2023/2024

Olympiáda kritického myslenia

okmNaši žiaci opäť úspešní! Prvý veľký úspech bol postup z krajského kola do celoslovenského v 2. kategórii. Z každého kraja postúpili 3 najlepší žiaci a z Nitrianskeho kraja práve Párovce obsadili všetky priečky!

Zuzana Kvaltýnová IV.C
Marek Vojtila VII.OG
Adam Čáni VII.OG

Celoslovenské kolo sa uskutočnilo v Bratislave 6. – 7. júna 2024. Prvý deň absolvovali všetci súťažiaci test mediálnej gramotnosti a argumentačnú reč na tézu: Pozitívna diskriminácia je škodlivý koncept. Do finálne sa prebojovali opäť traja najlepší z každej kategórie. Podarilo sa to Zuzke Kvaltýnovej a nasledujúci deň v Primaciálnom paláci obhajovala pred porotou tému, ktorú si vyžrebovala: Sloboda médií. Argumenty súťažiacich boli presvedčivé, otázky od poroty náročné, odpovede pôsobivé a výsledky tesné, no my sa tešíme spolu so Zuzkou z 2. miesta na celoslovenskom kole OKM.

Srdečne gratulujeme a ďakujeme, Zuzka, za zanietenú prácu v debatnom klube i osvete kritického myslenia na našej škole.
Nech sa darí!

Fotogaléria

FINANČNÉ OCENENIA ŠTUDENTOV ABSOLVENTMI

V tomto školskom roku budeme po prvýkrát udeľovať 3 študentom cenu za mimoriadne výsledky a reprezentáciu školy v oblasti matematiky, fyziky a informatiky. Ceny budú odovzdávané každoročne a študenti budú vybraní na základe rozhodnutia predmetových komisií matematiky, fyziky a informatiky. Každý ocenený študent spolu s ocenením získa finančnú čiastku v hodnote 250 eur. Slávnostné  odovzdávanie ocenení prebehne  v aule školy 28. júna 2024.

Darcami finančnej odmeny a tvorcami myšlienky ocenení sú bývalí študenti a absolventi - abiturienti, ktorí cenu iniciovali ako výraz ocenenia a vďačnosti za kvalitné vzdelanie, ktoré im poskytlo párovské gymnázium počas ich stredoškolského štúdia. To dalo dobrý základ pre ich ďalsie úspešné vysokoškolské štúdium a následnú vedeckú a pedagogickú činnosť.


Univ.-Prof. Dr. Marian Vajteršic, DrSc. (matematika, informatika)

Je popredným medzinárodne uznávaným odborníkom pre oblasť rýchlych a efektívnych numerických algoritmov pre superpočítače s paralelnou architektúrou. Maturoval na SVŠ Rooseveltova (predchodca dnešného gymnázia) v roku 1969. Štúdium v odbore matematika, špecializácia numerická matematika ukončil na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v roku 1974. V roku 1978 získal titul RNDr. a v roku 1984 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a obdržal titul CSc. Vedeckú hodnosť doktora matematicko-fyzikálnych vied (DrSc.) získal v roku 1998. V roku 1995 sa habilitoval na univerzite v Salzburgu a riadnym univerzitným profesorom pre oblasti "Architektúry počítačov a vedeckotechnické výpočty" bol menovaný v roku 2002. Je autorom a  spoluautorom 7 knižných publikácii a viac ako 140 vedeckých článkov. Pôsobil ako člen programových a organizačných konferencii doma i v zahraničí. Je nositeľom štipendia Alexandra von Humboldta (SRN) a Kráľovskej vedeckej akadémie (Nórsko). Pracoval ako vedecky pracovnik v Ústave technickej kybernetiky SAV a v Matematickom ustave SAV v Bratislave. Ako hosťujuci profesor pôsobil na univerzitách vo Viedni, Linci, Mníchove, Amiens, Milane, Bologni, Neapole a Palerme. Je členom Európskej akadémie vied a umeni (EASA).


