Družba

Nitra - NY - Naperville - Nitra (2019)

Po dvoch rokoch intenzívnej prípravy, 25.9.2019 nastal deň D a skupina tridsiatichsiedmich párovčanov v zložení pán riaditeľ, traja učitelia a tridsaťtri študentov, začala písať druhú kapitolu zaoceánskeho partnerstva. Hlavným cieľom bolo upevniť vzťahy s americkými rovesníkmi, no kto by odolal možnosti navštíviť najväčšie mesto USA?

NEW YORK

phantomOd mesta známeho mnohými prívlastkami sme mali veľké očakávania. Byť na miestach, ktoré vidieť v toľkých filmoch sa predsa nepodarí každý deň. Niektoré z nich (napr. Sochu slobody) sme videli len z diaľky počas plavby po riekach East River a Hudson okolo celého ostrova Manhattan, iné neušli podrobnejšej prehliadke – múzeum INTREPID, Prírodovedné múzeum, pamätník 9/11, katedrála sv. Patrika, Brooklyn Bridge.... Nefalšovaný multikultúrny život sme videli počas prechádzky rôznymi časťami Manhattanu – Chinatown, Little Italy, Harlem, Roosevelt Island, Wall Street ... A nesklamal ani večerný Times Square či vynikajúce predstavenie Fantóm opery v Majestic Music Theater na Broadway. S New Yorkom sme sa rozlúčili výhľadom na nočné, nikdy nespiace mesto, zo strechy známeho Rockefeller Center a nedeľným dopoludním v Central parku s neodmysliteľným hot dogom s kečupom.

NAPERVILLE

rozluckaPo srdečnom uvítaní v priestoroch školy nastal čas spoznať ozajstný (nielen ten turistický) americký život. Ubytovanie v rodinách dávalo priestor na nakuknutie pod pokrievku každodenných radostí a starostí rodinného života. Účasť na vyučovaní a tiež popoludňajších aktivitách, zase spoznať ten školský. Avšak našiel sa aj čas na návštevu skanzenu a historického centra Naperville, známeho neďalekého veľkomesta Chicago a aj kúsok prírodných krás národného parku Starved Rock. Keďže sa naša návšteva konala počas, pre americkú školu špeciálneho „Homecoming“ týždňa, zažili sme aj pravý „school spirit“. Každý deň bol pripravený špeciálny program - tanečná súťaž, športová olympiáda, pyžamový deň... Vyvrcholením bol posledný domáci zápas školského družstva amerického futbalu (naši zvíťazili!) a večerný „Homecoming Dance“, ktorý bol zároveň oficiálnou rozlúčkou s novými priateľmi.  

Po dlhom spiatočnom lete sme sa 7.10.2019 síce unavení, ale plní emócií a zážitkov na celý život vrátili domov, do Nitry.
Pozrite si naše zážitky na fotografiách vo Fotogalérii.

Aká asi bude kapitola č.3?

Družobná návšteva z Neuqua Valley High School

V dňoch 8. - 14. júna 2018 do Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre zavítala návšteva z Neuqua Valley High School, čo je stredná škola so 4 000 žiakmi v mestečku Naperville pri Chicagu (štát Illinois) a je to naša partnerská (alebo ako vravia Američania - sesterská) škola. Po našej jesennej návšteve USA prijali naše pozvanie prísť do Nitry, a tak sme 8. júna vítali pána riaditeľa (Dr. Bob Mc. Bride), troch učiteľov a 26 amerických študentov. Párovskí študenti spolu so svojimi rodičmi si amerických hostí zobrali do svojich rodín a pripravili im nielen na víkend zaujímavý program.

usa usa usa


članok v Chicago TribuneOkrem spoznávania života školy a spôsobu vyučovania sa americkí hostia vybrali na prehliadku Nitry, Nitrianskeho hradu, Divadla Andreja Bagara a prijal ich na Mestskom úrade aj primátor mesta Ing. Jozef Dvonč. Okrem Nitry spoznali naši hostia aj mesto Banská Štiavnica, jaskyňu Driny a hrad Červený kameň. Ochutnali typické slovenské jedlá, ktoré im veľmi chutili a očarení boli aj dávnou históriou mesta Nitra a celého Slovenska vôbec.

