Výberové konanie

Riaditeľ gymnázia vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

 Viac informácií získate po kliknutí na uvedenú pracovnú pozíciu.

Novinky

 

Hlaholika – písmo našich predkov

Ani počas letných prázdnin žiaci z I., II. a III.OG nelenili a 5. júla 2017 reprezentovali naše gymnázium počas tradičných Cyrilo-metodských slávností. Zúčastnili sa podujatia Tvorivé dielne u múdrej sovy pod názvom „Hlaholika – písmo našich predkov“. Naši žiaci tu predstavili historické pozadie vzniku a významu hlaholského písma. Zároveň okoloidúcim zvedavcom písali ich mená v hlaholike na ozdobný papier, ktorý si na pamiatku ponechali. Ľudia s nadšením a veľkou pozornosťou počúvali a sledovali, z akých nezvyčajných písmen sa skladá ich meno, ktoré doposiaľ poznali iba v rodnej slovenčine.    

1  1  1  1 
1  1  1  1 

Tanečný venček 2017

tanecny vencek smallDňa 19. júna 2017 sa o 17.00 v aule nášho gymnázia uskutočnil záverečný tanečný venček žiakov I.A, I.B, I.C, I.D a V.OG. Žiaci ukázali svoje tanečné znalosti (samba, čača, walz, polka, valčík...). Účasť na pravidelných utorkových tréningových popoludniach priniesla svoje a bolo vidno, že rodičia, ale aj triedni učitelia boli milo prekvapení, aké sú ich deti šikovné. Počas venčeka prebiehala aj súťaž najlepších párov (víťazný pár - náš zahraničný študent Francisco Leonardo Amante s tanečnou partnerkou). Súčasťou venčeka bol tiež rodičovský tanec, raut a tanečná afterpárty.

Pozrite si niekoľko fotografií z tanečného venčeka

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení maturantom

Dňa 30. mája 2017 si našich 150 absolventov IV.A, IV.B, IV.C, IV.D a španielskej V.D triedy za prítomnosti svojich rodičov prevzali maturitné vysvedčenia a odmeny za úspešné štúdium z rúk svojich triednych
učiteliek (M. Révayová, A. Slučiaková, B. Matušicová, J. Trepáčová a P. Lou Vega). Slávnostná udalosť sa odohrala v aule nášho gymnázia. Na slávnosti vystúpila kapela študentov VI.OG . Po odovzdaní vysvedčení nasledoval raut v respíriu a v záhrade gymnázia.

rozlucka_maturanti_2017 rozlucka_maturanti_2017 rozlucka_maturanti_2017
rozlucka_maturanti_2017 rozlucka_maturanti_2017 rozlucka_maturanti_2017
rozlucka_maturanti_2017 rozlucka_maturanti_2017 rozlucka_maturanti_2017
rozlucka_maturanti_2017 rozlucka_maturanti_2017 rozlucka_maturanti_2017

Škola v prírode a.k.a. Bolo nám super! :)

ŠvPPrvý májový týždeň bol pre triedy I. OG a II. OG nezabudnuteľný. Klasické lavice a dobre známu triedu vymenili za izby na hoteli a obklopili sa prírodou, kde sa učili hravou formou. Spoznávali flóru a faunu, no najmä sa lepšie spoznali navzájom a utužili vzťahy. Veď spoločné aktivity, večerná diskotéka či súťaže nemohli dopadnúť inak :-)

Modrý gombík

V dňoch 17. - 18. mája 2017 sa na našej škole a v jej blízkom okolí konala zbierka „modrý gombík“ organizovaná celosvetovou organizáciou UNICEF. Naším dobrovoľníkom z I.B triedy sa podarilo vyzbierať krásnu sumu 271,60 €, ktorú sme vložili na účet UNICEF a následne bude použitá pre deti na Ukrajine.
Naším dobrovoľníkom a aj všetkým, ktorí prispeli veľmi pekne ďakujeme!

unicef01 unicef unicef01

Poznávacia exkurzia - Taliansko

exktaliansko2017V máji 2017 mali študenti našej školy možnosť ísť na poznávaciu exkurziu do Talianska.
Videli krásne mestá a ich pamiatky:
Rím - Vatikán, Anjelský hrad, Pantheon, Koloseum, Fórum Románum, Fontána di Trévi, Španielske námestie
Pompeje - archeologický areál
Vezuv - prehliadka krátera
Capri - prehliadka ostrova, plavba loďou
Neapol
Fotografie z exkurzie

Párovská školská záhrada

COB 15 016 Nadacia logo RGB bez oramovaniaDňa 12. mája 2017 bola sprístupnená Párovská školská záhrada, ktorá sa nachádza v átriu budovy a bude slúžiť ako miesto na relax počas prestávok pre žiakov aj učiteľov počas horúcich letných dní. Záhrada do školy priniesla kúsok prírody a vodu v podobe fontány a malého jazierka. Záhrada vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie ČSOB. Návrh záhrady a projektovú dokumentáciu pripravila naša absolventka Ing. Monika Billiková. Cennými skúsenosťami prispela Ing. Ľudmila Šterdasová, založenie jazierka má "na svedomí" pani profesorka RNDr. Zuzana Chovanová a jej žiaci. Samotnú výsadbu zrealizoval šikovný kolektív VII.OG triedy. Všetkým patrí srdečná vďaka!

