Nové profesie na gymnáziu

SOCIÁLNY PEDAGÓG

Mgr. Jakub Pikna, PhD.

Konzultačné hodiny:
každý deň 7:30 - 15:30 podľa dohody
Konzultačné hodiny aj pre rodičov:
každý deň (stretnutie si treba vopred dohodnúť)
- miestnosť školskej knižnice (2. podlažie)

Činnosti sociálneho pedagóga:

 • Prevencia a intervencia pri vzniku sociálno-rizikových javov
 • Pomoc pri ťažkých životných situáciách
 • Spolupráca so žiakmi ,učiteľmi a rodičmi
 • Sociálny servis a sociálne poradenstvo
 • Individuálne konzultácie
 • Účasť na rodičovských združeniach
 • Koordinácia žiakov 3. a 4. ročníka po začlenení sa po chorobePEDAGOGICKÍ ASISTENTI

Mgr. Miroslav Banda

Mgr. Jakub Holovka

Činnosti:

 • Začleňovanie žiakov do vyučovania po chorobe
 • Spolupráca pri individuálnych plánov
 • Vedenie krúžkov (mimo krúžkov na vzdelávacie poukazy)
 • Príprava žiakov na súťaže a olympiády
 • Individuálna práca so žiakmi

Komunikácia s rodičmi: denne po telefonickej / e-mailovej dohode

Individuálna/skupinová práca so žiakmi: denne podľa dohody