2013/2014

Najlepšie výsledky, ktoré dosiahli naši žiaci v školskom roku 2013/2014

Úspech na Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO)

V dňoch 3. – 13. 7. 2014 sa v Kapskom Meste v Južnej Afrike konal 63. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády (IMO). Vďaka výberovému sústredeniu (na ktorom sa umiestnila na 4. mieste) získala možnosť zúčastniť sa aj naša študentka Ľudmila Šimková (VIII. OG). Z reprezentantov SR dosiahla 3. najlepší výsledok a získala bronzovú medailu!Srdečne blahoželáme a tešíme sa z medzinárodného úspechu!Celkové výsledky IMO

Genius Olympiad

geniusV dňoch 15. - 20. júna 2014 sa konala medzinárodná súťažná prehliadka projektov GENIUS OLYMPIAD 
v USA. Našu školu reprezentoval Ondrej Lukáč (III. A), ktorý v odbore veda – biológia získal striebornú medailu. Srdečne blahoželáme!


Baltie 2014

Michal Bali (III. B) - víťaz národného kola (kategória D) - postup do finále (Poľsko)

Biologická olympiáda

Študenti Filip Lednár (I. OG), Jarmila Šimková (IV. OG) a Lucia Kučerová (IV. OG) sa zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády (kategória E). Lucia obsadila 6. miesto, Jarmila 3. miesto a Filip vo svojej odbornosti zvíťazil a postúpil do krajského kola, kde získal 4. miesto.
Srdečne blahoželáme! 

Štúrov Zvolen

Dňa 7. mája 2014 naša študentka Mária Nagyová (II. A)reprezentovala našu školu na krajskej postupovej súťaži v rétorike Štúrov Zvolen 2014. Získala vo svojej kategórii 2. miesto.
Blahoželáme!

Imagine Logo Cup

Dňa 9. apríla 2014 sa na celom Slovensku konali školské kolá súťaže v programovaní Imagine Logo Cup. Zapojili sa aj študenti z II. OG a spomedzi viac ako 100 súťažiacich zo všetkých škôl sa medzi víťazmi umiestnili Hana Kluvancová a Lucia Saková. Postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 
20. júna v Bratislave.
Blahoželáme!Výsledková listina

Celoslovenské kolo SOČ

Naša študentka Lucia Šillerová (IV. A) získala 1. miesto v celoslovenskom kole SOČ v odbore Pôdohospodárstvo! 
Srdečne blahoželáme!Výsledková listina

Štúrovo pero 2013

V dňoch 25. a 26. apríla 2014 sa vybraní zástupcovia školského časopisu Nezmar zúčastnili celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2013. V priestoroch Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene získal náš Nezmar spomedzi 58 časopisov Osobitnú cenu poroty 1. kategórie "za kultivovaný sebavedomý časopis, ktorý študentskými očami vníma stredoškolský svet aj so zmyslom pre iróniu a nadsádzku". Srdečne blahoželáme!

Hliadka mladých zdravotníkov

Dňa 10. apríla 2014 sa konala súťaž družstiev "Hliadka mladých zdravotníkov", ktorej sa zúčastnili aj študentky IV. OG

 VIII Olympiada De Matemáticas

Dňa 4. apríla 2014 sa v Žiline konala VIII. matematická olympiáda bilingválnych sekcií v SR - národné kolo. Naša študentka Laura Černáková (II. D) sa umiestnila na krásnom 3. mieste.Srdečne blahoželáme!

Celoštátne kolo Matematickej olympiády

V dňoch 23. – 26. marca sa uskutočnilo celoštátne kolo Matematickej olympiády. Z našej školy sa ho zúčastnili štyria študenti. Ľudmila Šimková z VIII. OG sa umiestnila na 7. mieste, Samuel Horváth zo IV. B na 18. mieste. Ľudmila Šimková a Roman Kluvanec zo VII. OG boli pozvaní na výberové sústredenie pre medzinárodnú matematickú olympiádu.Celkové výsledkyBlahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy! 

Krajské kolo SOČ

Naša študentka Lucia Šillerová (IV. A) získala v krajskom kole SOČ 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola.
Srdečne blahoželáme!

Annual English Essay Competition 

Do programu 20th Annual English Essay Competition sa tento školský rok zapojilo 146 gymnázií (1060 esejí). Do kategórie "starší" sa prihlásili aj naši študenti Oľga Kiseľová (IV. C), Richard Kramár (IV. A) aMartin Kulíšek (IV. C).
Oľga v tejto kategórii získala 3. miesto. 
Srdečne blahoželáme!

