Zaujímavosti

Vianočné zvyky vo svete

vianocne zvyky perexKeď na niečo čakáme (a najmä ak sú to prázdniny), dni plynú akosi pomalšie. Aby sme si to čakanie trošku spríjemnili, zorganizovala Predmetová komisia cudzích jazykov pre žiakov druhého ročníka 17. decembra 2019 predvianočné predpoludnie plné vianočných a novoročných tradícií a zvykov z celého sveta. Žiaci z jednotlivých tried si pripravili prezentácie o krajinách, ktorých jazyky sa učia (výnimky potvrdzujú pravidlo), začínali sme však našimi slovenskými v podaní II.C. Pre nás vzdialené Filipíny nám vo svojom rozprávaní priblížil Mgr. John Mark Chavez Opon a nemohli sme zabudnúť ani na naše výmenné študentky z USA, Chile, Španielska a Talianska. S atmosférou tohto obdobia v nemecky hovoriacich krajinách nás oboznámila II.A a aj VI.OG v divadelnej scénke, II.D sa zamerala na anglicky hovoriace krajiny, bilingválna III.D na Španielsko a keďže v II.B sú jediní ruštinári v ročníku, voľba bola jasná – Rusko. Na záver sa predstavili žiaci VI.OG so zaujímavosťami z rôznych kútov sveta – napr. Japonsko, Guatemala, Izrael, Kanada.

Po množstve informácií o rozličných aktivitách, dekoráciách a hlavne jedlách typických v jednotlivých krajinách, sme sa už tešili na to naozajstné prežitie vianočných sviatkov s našimi blízkymi....a kto vie, inšpirovaní dnešným dňom možno si ich aj niečím ozvláštnime. Ďakujeme žiakom, ktorí si dali námahu s prípravou a odprezentovaním jednotlivých krajín a všetkým želáme krásne Vianoce a veľa oddychu počas prázdnin :-)

English Day 2019

english day 2019Dňa 19. júna 2019 sa na pôde našej školy uskutočnil historicky prvý ENGLISH DAY. Venovaný bol triedam I. - IV.OG, pre ktoré členovia anglickej sekcie pripravili bohatý program. Po oficiálnom otvorení pánom riaditeľom, žiaci VII.OG v prezentácii predstavili históriu anglického jazyka, tiež spomenuli dôležitosť učenia sa angličtiny a jej využitie aj v profesijnom živote. Hlavným bodom dňa bola súťaž pozostávajúca z 24 stanovíšť s rozličnými úlohami preverujúcimi vedomosti i zručnosti súťažiacich žiakov v rôznych oblastiach anglického jazyka. Po zvládnutí všetkých úloh čakalo na súťažiacich malé tematické občerstvenie a najmä koncert v podaní talentov našej školy. Porota zatiaľ zrátala všetky pridelené body a určila víťazov. Hoci 1. miesto mohol obsadiť iba jeden tím z každej triedy, menšie odmeny, či cena útechy sa ušla každému účastníkovi aj pomocníkom z radov starších žiakov. Víťazom však bol každý, kto sa niečo dozvedel, naučil, ale hlavne sa dobre zabavil.
Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Krúžky

Dramatický krúžok - Mgr. Tomáš Bozó
Slovná zásoba - Mgr. Adriana Forró
Preklad - Mgr. Zuzana Bakalová
Anglická knižnica - Mgr. Tomáš Bozó
Krúžok anglického jazyka - Mgr. Michaela Révayová

Exkurzie

Južné Anglicko + Londýn

Projekt "CUBIC MILE"

V septembri 2009 sme začali pracovať na európskom projekte „Cubic miles“ spolu s Oranje Nassau College - lýceom zo Zoetermeeru v Holandsku a základnou školou Na Valech v Litoměřiciach z Českej republiky. Holandskí partneri, pani Anette de Yong osobne, iniciovali projekt, pretože už mali skúsenosti s podobnými projektami z predchádzajúcich rokov.

Prípravné stretnutie všetkých pedagógov pracujúcich na projekte sa uskutočnilo v Litoměřiciach, v októbri 2009.

„Mysli ekologicky, jednaj dynamicky“ je heslom „Cubic mile“. Ale čo to vlastne znamená? Ako by mal byť taký rozsiahly plán realizovaný , aby mu mladí ľudia porozumeli? To je hlavná úloha „Kubickej míle“: objasniť mladým ľuďom princípy neustáleho rozvoja, udržateľného rozvoja takým spôsobom, že im dáme úlohu pracovať so životným prostredím v ich bezprostrednej blízkosti a donúti ich uvedomiť si vzájomné spolupôsobenie všetkých faktorov životného prostredia. Takto si budú môcť uvedomovať svoje činy a ich dopad na budúce generácie.

Na projekte pracujú p.prof. PaedDr. Viera Juríková, PaedDr. Ľubica Piecková a Mgr. Alena Peťovská. PaedDr. Viera Juríková a Mgr. Alena Peťovská priamo pripravovali a pracovali so študentami Kvarty na 6 témach.

Čítať ďalej...