Spevácky zbor

Párovský hudobno-spevácky zbor

IMG 0612 IMG 0612 IMG 0612
IMG 0612 IMG 0612 IMG 0612
IMG 0612 IMG 0612 IMG 0612