Výberové konanie

Riaditeľ gymnázia vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

 Viac informácií získate po kliknutí na uvedenú pracovnú pozíciu.

Novinky

 

Návšteva Lukáša Latináka

latinaklukasŠtudenti I. – IV. OG privítali prvý novembrový pondelok v našej aule pána Lukáša Latináka. Našim žiakom priblížil svoje študentské časy, skúsenosti, ukázal nadčasové poklady v slovenských ľudových rozprávkach, dával do súvisu vznik niektorých nárečových slov. (Vedeli ste, že zemiaky ako nárečové slovo erteple, doslova „podzemné jablká“, vzniklo na podnet Ľudovíta Štúra, pretože chcel mať čisto slovenský ekvivalent?) Poukázal na nadčasové hodnoty dôvery a dodržania sľubu a osobitú atmosféru vytvoril pri recitovaní Žltej ľalie. Mnohé myšlienky v nás doteraz rezonujú... A to je dobre! Veď každý čitateľ vie, že aj v tých najfantastickejších príbehoch sa vždy objaví mnoho z nás a odtlačky našich konaní sú naprieč celou literatúrou. Ďakujeme!
Pozrite si niekoľko fotografií

Vianočná pošta pre seniorov

vianocna posta 2022 skupinyTento rok sa triedy I.OG a II.OG zapoja do krásnej výzvy - vianočné pozdravy, ktoré sami vyrobia, pošleme seniorom do domovov dôchodcov :-)

Budúci medici si vyskúšali prvú pomoc v praxi

01V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku seminaristi z predmetu Latinský jazyk pre budúcich medikov navštívili Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Študenti Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny pod vedením PhDr. Moniky Mankoveckej, PhD. a PhDr. Dany Brázdilovej, PhD. zasvätili našich študentov do problematiky záchranárstva.

Na figurínach, po erudovanej prednáške študentov I. ročníka – Alex Luptákovej a Daniela Pastoreka, sme si mohli rôzne situácie súvisiace so záchranou ľudského života vyskúšať aj my. KPR (Kardiopulmonálna resuscitácia), Gordonov manéver, Heimlichov hmat, použitie AED (Automatizovaný externý defibrilátor), nácvik stabilizovanej polohy, obväzové techniky, zabezpečenie krčnej chrbtice – to je len časť činností, ktoré môžu pri včasnom zásahu zo strany nás – občanov, zachrániť človeka v ohrození života.

Vzhľadom na to, že terminológia používaná v oblasti medicíny vychádza práve z latinského jazyka, mali sme možnosť v praxi využiť termíny, ktoré teoreticky spoznávame na hodinách latinského jazyka. Kraniotrauma, koniotómia, kardioverzia – to sú pojmy, ktoré si my už na latinčine odvodiť vieme, avšak vidieť ich v praxi, je oveľa väčším zážitkom.

Z morálneho hľadiska je povinnosťou každého občana poskytnúť prvú pomoc. Verím, že my, ktorí sme sa včerajšej akcie zúčastnili, by sme to určite zvládli :-)
Pozrite si niekoľko fotografií

PhDr. Katarína Rácová, PhD.
latinárka
Predmetová komisia cudzích jazykov

EXPERT – geniality show

EXPERT plagat 2022Milí EXPERTi,
je tu ďalší ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT – geniality show.
Prihlasovanie od 30.9.2022 do 21.10.2022, osobne, v kabinete 430 u Mgr. Peťovskej AJ so štartovným vo výške 2,50€.
ALEBO
do 25.10.2022 online na www.sutazexpert.sk, štartovné 5 € sa platí online.

Na stránke sú podrobné pravidlá aj ukážky otázok.

Súťaží sa 30.11.2022 (pravdepodobne 3.-4. hodinu) v škole.
Prihlásivší (v tom čase) maródi, môžu aj online z domu.

Veľa úspechov vám želá

Mgr. Peťovská
školská koordinátorka súťaže

Pridaj sa do redakčnej rady časopisu NEZMAR :-)

nezmar