotlivých kategóriách:

Štafetový pretek:
1. skupina:
- dievčatá: Antolová, Hlavačková, Trepáčová, Nemčičová (II.OG)
- chlapci: Královič, Lidík, Pokorný, Šajter (IV.OG)
2. skupina: Sklenárová (II.A), Raučinová (III.B), Holková (II.B), Ďurišová (III.C)

Pretek jednotlivcov:
50 m kraul muži – Fráj Filip (II.C)
50 m kraul ženy – Holková Lucia (II.B)
50 m znak muži – Fráj Filip (II.C)
50 m znak ženy – Božiková Natália (II.E)
50 m prsia ženy – Porhajašová Adela (I.D)
100 m kraul muži – Fráj Filip (II.C)
100 m kraul ženy – Sklenárová Lea (II.A)
100 m znak ženy – Ďurišová Johana (III.C)
100 m prsia ženy – Šuchová Martina (I.C)

Všetkým víťazom gratulujeme a ďakujeme študentom z II.C, II. E a III. C za pomoc pri organizovaní súťaže.

JAZYKOVÝ KVET - celoslovenské finále

Dňa 15. mája 2015 sa uskutočnilo celoslovenské finále súťaže JAZYKOVÝ KVET. V kategórii "Prednes prózy v nemeckom jazyku"získala naša študentka Daniela Dobaiová (III.C) krásne 1. miesto!

Blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu nášho gymnázia!

Krajské kolo MO - kategória C

Dňa 31. marca 2015 sa uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády v kategórii C, ktorého sa zúčastnilo 57 súťažiacich.

Úspešnými riešiteľmi sa stali: 
Matúš Adamčík (V. OG) 7. miesto 
Tomáš Švihorík (V. OG) 7. miesto 
Michaela Marčeková (IV. OG) 12. miesto 
Jakub Poljovka (I. B) 15. miesto
Výsledková listina

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Biologická olympiáda - krajské kolo 

Dňa 12. mája 2015 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády, kategória E. Z prvých miest v okresnom kole naň postúpili dvaja naši žiaci: Filip Lednár (II.OG), ktorý v tejto súťaži v odbornosti geológia obsadil 4. miesto a Michal Zahradníček (III.OG), ktorý sa v odbornosti zoológia umiestnil na 3. mieste.
Ku krásnemu úspechu srdečne blahoželáme!

Súťaž v poskytovaní prvej pomoci

Dňa 29. apríla 2015 sa študentky V.OG zúčastnili náročnej súťaže družstiev v poskytovaní prvej pomoci. Počínali si veľmi statočne a v silnej konkurencii obsadili pekné 7. miesto.
Blahoželáme!

Úspech na Hviezdoslavovom Kubíne

Dňa 7. mája 2015 reprezentoval Michal Zahradníček z III. OG našu školu na krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína v Spoločenskom dome v Topoľčanoch. Umiestnil sa na krásnom 3. mieste v prednese prózy. Ďakujeme za ukážkovú reprezentáciu v rámci tretej kategórie umeleckého prednesu.

Mojej matke

Matica slovenská v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Šurany pripravila už 9. ročník literárnej súťaže o najkrajšie vyznanie matke - Mojej matke. Slávnostného vyhodnotenia dňa 5. 5. 2015 sa zúčastnili aj naši študenti spolu s rodinou.

4. kategória - poézia 
Štefan Tóth (1.E) – 1. miesto
Branislav Králik (1.E) – 2. miesto
Lenka Kučerová (1.E) – 3. miesto

4. kategória - próza 
Patrícia Borošová (1.E) – 1. miesto
Vanessa Jóriová (1.E) – 2. miesto

Štúrovo pero 2015 

Dňa 17. - 18. apríla 2015 sa v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene uskutočnil už 19. ročník súťaže časopisov a novinárskych príspevkov Štúrovo pero. Súťaže sme sa zúčastnili aj s naším školským časopisom Nezmar, ktorý reprezentovala študentka Hana Balková (I.E). 
Súčasťou Štúrovho pera bola otvorená beseda s ministrom školstva Jurajom Draxlerom, ale aj besedy s významnými osobnosťami z novinárskeho a redaktorského prostredia, ktorí poskytovali cenné rady a vytvárali počas týchto dní príjemnú atmosféru. 