Pred odchodom nám americkí žiaci a učitelia venovali vlajku svojej školy s podpisom každého účastníka a dohodli sme sa na ďalšej družobnej výmene aj v budúcom školskom roku, ale pri rozlúčke bolo vidieť smútok na každej zo zúčastnených strán. Družba pomohla vytvoriť pevné priateľstvá medzi študentmi a ich rodinami, pomohla podporiť multikultúrnosť a rešpekt k ľuďom z iných krajín.

Krátko po odchode americkej delegácie navštívil naše Gymnázium veľvyslanec USA Adam Sterling, ktorý mal diskusiu so žiakmi a učiteľmi zapojenými do družby s Neuqua Valley. Pán veľvyslanec našu družbu označil za výnimočnú a netradičnú a prisľúbil nám podporu v ďalších aktivitách slovensko-americkej stredoškolskej družby.

Za podporu pri príprave družobných aktivít ďakujem mestu Nitra, zriaďovateľovi - Okresnému úradu Nitra a našim mediálnym partnerom - Divadlu Andreja Bagara v Nitre a Nitrianskym novinám. Nesmiem zabudnúť poďakovať našim aktívnym párovským študentom, ich rodičom a samozrejme ďakujem aj tímu učiteľov angličtiny pod vedením Mgr. Alenky Peťovskej!

                                                                                                                                       Martin Chudík

O družbe medzi našou školou a Neuqua Valley vyšiel aj článok v Chicago Tribune :-)

Viac fotografií vo Fotogalérii :-)

 

usa druzba plagat

Výmenný pobyt v partnerskej škole v USA

nvhs small V dňoch 5. - 16. októbra 2017 sa zúčastnilo 35 študentov nášho gymnázia spolu s riaditeľom školy M. Chudíkom a s vedúcou PK ANJ p. A. Peťovskou výmenného pobytu na partnerskej škole Neuqua Valley High School v meste Naperville pri Chicagu. Počas pobytu študenti bývali v amerických rodinách, zúčastňovali sa vyučovania a absolvovali exkurzie. Výlety a víkendy im plánovali americké rodiny. Program nám perfektne pripravil riaditeľ školy Bob McBride. Na škole sme sa zúčastnili slávnosti Homecoming evening, súťaže v preťahovaní lanom Pap Rally (v ktorej naši študenti zdolali americké družstvo „seniors“, čiže maturantov), stredoškolského zápasu amerického futbalu v podaní tímu Wild Cats a pozreli si tanečný battle America Can Dance. Okrem amerického prízvuku, čestného občianstva mesta Naperville (udeleného primátorom mesta Naperville a honorárnou konzulkou pre SR) a množstva zážitkov si naši žiaci odniesli domov nové priateľstvá s americkými študentmi, ktorých u nás privítame 8. júna 2018.

Vďaka patrí našim študentom, ktorí perfektne reprezentovali našu školu a veru, americkým rodinám sa s nimi ťažko lúčilo!
Pozrite si pár fotografií v krátkom videu, ktorého autormi sú Filip Magyar z III.A a Adam Nagy z III.C. Ďakujeme!

Viac o družbe Neuqua Valley High School - Gymnázium, Párovská 1, Nitra sa dozviete v časopise Nezmar, v Párovskom rozhlase, Párovskej televízii a v Nitrianskych novinách. Reportáž o družbe bude mať premiéru na Imatrikuláciách v aule školy 16. novembra 2017.

Vznik družby s Neuqua Valley High School (USA)

nitra and gymparDňa 26. apríla 2017 navštívila naše gymnázium 12-členná delegácia z družobného mesta Naperville v USA. Cieľom ich návštevy bola príprava memoranda o partnerstve nášho gymnázia s Neuqua High School. Počas návštevy si delegácia prezrela školu, navštívili vyučovacie hodiny a stretli sa s našimi žiakmi a spolu diskutovali. Americkí študenti poslali tým našim vlajku svojej školy a naši žiaci pre nich pripravili v angličtine video o našej škole. Člen delegácie Jack Niekamp povedal: We were impressed with the language skills of your students. Návšteva bola úspešná a v Neuqua High School riaditeľ Bob McBride privíta našich žiakov v októbri 2017.

01 02 03