Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link


Témy pre školský rok 2009/2010:
1. Naše mesto (história, súčasnosť, budúcnosť mesta)
Home Town Nitra
History
Our School
Public Transport
Public Transport plagát
2. Energia/Práca (výroba, transport, zachovávanie energie, kontrola)
Energy
Cubic_mile_energy
3. Príroda/Životné prostredie (starostlivosť o životné prostredie, vodné hospodárstvo,výskum )
Nature And Landscape
4. Zdravie/Životný štýl (Zdravý životný štýl, podiel športu na životnom štýle)
Food Health Sports
5. Architektúra (Druhy domov, v ktorých sa bývalo, bývame, budeme bývať)
Architecture
Architecture - Castle and Park
6. Subkultúry/Kultúra mladých
(Ako vidia mladí ľudia svoju úlohu v budúcej spoločnosti, reflexia na životné prostredie iné národy a kultúry).
Subcultures
Jobs Employment

Študenti pracovali podľa metód „Cubic miles“. Témy boli spracované formou power-pointových prezentácií, ktoré zahřňali štyri aspekty - pohľady na danú tému: všeobecný,umelecký, výskumný a sen; predstavu o budúcej „kubickej míli.“

Pre potrebu projektu bola vytvorená webová stránka Fronter na ktorej sa publikoval priebeh spracovania tém a zároveň sa zrealitovali 4 webové konferencie. Každý účastník mal svoju adresu, a tak sa študenti mohli pri práci skontaktovať so študentami pracujúcimi na rovnakej téme.

Rokovacím jazykom je anglický jazyk: všetky témy a pracovné stretnutia sú vypracované a vedené v anglickom jazyku.

V apríli 2010 sa uskutočnilo prvé stretnutie pracovných tímov ( pedagógov aj študentov) v holandskom Zoetermeeri.

Na športovo - spoločenských aktivitách sa študenti najprv spoznávali osobne a potom spolupracovali ( holandskí,českí a slovenskí študenti) na záverečnej verzii svojej témy. Z troch projektov zostavili spoločný, nový, ktorí na večernej prezentácii predstavili študentom, rodičom Oranje Nassau College a primátorovi Zoetermeeru.

Pracujúc na projekte študenti lepšie spoznali prostredie, ktoré ich obklopuje a pozreli sa naň z rôznych aspektov. Poznávali kultúru iných krajín. Začali vnímať svoje životné prostredie omnoho pozornejšie a detailnejšie, uvedomujúc si princíp udržateľnosti životného prostredia. Zlepšili si komunikačné schopnosti a zručnosti v anglickom jazyku, ale aj v rodnom jazyku. Mnohí z nich odhalili svoje skryté vlohy a schopnosti, o ktorých ani netušili.

Slovenskí študenti boli výmennou návštevou nadšení a pyšní na svoje schopnosti.

Koncom septembra a začiatkom októbra sa uskutočnilo stretnutie pedagógov v Nitre. Jednali sme o nových témach, na ktorých budú študenti pracovať. Vybrali sme 8 tém, na ktorých budeme pracovať v školskom roku 2010/2011.

Dohodli sme sa, že záverečné prezentácie budú viac interaktívne a rôznorodé: digitálny film, dramtické vystúpenia, power-pointové prezetácie kombinované s hudbou...

Témy pre školský rok 2010/2011:
1. Mesto
City - Future (prezi)
2. Príroda
Nature
3. Šport
Sport
Sport (prezi)
4. Hudba
Music (prezi)
5. Móda-obliekanie
Fashion
6. Odpad
Waste
Waste (mp4)
7. Počasie
Weather
8. Školský systém
School System

Záverečná prezentácia bola realizovaná čiastočne v Litoměřiciach a aj v Nitre; v Litoměřiciach bola generálna skúška a v Nitre sa realizovala prezentácia finálnych prác.

Plagáty:
City - Future
Fashion
Music
Nature
School System
Sport
Waste
Weather

Uložiť
Užívateľské preferencie cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania. Viac info k spracovaniu cookies
Akceptovať všetky cookies
Odmietnuť cookies
Cookie lišta
Stav súhlasu cookie
Akceptovať
Odmietnuť
Nevyhnutné súbory cookie
Nevyhnutné pre fungovanie Stránky, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite a využívať funkcie
PHPSESSID
Inicializujte reláciu používateľa na webovej lokalite a poskytnite jej obsah
Akceptovať
Odmietnuť