Na fotke vľavo s Jurajom Draxlerom (minister školstva) 

Na fotke vpravo s Michalom Meškom (zakladateľ kníhkupectva Martinus) 

Matematický B-deň

bdayDňa 13. apríla 2015 sa uskutočnila súťaž Matematický B-deň 2014. V slovenskom kole medzinárodnej matematickej tímovej súťaže sa družstvo študentov našej školy v zložení Arek Antoniewicz (IV.B), Michal Bali (IV.B), Lukáš Kiss (VIII.OG) a Kristína Prešinská (VIII.OG) umiestnilo na 8. mieste.
Srdečne blahoželáme

Geografická olympiáda - krajské kolo

geograficka olympiadaDňa 22. apríla 2015 sa v Zlatých Moravciach uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády - kategória F, kde našu školu úspešne reprezentoval Richard Bódi (II. OG), ktorý sa umiestnil na 2. mieste.
Blahoželáme!

Jazykový kvet - krajské finále

Dňa 17. apríla 2015 sa v Nitre uskutočnilo krajské finále súťaže Jazykový kvet (súťaž v prednese poézie a prózy v cudzom jazyku). Naša študentka Daniela Dobaiová (III.C) získala v kategórii Prednes prózy v nemeckom jazyku 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola.

Blahoželáme a držíme palce!

Tím z III.B na súťaži o Slovenskom štáte

V stredu 8. apríla 2015 prebehli krajské kolá 24. ročníkamedzinárodnej Dejepisnej súťaže gymnázií v Českej a Slovenskej republike. Na tomto významnom podujatí prezentujú svoje vedomosti študenti z oboch štátov. Trojčlenný tím z nášho gymnázia pod vedením riaditeľa školy sa tento školský rok zúčastnil po prvýkrát. Témou súťaže bol Slovenský štát a Protektorát Čechy a Morava. Účasti predchádzalo štúdium odbornej literatúry. Hoci naši študenti v tomto školskom roku nepostúpili do českého Chebu, tím v zložení Miloš Mako, Jakub Janek a Šimon Opravil zaujal poctivou a dlhodobou prípravou na súťaž. 

Za reprezentáciu našej školy študentom veľmi pekne ďakujeme:-)

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

Dňa 16. apríla 2015 sa v Topoľčanoch konalo krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína. 
Študentky Andrea Kóňová (I.C) a Mária Nagyová (III.A) úspešne reprezentovali naše gymnázium 
a získali 1. miesto v prednese poézie aj prózy.
Blahoželáme!

Krajské kolo MO kategórie C 

Dňa 31. marca 2015 sa uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády v kategórii C, ktorého sa zúčastnilo 57 súťažiacich.

Úspešnými riešiteľmi sa stali:
Matúš Adamčík (V. OG) 7. miesto
Tomáš Švihorík (V. OG) 7. miesto
Michaela Marčeková (IV. OG) 12. miesto
Jakub Poljovka (I. B) 15. miesto

Výsledková listina

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Geografická olympiáda - krajské kolo

Dňa 25. marca 2015 sa v Zlatých Moravciach uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády, kde našu školu úspešne reprezentovala Tamara Barusová (III. B), ktorá sa umiestnila na 4. mieste.
Blahoželáme!

Olympiáda v anglickom jazyku - celoštátne kolo

Dňa 1. apríla 2015 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 25. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Naša študentka Tereza Tódová (IV. OG) získala v kategórii 1B krásne 2. miesto!
Blahoželáme!

Úspech na Hviezdoslavovom Kubíne

Dňa 10. 4. 2015 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Michal Zahradníček z III.OG získal krásne druhé miesto v prednese prózy (III. kategória). Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa úspechov.

