Zaujímavosti

English Day 2019

english day 2019Dňa 19. júna 2019 sa na pôde našej školy uskutočnil historicky prvý ENGLISH DAY. Venovaný bol triedam I. - IV.OG, pre ktoré členovia anglickej sekcie pripravili bohatý program. Po oficiálnom otvorení pánom riaditeľom, žiaci VII.OG v prezentácii predstavili históriu anglického jazyka, tiež spomenuli dôležitosť učenia sa angličtiny a jej využitie aj v profesijnom živote. Hlavným bodom dňa bola súťaž pozostávajúca z 24 stanovíšť s rozličnými úlohami preverujúcimi vedomosti i zručnosti súťažiacich žiakov v rôznych oblastiach anglického jazyka. Po zvládnutí všetkých úloh čakalo na súťažiacich malé tematické občerstvenie a najmä koncert v podaní talentov našej školy. Porota zatiaľ zrátala všetky pridelené body a určila víťazov. Hoci 1. miesto mohol obsadiť iba jeden tím z každej triedy, menšie odmeny, či cena útechy sa ušla každému účastníkovi aj pomocníkom z radov starších žiakov. Víťazom však bol každý, kto sa niečo dozvedel, naučil, ale hlavne sa dobre zabavil.
Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Krúžky

Dramatický krúžok - Mgr. Tomáš Bozó
Slovná zásoba - Mgr. Adriana Forró
Preklad - Mgr. Zuzana Bakalová
Anglická knižnica - Mgr. Tomáš Bozó
Krúžok anglického jazyka - Mgr. Michaela Révayová

Exkurzie

Južné Anglicko + Londýn

Projekt "CUBIC MILE"

V septembri 2009 sme začali pracovať na európskom projekte „Cubic miles“ spolu s Oranje Nassau College - lýceom zo Zoetermeeru v Holandsku a základnou školou Na Valech v Litoměřiciach z Českej republiky. Holandskí partneri, pani Anette de Yong osobne, iniciovali projekt, pretože už mali skúsenosti s podobnými projektami z predchádzajúcich rokov.

Prípravné stretnutie všetkých pedagógov pracujúcich na projekte sa uskutočnilo v Litoměřiciach, v októbri 2009.

„Mysli ekologicky, jednaj dynamicky“ je heslom „Cubic mile“. Ale čo to vlastne znamená? Ako by mal byť taký rozsiahly plán realizovaný , aby mu mladí ľudia porozumeli? To je hlavná úloha „Kubickej míle“: objasniť mladým ľuďom princípy neustáleho rozvoja, udržateľného rozvoja takým spôsobom, že im dáme úlohu pracovať so životným prostredím v ich bezprostrednej blízkosti a donúti ich uvedomiť si vzájomné spolupôsobenie všetkých faktorov životného prostredia. Takto si budú môcť uvedomovať svoje činy a ich dopad na budúce generácie.

Na projekte pracujú p.prof. PaedDr. Viera Juríková, PaedDr. Ľubica Piecková a Mgr. Alena Peťovská. PaedDr. Viera Juríková a Mgr. Alena Peťovská priamo pripravovali a pracovali so študentami Kvarty na 6 témach.

Čítať ďalej...