brigáda 5 brigáda

strihanie stuhy

Týždeň modrého gombíka 2017

modrygombikV dňoch 15. - 21. 5. 2017 prebieha na Slovensku zbierka Týždeň modrého gombíka, ktorej výťažok bude venovaný deťom na Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu (humanitárna pomoc, školské a vzdelávacie pomôcky a psychosociálna pomoc). Aj naša škola sa prostredníctvom dobrovoľníkov z I.B triedy zapája do tejto akcie organizovanej celosvetovou organizáciou UNICEF. Dobrovoľníci budú zbierkovať na našej škole a v jej okolí v dňoch 17. - 18. 5. 2017. Príspevok je dobrovoľný, každý prispievateľ dostane ako poďakovanie nálepku modrého gombíka s logom UNICEF, v prípade príspevku 1 euro a viac dostane odznak modrého gombíka.

Prípadne môžete prispieť na účet zbierky: IBAN:SK58 0200 0000 0035 1868 653

V tomto roku je možné „zbierkovať“ aj online prostredníctvom stránky nadej.unicef.sk/tmg2017. Na tejto stránke si viete založiť profil školy (či triedy) – vytvoríte si tak vlastnú zbierku, ktorú môžete ďalej zdieľať s partnermi, so študentmi a inými osobami. Je to spôsob, ktorý vie osloviť najväčší okruh ľudí a spraviť Vašu pomoc úspešnejšou.

Všetkým prispievateľom vopred ďakujeme!

SVETOVÝ DEŇ ČERVENÉHO KRÍŽA

svetovy den cerveneho kriza

Návšteva z Ekvádoru

ekvador videoVo februári nás vrámci svojej obchodnej cesty spojenej s podpisom zmluvy o spolupráci so známou výrobňou čokolády navštívili predstavitelia národnostnej menšiny z Ekvádoru - Shuarovia. Venujú sa pestovaniu veľmi kvalitných kakaových bôbov. Na pútavej besede nám porozprávali o svojej kultúre, tradíciách, pracovných a životných skúsenostiach. Nechali študentom dva krásne odkazy; o vzájomnej úcte medzi národmi a o tom, že si treba možnosť vzdelávať sa veľmi vážiť, lebo vzdelanie je to najväčšie bohatsvo v živote človeka.

Deň narcisov 2017

dennarcisov03deň narcisov 2017Dňa 7. apríla 2017 sa konala každoročná zbierka Dňa narcisov, do ktorej sa aktívne zapojili žiaci III.B a VII.OG triedy ako dobrovoľníci, ktorí zbierali peňažné príspevky v priestoroch školy i v uliciach mesta. Napriek nepriaznivému počasiu sa im podarilo vyzbierať finančnú čiastku v hodnote 1574,20 € (z tejto sumy 284,60 € na našej škole). Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na programy a projekty určené pre detských onkologických pacientov. Sú to centrá pomoci Ligy proti rakovine, letné tábory pre detských onkologických pacientov, rekondičné a relaxačné pobyty pre dospelých onkologických pacientov, na podporu hospicovej a paliatívnej starostlivosti ako aj na zakúpenie prístrojov pre zdravotnícke zariadenie na zlepšenie včasnej diagnostiky onkologických ochorení.

Ďakujeme všetkým zapojeným študentom a všetkým, ktorí prispeli!

Sen noci svätojánskej na našom gymnáziu

divadlo tvnitricka Dňa 6. apríla 2017 hrali žiaci z družobnej školy Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci v aule našej školy divadelnú hru Sen noci svätojánskej. Ide o zahraničných Slovákov žijúcich v Srbsku, ktorí hru naštudovali pri príležitosti 100. výročia založenia Ochotníckeho divadla v Báčskom Petrovci.
Pozrite si reportáž, ktorú pripravila TV Nitrička

Našu školu navštívil predseda vlády SR

V piatok 31. marca 2017 navštívil naše gymnázium predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Žiakom maturitného ročníka (IV.A. IV.B, IV.C., IV.D a V.D) v aule gymnázia prednášal na tému Slovensko a Európska únia, a potom s nimi viedol diskusiu. Na záver návštevy poskytol rozhovor do školského časopisu Nezmar.
Ďakujeme pánovi premiérovi za návštevu a žiakom za veľký záujem o diskusiu.

foto č.1 foto č.2 foto č.17
foto č. 9 foto č. 13 foto č. 15


Foto: Tobiáš Ondruš (I.D)

Skaut roka 2016

skaut skauti roka 2016 bsOcenenie SKAUT ROKA sa udeľuje v štyroch kategóriách: vodkyňa, vodca, radkyňa a radca. O udelení tohto ocenenia na základe nominácií rozhodujú hlasovaním členovia Náčelníctva SLSK, vodcovia oblastí a riaditeľ Ústredia SLSK. V kategórii radca získal ocenenie náš žiak Lukáš Hospodár z II.B. Srdečne blahoželáme!
Viac: https://www.skaut.sk/skauting/25697/predstavujeme-vam-skautov-roka-2016/