Vyhodnotenie okresného kola fyzikálnej olympiády 

Kategória E
Matúš Zubčák (IV.OG) - 1. miesto
Matej Hrmo (IV. OG) - 2. miesto
Kompletné výsledky

Kategória F
Matej Bölcskei (III. OG) - 1.miesto
Katarína Strenková (III. OG) - 3. miesto
Kompletné výsledky

Matematická olympiáda - celoštátne kolo

Dňa 23. - 25. marca 2015 sa v Nitre uskutočnilo celoštátne kolo 64. ročníka Matematickej olympiády. Naša študentka Kristína Prešinská (VIII. OG) sa stala úspešnou riešiteľkou v kategórii A.
Blahoželáme!
Výsledková listina

Olympiáda v informatike - celoštátne kolo

informatikaDňa 25. - 28. marca 2015 sa v Nitre uskutočnilo celoštátne kolo 30. ročníka Olympiády v informatike. Náš študent Michal Bali (IV. B) sa stal úspešným riešiteľom v kategórii A.
Blahoželáme!

Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

Dňa 24. marca 2015 sa konalo regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína. 
Študentky Andrea Kóňová (I.C) a Mária Nagyová (III.A) úspešne reprezentovali naše gymnázium 
a získali 1. miesto v prednese poézie aj prózy.
Blahoželáme!

Olympiáda v ruskom jazyku - krajské kolo

Vyhodnotenie krajského kola ORJ, ktoré sa konalo 26. marca 2015 v Nových Zámkoch:
Kategória B1
Neli Streshková (II. C) - 3. miesto
Kategória B3
Alexander Gubric (I. A) - 2. miesto
Srdečne blahoželáme!

Jazykový kvet

Dňa 16. marca 2015 sa Daniela Dobaiová z III. C zúčastnila súťaže Jazykový kvet. 
Vo svojej kategórii si v prednese prózy v nemeckom jazyku vybojovala postup do krajského kolasúťaže. 
Blahoželáme a 17. apríla 2015 držíme palce! 
Podrobné výsledky a viac informácií o súťaži

Geografická olympiáda - okresné kolo

Kategória F
Richard Bódi (II. OG) - 3. miesto - postupuje do krajského kola
Patrik Peťovský (I. OG) - 11. miesto
Blahoželáme!

Olympiáda v španielskom jazyku - celoštátne kolo

V dňoch 10. - 11. marca 2015 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku.

Vyhodnotenie:
Kategória D
Patrik Páterek (V. D) - 3. miesto

Srdečne blahoželáme!

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

Dňa 27. 2. 2015 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre konala recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. V umeleckom prednese prózy našu školu reprezentovali študenti:
Renee Polónyiová z I. OG - 3. miesto v II. kategórii,
Michal Zahradníček z III. OG - 1. miesto v III. kategórii.
Gratulujeme k úspechom a Michalovi držíme palce v okresnom kole!

Krajské kolo MO kategórie A 

Dňa 13. januára 2015 sa uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády v kategórii A, ktorého sa zúčastnilo 41 súťažiacich.

Úspešnými riešiteľmi sa stali:
Kristína Prešinská z VIII. OG sa umiestnila na 2. mieste,
Roman Kluvanec z VIII. OG na 5. mieste,
Peter Trubáčik zo IV. B na 8. mieste. 
Kristína Prešinská postúpila do celoštátneho kola.

Výsledková listina

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

Dňa 12. februára 2015 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaciMarijan Crnkovič z I. OG a František Stupka z III. OG. Medzi úspešnými riešiteľmi sa v prvej desiatke umiestnil Timotej Černák z III. OG ( 9. miesto kat. D). 
Gratulujeme k výsledkom a ďakujeme Vám za reprezentáciu školy!

Úspech na olympiáde zo SJL 

Dňa 6. februára 2015 sa v Nových Zámkoch konala olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.

Kategória A
Kristína Hasprová (IV.C) 2. miesto

Teší nás úspech našej študentky, ku ktorému jej blahoželáme!

ONJ - krajské kolo

onjVyhodnotenie krajského kola olympiády v nemeckom jazyku, ktorá sa konala 11. februára 2015.

Kategória 2C
Cindy Huszová I. E 3. miesto 

Blahoželáme!

OAJ - krajské kolo 

oajDňa 10.2.2015 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, v ktorom súťažili aj dve naše žiačky. 

