Výsledky prijímacieho konania


Milí záujemcovia o štúdium a rodičia,
tu sú zverejnené výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025:


Výsledky prijímacieho konania do tried 4-ročného, 8-ročného a bilingválneho štúdia

sú zverejnené aj v sekcii 
Štúdium -> Prijímacie konanie

Novinky