Výberové konanie

Riaditeľ gymnázia vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

 Viac informácií získate po kliknutí na uvedenú pracovnú pozíciu.

Novinky

 

Kreatívne písanie v ruskom jazyku

kreativne pisanieDňa 5. februára 2024 sa naši študenti zapojili do projektu, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s Katedrou slovanských filológií FF UKF Nitra. Prostredníctvom zábavných cvičení a úloh si preverili svoju kreativitu v písaní textov. Naučili sa, ako si môžu kreatívne písanie zdokonaľovať aj samostatne, a to v rôznych jazykoch. Hlavným prínosom aktivity je podpora tvorivého myslenia mladých ľudí.

Aktivity

Beseda o Kazachstane
Všetci študenti ruského jazyka našej školy sa dňa 28. 9. 2015 zúčastnili besedy o Kazachstane.Naše pozvanie prijala pani Dina Gubricová, ktorá si o tejto krajine pripravila veľmi peknú a zaujímavú prezentáciu v ruskom jazyku. Zúčastnení si overili svoju schopnosť posluchu s porozumením a konverzácie. Toto stretnutie bolo oživením nášho študijného plánu a obohatilo nás. Prednášajúca si svojím profesionálnym a zároveň šarmantným prístupom získala záujem a pozornosť publika. 
Ďakujeme týmto pani Gubricovej za čas, ktorý nám venovala a tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu.

Niekoľko fotografií z besedy


Každoročne sa študenti zapájajú do rôznych aktivít, ktorými si nielen rozširujú vedomosti ale aj reprezentujú školu. 

Divadlo v ruskom jazyku
Skupina talentovaných študentov, milovníkov dramatického umenia vrámci krúžku pripravuje scénky a malé divadelné etudy.

Krúžok ruského jazyka
Pre študentov, ktorí nemali možnosť sa zapísať na 4-ročné štúdium, ale majú chuť sa jazyk naučiť, a pre tých, ktorí sa pripravujú na olympiádu z ruského jazyka. 

Exkurzie
- Múzeum A.S. Puškina v Brodzanoch
- návšteva ruskej reštaurácie v Bratislave
- návšteva divadelných predstavení ruských autorov