Výberové konanie

Riaditeľ gymnázia vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

 Viac informácií získate po kliknutí na uvedenú pracovnú pozíciu.

Novinky

 

Spoznávanie kultúr španielskeho jazyka

spanieliDňa 24. januára 2024 študenti tried III.A, III.B, III.C, VII.OG a II.E spolu s pani profesorkami Soňou Macaiovou, Ivanou Domankušovou a pánom profesorom Jozefom Melichom navštívili Cervantesov inštitút (Aula Cervantes) so sídlom na FiF UK v Bratislave.

Žiaci si obohatili svoje vedomosti o španielskom jazyku a Španielsku ako takom, a následne program pokračoval návštevou tradičnej mexickej reštaurácie Los Mexikas, kde im majiteľ Mauricio okrem chutných mexických dobrôt pripravil malý kvíz s informáciami o Mexiku.

Všetci si to náramne užili a odchádzali obohatení o nové zážitky.

Pozrite si niekoľko fotografií

-----------

El 24 de enero de 2024, los estudiantes de 3.A, 3.B, 3.C, VII.OG, 2.E junto con los profesores Soňa Macaiová, Ivana Domankušová y Jozef Melich visitaron el Instituto Cervantes situado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Comenius en Bratislava.

Los alumnos enriquecieron sus conocimientos sobre la lengua española y España como tal. Luego el viaje continuó en el restaurante mexicano tradicional, Los Mexikas, donde el jefe del restaurante, Mauricio, les presentó su país.

Todos disfrutaron un montón de la excursión y volvieron a sus casas contentos, con muchas experiencias nuevas.

INERCAMBIO DEL GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ Y EL IES TOMARES

druzba sjEn las fechas del 18 al 25 de marzo 2023 tuvo lugar en Nitra el intercambio entre los alumnos del Gymnázium Párovská y el IES Tomares, de Sevilla. Las actividades realizadas incluyeron: pasar tiempo libre con las familias, la visita del castillo de Nitra, Kalvária y el centro de la ciudad. Algunos alumnos fueron a disfrutar del espectáculo de hockey, Nitra vs Košice, en el que ganó Nitra, otros se divirtieron en el Gravity Laser Aréna, y unos pocos fueron a Pieštany, donde pudieron conducir motos en miniatura. Además, se realizaron visitas a Trnava, Bratislava y Viena, donde los alumnos descubrieron más acerca de cada una de las ciudades, visitando sus monumentos y parques más representativos. Por último, se incluyó la subida a Zobor y una comida de despedida donde los alumnos españoles degustaron el guláš y las crepes de chocolate, cocinado por el grupo de gastronomía de la escuela, y quedaron encantados, los alumnos también trajeron comida casera y juntos compartieron buenos momentos.


V dňoch 18. - 25. marca 2023 sa žiaci Gymnázia Párovská zúčastnili výmenného pobytu so školou IES Tomares, zo Sevilly. Potom ako sa španielski študenti zabývali, strávili čas s rodinou. Nasledovali aktivity, počas ktorých navštívili Nitriansky hrad, Kalváriu a historické centrum Nitry. Niektorí žiaci si užili hokej, Nitra vs. Košice, ďalší sa zabavili v Gravity Laser Aréne a zopár išlo do Piešťan na motokáry. Taktiež boli zrealizované výlety do Trnavy, Bratislavy a Viedne, kde sa žiaci dozvedeli viac o každom meste, navštívili viacero pamiatok a významnejšie parky. Nakoniec sa zúčastnili výstupu na Zobor a žiaci gastronomického krúžku našej školy, uvarili pre španielskych hostí guláš a čokoládové palacinky. Žiaci taktiež priniesli domáce zákusky a posledné chvíle spolu strávili v príjemnej atmosfére.

Fotogaléria

EL ESPINAR – výmenný pobyt

elespinarEL ESPINAR - intercambio

La segunda semana de mayo, del 13 al 19 , los alumnos de 1E, 2A y 6OG, acompaňados por las profesoras Ivana Domankušová y Laura Tiburcio Burgos, estuvieron en el intercambio de El ESpinar (Segovia) con el IES María Zambrano.

Los estudiantes eslovacos participaron en los talleres de ciencias naturales, lengua y literatura espaňola, geografía, inglés, informática y educación física durante su estancia. Las clases tuvieron mucho éxito. Los profesores del instituto prepararon un programa que incluía también viajes a diferentes ciudades, como Ávila, Madrid y Salamanca.

Los estudiantes, junto con sus familias, viajaron también a Segovia. Todos lo pasaron bien con sus familias, practicaron su espaňol y conocieron mejor la comida, la cultura y la forma de vida en Espaňa, sin olvidarnos, por supuesto, a sus compaňeros de intercambio. El intercambio estuvo lleno de nuevas aventuras y experiencias. A los estudiantes eslovacos les gustaría seguir con los intercambios el aňo que viene también.


EL ESPINAR – výmenný pobyt

Druhý májový týždeň od 13. do 19.mája, študenti 1E, 2A a 6OG, spolu s profesorkami Ivanou Domankušovou a Laurou Tiburcio Burgos vycestovali na výmenný študentský pobyt so školou IES MAría Zambrano, v dedine El Espinar (Segovia) .

Naši študenti sa tu zúčastnili hodín ako španielsky jazyk a literatúra, prírodné vedy, informatika, geografia, angličtina a telesná výchova. Hodiny mali veľký úspech. Španielski profesori pripravili program s rôznymi výletmi ako napr. exkurzia do Ávily, Madridu či Salamancy.

Študenti spolu so svojimi rodinami cestovali aj do mesta Segovia. Všetci prežili úžasné chvíle so svojimi rodinami, precvičili si španielsky jazyk, spoznali jedlo, kultúru a spôsob života v Španielsku, ale predovšetkým svojich španielskych „výmenných“ spolužiakov. Výmenný pobyt bol plný zážitkov a nových skúseností. Budúci rok by žiaci veľmi radi pokračovali v ďalších výmenných pobytoch.

Španielska knižnica a čitáreň

Na 4. podlaží vznikla čitateľská zóna pre všetkých študentov a milovníkov španielčiny. K dispozícii je oddychová relaxačná časť, kde je možné vybrať si a prečítať z veľkej ponuky španielskych časopisov a prečítať si priamo na mieste alebo si podľa pokynov vypožičať kavalitnú španielsku literatúru.
Za nápad, návrh, realizáciu a dizajnovanie celého projektu ďakujeme pani profesorke Petre Lou Vega! Muchas gracias
:-)
biblioteca biblioteca

Systém štúdia

Španielsky jazyk sa na našej škole študuje aj v nebilingválnej sekcii. Každý rok si tento predmet vyberá 40 až 50 novoprijatých študentov. Vyučuje sa 3 hodiny týždenne v štvorročnej aj osemročnej forme štúdia. Je možnosť ukončiť štúdium maturitnou skúškou na úrovni B1 alebo B2.