Doc. Ing. Gabriel Okša, CSc. (fyzika)

Jeho vedeckou špecializáciou je numerická lineárna algebra, kde sa venuje návrhu efektívnych sériových a paralelných algoritmov a teoretickej analýze ich vlastností, najmä rýchlosti konvergencie v prípade iteračných metód. Maturoval na Gymnáziu, Párovská 1 v roku 1977. Študoval na Českom vysokom učení technickom v Prahe, Fakulta jaderná a fyzikalne inzinierska, odbor Matematické inžinierstvo. Štúdium absolvoval v roku 1982 a do roku 2000 pracoval vo Výskumnom ústave jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach, kde sa podieľal na návrhu, vývoji a inštalácii diagnostických systémov pre primárny okruh jadrovych elektrární. V roku 1991 obhájil dizertačnú prácu v Ústave počítačových systémov SAV v Bratislave a ziskal vedecky titul CSc. V roku 2000 prešiel do Matematického ústavu SAV v Bratislave, kde dodnes pracuje ako vedúci Oddelenia informatiky. V roku 1996 začal učit predmet "Numerická lineárna algebra" na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Tam sa habilitoval v roku 2011 v odbore Aplikovaná matematika a získal titul docent. Je autorom a spoluatorom viac ako 60 vedeckych článkov. Je nositeľom štipendia Royal Society Fellowship Kráľovskej spoločnosti v Londýne. Absolvoval dlhšie študijné pobyty na univerzite v Bergene a vo Vedeckom centre severotalianskych univerzít pre paralelné výpočty, Casalecchio di Reno, v Bologni.

Majstrovstvá SR OPEN a juniorov v plávaní

wyk plavanieV dňoch 7. – 9. júna 2024 sa konali Majstrovstvá SR OPEN a juniorov v plávaní v Šamoríne. Plaveckej súťaže sa zúčastnil aj žiak našej školy Daniel van Wyk z III.C.

Výsledky v kategórii starší junior:
1. ​miesto   200 m znak
2. miesto   100 m znak
2. miesto    50 m znak
S dosiahnutými časmi v rozplavbách si zároveň zabezpečil postup do finále v kategórii OPEN.

Výsledky v kategórii OPEN:
2. ​miesto   200 m znak
2. miesto   100 m znak
3. miesto    50 m znak

Srdečne blahoželáme!

Plavecké preteky

plavanie2024Dňa 6. júna 2024 sa na našej škole uskutočnili plavecké preteky. Svoje sily si v disciplínach kraul, znak a prsia na 50m a 100m zmerali nasledovní študenti:
Oliver Huttera I.OG, Martin Bečica III.OG, Timotej Michalík IV.OG, Matej Jakab IV.OG, Viliam Uhnák I.OG, Nina Masárová II.D, Vivien Formelová II.A, Kaya Vondráková III.D, Ivana Juhásová III.D, Sophia Eva Kovalčík III.B, Adela Lajchová III.B, Pavol Krasko VI.OG, Filip Brath VI.OG, Dominik Ferenec VI.OG, Adam Drlík VI.OG, Samuel Hlavačka VI.OG, Jakub Švanda II.B, Matej Švanda II.B, Adam Vilina I.A, Michal Hrdina II.A, Marcel Kňaško II.A.
Pri meraní času a organizácii súťaže pomáhali Natália Plesníková VII.OG, Tatiana Kuchárová VII.OG, Linda Gajdošíková VII.OG, za čo im patrí poďakovanie. Výsledky v niektorých kategóriách boli naozaj tesné.
Všetkým víťazom srdečne gratulujeme!

Vyhodnotenie:
50 m kraul mladší žiaci: 1. miesto - Jakab (31,7 s), 2. miesto – Bečica, 3. miesto - Michalík
50 m kraul muži: 1. miesto – Vilina (27,8 s), 2. miesto – Švanda J. (28,9), 3. miesto – Švanda M.
50 m kraul ženy:1. miesto – Formelová (33,0 s), 2. miesto – Vondráková, 3. miesto – Kovalčík

50 m znak mladší žiaci: 1. miesto – Huttera (43,3 s), 2. miesto – Bečica (43,5 s)
50 m znak muži: 1. miesto – Knaško (44,5 s), 2. miesto – Hlavačka, 3. miesto – Hrdina
50 m znak ženy: 1. miesto – Formelová (38,5 s), 2. miesto – Masárová N., 3. miesto - Juhásová