Krajské kolo Geografickej olympiády 

Dňa 26. 3. 2014 sa konalo krajské kolo GO v Zlatých Moravciach. Úspešní riešitelia:
Kategória A
Adam Pálka (II. B) - 2. miesto
- postupuje do celoslovenského kola v Prešove
František Balázsy (II. A) - 4. miesto
Kategória B
Lenka Turčanová (II. A) - 8. miesto
Kategória CD
Patrícia Kollárová (IV. D) - 4. miesto
Andrea Horniaková (II. B) - 8. miestoSrdečne blahoželáme!

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku (Nové Zámky, 25. 3. 2014)


Kategória B3
Karolina Karelina (IV. D) - 2. miesto
Nina Karelina (IV. D) - 3. miesto
Kategória B2
Veronika Vontorčíková (IV. A) - 3. miesto
Kategória B1
Nikola Ižoldová (I. C) - 4. miestoBlahoželáme!

Okresné majstrovstvá vo vybíjanej 

Dňa 21. 3. 2014 vo finále Okresných majstrovstiev 
vo vybíjanej mladších žiačok obsadili naše dievčatá 
z I. OG krásne 2. miesto.
Srdečne blahoželáme!

Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 

Naša študentka Kristína Hradická úspešne reprezentovala naše gymnázium na krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku. 
V kategórii 2B získala 3. miesto.Srdečne blahoželáme!

Okresné majstrovstvá vo vybíjanej

Dňa 6. marca 2014 dievčatá z I. OG reprezentovali školu vo vyraďovacom kole Okresných majstrovstiev vo vybíjanej mladších žiačok. Zvíťazili a postupujú do finále! 
Srdečne blahoželáme!

Olympiáda z ruského jazyka

Dňa 20. a 21. 2. 2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z ruského jazyka. Súťažilo 13 študentov v 3 kategóriách. Víťazi, postupujúci do krajského kola:
Nikola Ižoldová (I. C)
Veronika Vontorčíková (IV. A)
Karolina Karelina (IV. D)Blahoželáme!

Krajské kolo olympiády v informatike

Michal Bali (III. B) postúpil na 1. mieste z krajského kola olympiády v informatike do celoštátneho kola v kategórii A. 
Blahoželáme!

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

V dňoch 19. - 21. 2. 2014 sa konalo obvodné kolo HK. Michal Zahradníček (II. OG) sa v III. kategórii (poézia) umiestnil na 2. mieste a postupuje do krajského kola.
Blahoželáme!

Dejepisná olympiáda - obvodné kolo

Výsledky obvodného kola Dejepisnej olympiády (11. 2. 2014):Kategória E
Timotej ČERNÁK (II. OG) - 6. miesto
František STUPKA (II. OG) - 7. miestoKategória D
Matúš ZUBČÁK (III. OG) - 8. miesto
Matej HRMO (III. OG) - 13. miestoKategória C
Zuzana ŠTEVKOVÁ (IV. OG) - 2. miesto - postupuje do krajského kolaBlahoželáme!

Matematický B-DAY 2013

Vo štvrtok 14. novembra 2013 sa uskutočnila matematická súťaže Matematický B-DAY 2013.
Dve družstvá našej školy obsadili v rámci Slovenska veľmi dobré výsledky. 
Družstvo v zložení R. Kluvanec (VII. OG), L. Kiss (VII. OG), K. Prešinská (VII. OG) a M. Bafrnec (VII. OG) 
sa umiestnilo na 6. mieste.
Družstvo v zložení T. Barusová (II. B), L. Tódová (VI. OG), S. Horváth (IV. B) a Ľ. Šimková (VIII. OG) 
obsadilo 9. miesto.
Srdečne blahoželáme
Kompletné výsledky

Krajské kolo OĽP

Dňa 6. februára 2014 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády ľudských práv.
Naša študentka Pavla Tisovská (IV. B) sa umiestnila na 11. mieste.
Blahoželáme!

Krajské kolo OŠJ

Dňa 4. februára 2014 sa uskutočnilo na našej škole krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku, ktorého sa úspešne zúčastnili aj naši študenti.
kategória A
4. miesto Pavol Kramár II.A
9. miesto Johana Ďurišová II.C
kategória B
4. miesto Matej Hačko III.A
6. miesto Matúš Bafrnec VII.OG
kategória C
5. miesto Lea Guzmická VIII.OG
6. miesto Michaela Janišová VIII.OG
kategória D
1. miesto Zuzana Kubičková V.F
2. miesto Jana Blahovská V.E

Všetkým blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a Zuzke Kubičkovej želáme veľa úspechov v celoštátnom kole 16.-17. marca 2014.

