Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link
OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV PRIJATÝCH ŽIAKOV

Vážení zákonní zástupcovia,
zverejnené tabuľky už zohľadňujú výsledky po náhradnom termíne prijímacích skúšok.
Prijatým žiakom srdečne blahoželám a chcem požiadať zákonných zástupcov, aby nám čo najskôr (najneskôr do 25. mája 2021) potvrdili ne/nastúpenie na štúdium.
Zákonných zástupcov žiakov, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta a podali si odvolanie a budú v procese odvolania úspešní, budeme čo najskôr informovať. Žiaci prijatí na základe odvolania potom (v súlade s usmernením ministra školstva vydaným 19.5.2021) môžu potvrdiť svoj nástup na naše gymnázium, aj keď už predtým potvrdili nástup na inú školu.

PhDr. Martin Chudík
riaditeľ školy