50 m prsia mladší žiaci: 1. miesto – Bečica (49,5 s), 2.miesto – Uhnák (50,4 s)
50 m prsia muži: 1. miesto – Vilina (36,6 s), 2.miesto – Drlík, 3.miesto – Ferenec
50 m prsia ženy: 1. miesto – Formelová (44,9 s), 2.miesto – Kovalčík, 3.miesto – Juhásová

100 m kraul mladší žiaci: 1. miesto – Bečica (1:30,5 s), 2. miesto – Uhnák
100 m kraul muži: 1. miesto – Vilina (1:09,07 s), 2. miesto – Drlík, 3. miesto – Kňaško
100 m kraul ženy: 1. miesto – Vondráková (1:29,8 s), 2. miesto– Kovalčík, 3. miesto – Lajchová

100 m znak mladší žiaci: 1. miesto – Jakab (1:30,08 s), 2. miesto – Huttera, 3. miesto – Michalík
100 m znak ženy: 1. miesto – Vondráková (1:41 s), 2. miesto – Lajchová, 3. miesto – Juhásová

100 m prsia mladší žiaci: 1. miesto – Jakab (1:41 s), 2. miesto – Michalík, 3. miesto – Uhnák
100 m prsia muži: 1. miesto – Vilina (1:24,5 s), 2. miesto – Drlík, 3. miesto – Hlavačka
100 m prsia ženy: 1. miesto– Vondráková (1:43 s), 2. miesto– Masárová N., 3. miesto – Lajchová

Matematický náboj

Dňa 19. apríla 2024 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná súťaž družstiev v riešení matematických úloh Matematický náboj.
naboj1kategórii Junior sa družstvo v zložení Tomáš Bujdák (II.D), Tomáš Matkovič (II.D), Matej Bednárik (II.D), Nina Zuzulová (II.D) a Simona Krošláková (II.D) umiestnilo v rámci Slovenska na výbornom 9. mieste (spomedzi 65 družstiev z celého Slovenska).
Kompletné výsledky

naboj1kategórii Senior sa družstvo v zložení Filip Bujdák (III.C), Kristína Beňačková (III.C), Matúš Královič (VIII.OG), Jakub Uher (VIII.OG) a Martin Drlík (VIII.OG) umiestnilo v rámci Slovenska na 29. mieste (spomedzi 65 družstiev z celého Slovenska).
Kompletné výsledky


Všetkým študentom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom!

Vyhodnotenie krajských kôl FO a MO

Dňa 13. júna 2024 sa uskutočnilo v aule nášho gymnázia vyhodnotenie krajského kola matematickej a fyzikálnej olympiády. Žiaci našej školy boli v tomto ročníku predmetových olympiád mimoriadne úspešní a stali sa víťazmi vo viacerých kategóriách !!!

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

V kategórii B sa absolútnym víťazom stala Kristína Beňačková z III.C.
Na 2. mieste sa umiestnil Filip Bujdák tiež z III.C.

kategórii C sa absolútnym víťazom stal Tomáš Bujdák z II.D.
Úspešnými riešiteľmi boli Tomáš MatkovičNina Zuzulová (obaja II.D), ktorí s rovnakým ziskom bodov obsadili delené 6. miesto.

Absolútnym víťazom kategórie D sa stal Samuel Varga z I.B.
Delené 3. miesto obsadili Natan Lacsný (V.OG)Samo Trabalík (I.C).
Úspešným riešiteľom sa stal aj Tadeáš Ondrejka (I.C), ktorý obsadil delené 6. miesto.

V kategórii E sa na 2. mieste umiestnil Martin Korec zo IV.OG.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

V kategórii A sa na delenom 2. mieste umiestnil Jakub Uher z VIII.OG.
Úspešným riešiteľom sa stal aj Matúš Královič (VIII.OG), ktorý obsadil delené 7. miesto.

kategórii B sa víťazom stal Tomáš Bujdák z II.D.
Úspešnými riešiteľmi boli Nina Zuzulová (7. miesto) a Tomáš Matkovič (delené 9. miesto) (obaja sú z II.D), ktorí s rovnakým ziskom bodov obsadili delené 6. miesto.