Majstrovstvá kraja v basketbale žiačok SŠ

Dňa 30. januára 2014 sme sa zúčastnili Majstrovstiev kraja v basketbale žiačok SŠ v Leviciach, na ktoré sme postúpili vyradením družstva Športového gymnázia Nitra. V Leviciach sme odohrali tri zápasy, všetky víťazne, dievčatá šli za jediným cieľom - "MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA"!

Reprezentovali nás:

Tereza Bobčeková (I.A)
Eliška Dobošová (I.B)
Tamara Koniarová (I.B)
Ivana Maťašovská (I.A)
Dominika Šablatúrová (I.C)
Milena Ščurková (I.C)
Lucia Tódová (VI.OG)

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SA BUDÚ KONAŤ V TRNAVE.
Blahoželáme!

Okresné kolo OAJ

V dňoch 15. a 16. januára 2014 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa úspešne zúčastnili aj naši študenti.

kategória 1A
3. miesto Richard Blažo I.OG

kategória 1B
4. miesto Milan Chovan IV.OG

kategória 2A
1. miesto Pavol Kramár II.A

kategória 2B
1. miesto Richard Kramár IV.A

kategória 2C2
3. miesto Alexandra Šabová III.D

Všetkým blahoželáme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a víťazom želáme veľa úspechov v krajskom kole 10. februára 2014.

Krajské kolo MO kategórie A

14. januára sa uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády v kategórii A.Víťazom sa stal Samuel Horváth zo IV. B,Ľudmila Šimková z VIII. OG, Kristína Prešinská a Roman Kluvanec zo VII. OG sa umiestnili na 4. – 6. mieste.

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Výsledková listina

Okresné kolo MO

22. januára sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z9.Naši študenti zo IV.OG sa umiestnili na vynikajúcich miestach.
1. miesto Tomáš ŠVIHORÍK
2. miesto Matúš ADAMČÍK
5. miesto Jarmila ŠIMKOVÁ

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Geografická olympiáda

4. decembra 2013 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády.
Výsledková listina.

Školské kolo OŠJ

V dňoch 9. a 10. decembra 2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku.
Výsledková listina.
Úspešným blahoželáme!

Školské kolo OAJ

Dňa 3. decembra 2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku,
v ktorom súťažilo 52 študentov v piatich kategóriách.
Výsledková listina.
Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách súťaže.

iBobor 2013

V dňoch 12. až 26. novembra 2013 sa 136 študentov našej školy zúčastnilo celoslovenskej informatickej súťaže iBobor, ktorá prebieha vo viacerých krajinách. V tomto roku sa jej zúčastnilo 55 017 študentov z 899 škôl. Výsledkovú listinu a celkové umiestnenie našich študentov si môžete pozrieť tu.
Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

Pokúsiť sa vyriešiť súťažné úlohy môžete na http://ibobor.sk/sutaz_demo/.

Mladý prekladateľ

V novembri 2013 usporiadala Katedra translatológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre
1. ročník súťaže MLADÝ PREKLADATEĽ .
v ktorej si študenti maturitného ročníka mohli vyskúšať
povolanie prekladateľa na vlastnej koži.
Do súťaže sa zapojilo 30 študentov z osmich gymnázií Nitrianskeho kraja.
V silnej konkurencii získala Naďa ŠKARBALOVÁ zo IV.C pekné 3. miesto.
Ďalší traja naši študenti
Martin Kulíšek, Viktória Pavleová a Veronika Halásová
získali certifikát za aktívnu účasť.
Tento ročník bol venovaný len prekladu z anglického jazyka,
ale po dobrom ohlase, ktorý súťaž mala, sa organizátori rozhodli
2. ročník rozšíriť aj o nemecký a francúzsky jazyk.

Pamätný list sv. Gorazda

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 15. novembra 2013
odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič
Pamätný list sv. Gorazda 81 žiakom a študentom z celého Slovenska,
ktorí dosiahli významné úspechy na medzinárodných predmetových olympiádach, či umeleckých a športových súťažiach. 

Medzi ocenenými bol aj študent nášho gymnázia Martin SARKER
Zoznam ocenených


EUCYS 2013

20. až 25. septembra 2013 sa v Prahe uskutočnila európska vedecká súťaž EUCYS 2013.
Našu školu na nej reprezentoval Martin SARKER (V.F).

