Výsledky prijímacieho konania


Milí záujemcovia o štúdium a rodičia,
tu sú zverejnené výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025:


Výsledky prijímacieho konania do tried 4-ročného, 8-ročného a bilingválneho štúdia

sú zverejnené aj v sekcii 
Štúdium -> Prijímacie konanie

Novinky

 

Dražba študentských diel

drazbaDňa 22. júna 2023 sa v aule našej školy uskutočnil nultý ročník akcie s názvom Dražba študentských diel, ktorej cieľom je podporiť záujem o umenie a kultúru na škole. Mladí umelecky nadaní študenti mohli zviditeľniť svoj talent a vystaviť diela, pripadne poskytnúť  dielo na dražbu. 20 % z výťažku poputuje Nadácii o. z. IPčko-ID klub v Nitre a zvyšok si zaslúžene odniesli samotní autori. S dražbou sa prelínal aj kvalitný kultúrny program s hudobnými a tanečnými vystúpeniami študentov. Pripravené bolo aj chutné občerstvenie.
Akciu zorganizovali:
Viktória Švecová z II.B,  Mgr. Jakub Pikna, PhD. a Mgr. Daniel Varga.

Ďakujeme za skvelý zážitok a dúfame, že sa stretneme pri podobnej akcii znova!
Pozrite si niekoľko fotografií

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení maturantom

odovzdavanie vysvDňa 2. júna 2023 si naši absolventi IV.A, IV.B, IV.C, VIII.OG a španielskej V.E triedy za prítomnosti svojich rodičov prevzali maturitné vysvedčenia a odmeny za úspešné štúdium z rúk svojich triednych učiteľov a učiteliek (J. Hladík, K. Magdinová, T. Bozó, T. Hudec a S. Macaiová). Slávnostná udalosť sa odohrala v aule nášho gymnázia. Na slávnosti vystúpila školská kapela. Po odovzdaní vysvedčení nasledoval raut v respíriu a v záhrade gymnázia.

Pozrite si niekoľko fotografií

Škola priateľská k deťom

skola titulNaša škola získala titul ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM za školský rok 2022/2023

Úlohou programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa všetky deti cítia bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodia s radosťou. Prostredia, v ktorom je im poskytnutý priestor na vyjadrenie ich názorov, kde sa učia preberať zodpovednosť za mnohé aktivity a pritom sa navzájom učia tolerancii, svojim právam ako aj zodpovednosti voči druhým. Samotné deti zohrávajú aktívnu úlohu vo vytváraní priateľského prostredia.

Cestou uvedomovania si vlastných práv, ale aj práv ostatných, môžu deti samé meniť svoje okolie k lepšiemu.

Športové dni v I. až IV.OG

sportove dniZáver školského roka sa na Gymnáziu Párovska 1 v Nitre nesie v športovom duchu. V dňoch 16.6., 20.6. a 21.6.2023 sa uskutočnili športové dni pre študentov I.OG, II.OG, III.OG a IV.OG.

Pre žiakov boli pripravené rôzne disciplíny, ktoré zahŕňali beh na 100 m, výdrž na hrazde, tímové štafety, streľbu športovým náčiním a samozrejme aj futbalový turnaj, ktorého sa najviac nevedeli dočkať žiaci I.OG. Tí, pred týmito športovými dňami hádam ani nespali.

Akcia zožala úspech, nechýbala sladká odmena a ocenenie pre najlepšie triedy, taktiež pre jednotlivcov a to v kategórií chlapci a dievčatá, a diplomy si odniesli aj triedne učiteľky, ktoré sa potešili športovým výkonom svojich žiakov.

Poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí pomáhali pri jednotlivých disciplínach a postarali sa o skvelú atmosféru.

Pozrite si niekoľko fotografií

Zbierka Belasý motýľ

motylDňa 9. júna 2023 sa na našej škole konala zbierka Belasý motýľ pre ľudí s nervovosvalovými ochoreniami.

Naším dobrovoľníkom z III.D sa podarilo vyzbierať krásnu sumu 254 €. Výťažok zo zbierky bude použitý na nákup kompenzačných pomôcok, vrátane dýchacích prístrojov a príslušenstva k nim pre detských aj dospelých pacientov na celom Slovensku.

Naším dobrovoľníkom a aj všetkým, ktorí prispeli, veľmi pekne ďakujeme!

Návšteva veľvyslanca USA

vel usaNaše gymnázium vo štvrtok 18. mája 2023 navštívil veľvyslanec USA pán Gautam Rana. Počas svojej návštevy komunikoval s riaditeľom školy a účastníkmi družobného pobytu v Naperville o smerovaní a plánoch školy, a následne sa zúčastnil diskusie so študentmi druhého a tretieho ročníka. Diskusia bola veľmi pútavá a študenti mali množstvo otázok.
Pozrite si niekoľko fotografií

Reportáž o maturite z latinčiny na našom gymnáziu

ms lat Prečítajte si článok (reportáž RTVS) o tom, ako si po desaťročiach maturitu z latinčiny vybrala práve naša študentka Miroslava Zúdorová zo IV.C.

Zbierka "Modrý gombík"

modrygombikDňa 18. mája 2023  sa na našej škole a v jej blízkom okolí konala zbierka „Modrý gombík“ organizovaná celosvetovou organizáciou UNICEF. Našim dobrovoľníkom z V.OG sa podarilo vyzbierať krásnu sumu 400,74 €, ktorú sme vložili na účet UNICEF a následne bude použitá na zlepšenie duševného zdravia deťom žijúcich v humanitárnych krízach, ale aj deťom na Slovensku. Našim dobrovoľníkom a aj všetkým, ktorí prispeli veľmi pekne ďakujeme!