Víťazom kategórie C sa stal Richard Jonáš Zach z I.C.
Úspešnými riešiteľmi sa stali Jozef Chlapečka z I.C, ktorý obsadil delené 5. miestoNatan Lacsný z V.OG, ktorý sa umiestnil na delenom 8. mieste.

kategórii Z9 sa úspešným riešiteľom stal Martin Korec zo IV.OG, ktorý sa umiestnil na delenom 12. mieste.

Všetkým úspešným študentom gratulujeme a tešíme sa s nimi z ich výsledkov !!!

Fotogaléria z oceňovania úspešných riešiteľov olympiád

Krajské kolo fyzikálnej olympiády

Dňa 15. mája 2024 sa uskutočnilo v aule nášho gymnázia krajské kolo 65. ročníka fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C a D. Žiaci našej školy v ňom dosiahli mimoriadne výsledky – stali sa víťazmi všetkých kategórií !!!

V kategórii B zvíťazila Kristína Beňačková z III.C!
Na 2. mieste sa umiestnil Filip Bujdák tiež z III.C.
Rudolf Kašparovský (III.C) sa umiestnil na 6. mieste.

kategórii C sa víťazom stal Tomáš Bujdák z II.D!
Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli Tomáš MatkovičNina Zuzulová (obaja II.D), ktorí s rovnakým ziskom bodov obsadili delené 6. miesto.
Ďalšími riešiteľmi v kategórii C boli: Matej Bednárik, Adela Sádovská, Simona Krošláková, Gabriel Alex VargaSamuel Petrikovič (všetci z II.D)

Víťazom kategórie D sa stal Samuel Varga z I.B.
Delené 3. miesto obsadili Natan Lacsný (V.OG)Samo Trabalík (I.C).
Úspešným riešiteľom sa stal aj Tadeáš Ondrejka, ktorý obsadil delené 6. miesto.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za fantastickú reprezentáciu školy!

Kompletné výsledky:

fo kk katb fo kk katc fo kk katd

Geografická olympiáda - CELOŠTÁTNE KOLO

vojtila GO ckV dňoch 25. - 27. apríla 2024 sa konalo v Banskej Bystrici celoštátne kolo geografickej olympiády v kategórii A, B a Z na pôde Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela. V kategórii Z sa sem prebojoval aj náš študent Marek Vojtila (VII.OG).

Samotná súťaž pozostávala z viacerých vedomostných testov, terénnych prác a aj anglického odborného testu. V rámci terénneho výjazdu študenti navštívili aj Španiu Dolinu a Starohorské vrchy.

Marekovi sa síce nepodarilo obsadiť víťazné priečky, napriek tomu si počínal veľmi dobre vo všetkých častiach súťaže a stal sa úspešným riešiteľom, z čoho sa tešíme a srdečne blahoželáme!

Sestry Denkerové opäť úspešné

denkerove 3V sobotu 25. mája 2024 sa podarilo Leyle (IV.OG) a Zayre (II.OG) Denkerovej vybojovať bronz v Pohári federácií v športovom aerobiku - kategória AG Dance. Súťaž sa konala v Nových Zámkoch.
Srdečne blahoželáme!

Dejepisná olympiáda – celoštátne kolo

richard ck dejepisV dňoch 10. – 12. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Dejepisnej olympiády, do ktorého postupujú z každého kraja vo svojich kategóriách tí najúspešnejší prví dvaja súťažiaci. V tomto 16. ročníku naša škola dosiahla mimoriadny úspech, pretože sa našim dvom pre históriu zanieteným žiakom podarilo postúpiť z krajského kola do finále v oboch kategóriách stredoškolských ročníkov (kat. A – B).

kategórii A sa postupujúci žiak Denis Nosák zo VI.OG umiestnil ako úspešný riešiteľ na 10. mieste. Do kategórie B sa prebojoval žiak Richard Kajaba zo VI.OG a ako úspešný riešiteľ obsadil krásne medailové 2. miesto.

Z dosiahnutých výsledkov sa veľmi tešíme a srdečne obom chlapcom blahoželáme!!!