Kategória 1C (mladší anglofónni žiaci)
Nicol Gáliková II.OG 7. miesto

Kategória 1B (8.-9. ročník, III.OG, IV.OG)
Tereza Tódová IV.OG 1. miesto

Ďakujeme za reprezentáciu a Tereze držíme palce v celoslovenskom kole 1.4.2015. 

OAJ - okresné kolo 

V dňoch 14. a 15. januára 2015 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, v ktorom 
sme mali zastúpenie vo všetkých súťažných kategóriách:

Kategória 1A (6.-7. ročník, I.OG, II.OG)
Alex Martin Jačman II.OG 5. miesto

Kategória 1B (8.-9. ročník, III.OG, IV.OG)
Tereza Tódová IV.OG 1. miesto

Kategória 2A (1.- 2. ročník)
Martin Gajdoš II.A 3. miesto

Kategória 2B (3. - 4. ročník)
Pavol Kramár III.A 2. miesto

Kategória 2C2 (starší anglofónni žiaci)
Alexander Goetsch IV.D 2. miesto

Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazke kategórie 1B držíme palce v krajskom kole.
  oaj oaj oaj

EXPERT geniality show 

expertDňa 2. 12. 2014 sa uskutočnil 8. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Svoje vedomosti si s ďalšími 8872 žiakmi zo 414 škôl z celého Slovenska porovnalo aj 49 našich Párovčanov. 
Tridsiati z nich sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčkov v jednotlivých témach a tým získali oprávnenie používať titul „EXPERT na...“. 
Desiati z nich získali aj titul „TOP EXPERT“ za umiestnenie v prvej stovke v niektorej z kategórií. 
Piati najlepší za svoje umiestnenie v prvej desiatke jednotlivých rebríčkov, získali aj pekné vecné ceny. 

A tu sú naši najlepší EXPERTi: 
Patrik Peťovský (I.OG) 2. miesto v téme Svetobežník, kategória EXPERT 6 
Matúš Adamík (I.OG) 9. miesto v téme Tajomstvá prírody, kategória EXPERT 6 
Marijan Crnkovič (I.OG) 10. miesto v téme Spoločnosť kedysi a dnes, kategória EXPERT 6 
Richard Bódi (II.OG) 10. miesto v celkovom poradí v kategórii EXPERT 7 
Matej Hrmo (IV.OG) 10. miesto v téme Mozgolamy v kategórii EXPERT 9 

Všetkým EXPERTom ďakujeme za reprezentáciu. 
Ďalší ročník súťaže sa (pravdepodobne) bude konať opäť začiatkom decembra, takže máte dosť času na tréning. 
Viac informácií o súťaži nájdete na www.sutazexpert.sk

Majstrovstvá Slovenska v drezúre 

Na Majstrovstvách Slovenska v drezúre v kategórii mladší junior za rok 2014 získala naša študentka Žofia Pavlenová z I.B krásne 1. miesto.

Srdečne blahoželáme!

Biologická olympiáda - školské kolo (11. dec. 2014)

Teoreticko-praktická časť - vyhodnotenie:

Kategória A
1. Obert Adam (VIII. OG)
2. Lukáč Ondrej (IV. A)
3. Hajnovič Filip (VIII. OG)
4. Samay Ján (III. A)
5. Kučera Lukáš (IV. C)
6. Hodoši Richard (IV. C)
7. Hvizdošová Miriam (IV. D)

Kategória B
1. Števková Zuzana (V. OG)
2. Šimková Jarmila (V. OG)
3. Ralíková Rebeka (II. E)
4. Bojňanská Dominika (II. E)
5. Gajdošová Ema Mária (I. B)
6. Becková Patrícia (I. B)

Blahoželáme!

Road show 2014

Dňa 15. decembra 2014 sa v priestoroch Úradu vlády SR za prítomnosti vedúceho Úradu vlády SR Igora Federiča a vedúceho zastúpenia EK na Slovensku Dušana Chreneka uskutočnilo slávnostné odovzdanie cien študentom stredných a stredných odborných škôl, ktorí sa zúčastnili súťaže Road show 2014 s názvom „Eurofondy a moje mesto“. Súťaž bola organizovaná pod záštitou Úradu vlády SR v spolupráci s kanceláriou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku ako súčasť osláv 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do EÚ.