Náboj Junior

15. novembra 2013 sa uskutočnila celoslovenská súťaž družstiev v riešení
matematicko-fyzikálnych úloh - NÁBOJ JUNIOR.

Z celkového počtu 61 družstiev družstvo KVARTY v zložení Tomáš ŠVIHORÍK, Matúš ADAMČÍK,
Lucia LOPÚCHOVÁ a Zuzana ŠTEVKOVÁ sa umiestnilo na 1. mieste.

Družstvo TERCIE v zložení Matej HRMO, Tomáš KRÁĽOVIČ, Michaela MARČEKOVÁ
a Tereza TÓDOVÁ
sa umiestnilo v rámci kraja na 2. mieste.

Výsledková listina
.

Beh večernou Nitrou

13. novembra sa konal Beh večernou Nitrou.
V bežeckých pretekoch junioriek na 2100m sa naša žiačka Barbara Kelemenová (VIII.OG) umiestnila na výbornom 2. mieste.
Blahoželáme!

Scientia Pro Futuro

V dňoch 11. a 12. novembra 2013 sa v Bratislave konala celoslovenská súťažná prehliadka
bádateľských projektov SPF 2013. Na výstave prezentovalo svoje projekty vyše 40 študentov
z celého Slovenska. Našu školu reprezentoval Ondrej Lukáč z III.A,
ktorý s projektom "Mäsožravá rosička okrúhlolistá je schopná tráviť DNA z koristi" 
získal špeciálnu cenu Scientia Pro Futuro.
V júni 2014 sa v Oswegu (New York, USA) zúčastní súťaže GENIUS Olympiad 2014.
Certifikát účasti taktiež získal Martin Sarker z V.F, ako spoluautor projektu, 
napriek jeho osobnej neprítomnosti na prehliadke.

Fyzikálny náboj

V piatok 8. novembra 2013 sa v Bratislave konala celoslovenská súťaž družstiev v riešení fyzikálnych úloh FYZIKÁLNY NÁBOJktorej sa zúčastnilo 31 juniorských a 46 seniorských družstiev. Medzi juniormi sa na 6. - 8. mieste (s rovnakým počtom bodov) umiestnilo družstvo našej školy v zložení: T. Barusová (2.B), P. Babka (2.B), P. Trubáčik (2.B), I. Fiebig (2.B) a N. Streshkova (I.C).

Družstvo seniorov v zložení: Ľ. Šimková (VIII.OG), S. Horváth (4.B), A. Tóth (4.B), M. Bafrnec (VII.OG) a M. Bali (3.B) obsadilo vo svojej kategórii 10. - 13. miesto.

Srdečne blahoželáme!

Kompletné výsledky juniori.
Kompletné výsledky seniori.

Majstrovstvá Slovenska v behu do schodov

Dňa 19. októbra 2013 sa v Žiline konali Majstrovstvá Slovenska v behu do schodov. 
Do 23. poschodia výškovej budovy Amfiteáter z juniorov najrýchlejšie vybehol Samuel Rybár (III.B) čím získal titul Majster Slovenska v behu do schodov - kategória junior.

Blahoželáme!

Svetový pohár v behu do schodov

31. septembra sa vo Viedni konal SVETOVÝ POHÁR V BEHU DO SCHODOV
na Millenium tower (prevýšenie viac ako 200m). Náš študent Samuel Rybár (III.B) 
člen CK Nitra v kategórii JUNIOR vyhral a v celkovom poradí aj medzi elitou
sa umiestnil na 21. mieste. Tento pretek bol pre neho ťažší ako Empire State building
alebo Taipei, pretože na Millenium tower bežal trikrát za sebou.
Zo začiatku tempo neprepálil, práveže ho stupňoval,
čoho výsledkom je 1. miesto v kategórii JUNIOR.
Blahoželáme!

Obvodné kolo v cezpoľnom behu v okrese Nitra


Družstvo dievčat v zložení:
Tereza Bobčeková (I.A)
Eliška Dobošová (I.B)
Barbara Kelemenová (VIII.OG)
získalo 1. miesto v Obvodnom kole
v cezpoľnom behu v okrese Nitra, žiačky SŠ - družstvá.


Ocenenie na bienále detskej svetovej umeleckej exhibície

Naša žiačka
Hanka Horváthová (II.OG)
získala čestné uznanie
zo 17. KANAGAWSKÉHO BIENÁLE
DETSKEJ SVETOVEJ UMELECKEJ EXHIBÍCIE
za grafiku vpravo.