Projekt S DEŤMI ZA HVIEZDAMI

IMG 7233Naša škola sa zapojila do spolupráce s OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO a náš študent, úspešný reprezentant v karate Damian Duchovič (II.B) bol vybraný do projektu S DEŤMI ZA HVIEZDAMI 2023 a absolvuje zahraničnú cestu cez Taliansko a Španielsko sprevádzanú roznymi akciami ako napr. futbalový zápas SSC Neapol - Inter Miláno, návšteva Barcelony, stretnutie s Lukom Modričom, plavba po Stredozemnom mori a veľa ďalších zaujímavých aktivít. Želáme mu príjemný zážitok a šťastnú cestu. Organizátorom veľmi pekne ďakujeme!!!

Deň narcisov 2023

dennarcisovDňa 20. apríla 2023 sa žiaci III.B zúčastnili verejnej zbierky pri príležitosti Dňa narcisov. Deň, ktorý je venovaný boju proti rakovine sa tento rok niesol v duchu hesla "život z inej strany". Žiaci sa rozdelili do ôsmich tímov, na pridelené miesta v meste Nitra. Svojim pozitívnym prístupom oslovovali okoloidúcich a za dobrovoľný príspevok rozdávali narcisy. Počas 4 hodín sa im podarilo vyzbierať úctyhodných 2877,05€, z toho 365€ sa vyzbieralo na našej škole. Všetkým zúčastneným ďakujeme a ich nasledovníkom prajeme aby sa zapojili s rovnakým odhodlaním pomôcť aj ďalší rok.
Fotogaléria

Návšteva Diecéznej knižnice

kniznicaDňa 16. marca 2023 sme v rámci predmetu LATINSKÝ JAZYK navštívili Diecéznu knižnicu v Nitre. Knižnica, nachádzajúca sa v podhradí Nitrianskeho hradu opatruje jednu z najvzácnejších zbierok starých kníh na Slovensku. V súčasnosti knižnica disponuje 66 000 zväzkami. Okrem teologickej literatúry sa v nej nachádzajú aj diela z iných vedných odborov – histórie, filozofie, práva, geografie, prírodných vied, ale aj beletria. Najvzácnejšími sú samozrejme prvotlače – inkunábuly knihy vytlačené v storočí, kedy bola vynájdená kníhtlač.

Študenti, okrem toho, že mali možnosť nahliadnuť do latinsky písaných kníh, uvideli „naživo“ literatúru, o ktorej sa učia na hodinách slovenského jazyka, napríklad Bernolákov Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum (1825). Knižnicu navštevujú návštevníci z celého sveta, v pamätnej knihe sme videli aj podpis cisára Františka Jozefa, ktorý navštívil knižnicu pri príležitosti konania vojenských manévrov Nitre. Študenti tak mali možnosť na vlastnej koži pochopiť, že dedičstvo latinského jazyka je stále aktuálne aj v dnešnej dobe a v prípade, že sa raz budú chcieť venovať napríklad histórii alebo lingvistike, bez znalosti latinského jazyka to pôjde len veľmi ťažko.

Konferencia Future Port Youth

futureportyouthDňa 10. novembra 2022 sa v našej škole uskutočnila po 2. krát konferencia Future Port Youth, na ktorej sa žiaci mohli tentokrát dozvedieť rôzne informácie o budúcnosti umenia a dizajnu, vesmíru, metaverse, mysle a AI. Počas jednotlivých prednášok si účastníci mohli zahrať Kahoot alebo iné minihry, ktoré FPY pripravilo.

Každému ďakujeme za účasť. Tešíme sa na Vás znovu o rok!

Váš organizačný tím

PIARGY

piargyDňa 11. októbra 2022 mal 2.,3. a 4. ročník možnosť pozrieť si film Piargy, ktorý bol spracovaný na motívy novely Františka Švantnera. Čiernobiely film podľa predlohy ponúka nielen obraz fungovania a hierarchie slovenskej dediny, ale aj náhľad do rodín a medziľudských vzťahov. Práve tie diváka nútia zamyslieť sa nad hodnotou človeka, čo je to láska, či ako by mal vyzerať zdravý (nielen) partnerský vzťah. Sme preto radi, že k nám prijal pozvanie pán doc. PhDr. Ivan Rác, PhD. z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre, ktorý sa problematike NÁSILIA páchaného na ženách venuje už niekoľko rokov a mal prínosnú prednášku spojenú s otvorenou diskusiou, kde mohli študenti rozobrať svoje pocity (aj z filmu), klásť otázky či vyjadriť vlastný názor na danú tému. ĎAKUJEME!
Pozrite si niekoľko fotografí z prednášky

Predstavenie Anna Franková

anna frank prez 770x385Svetoznámy príbeh o dospievaní a holokauste v jednom denníku. Čo všetko zaznamenalo trinásťročné dievča Anna Franková, mali naši žiaci z I.OG, III.OG a IV.OG možnosť vidieť 18. novembra 2022 vďaka Novému divadlu v priestoroch Domu Matice slovenskej v Nitre. Predstavenie získalo: DOSKY 2017 - 3x nominácia v ankete a cena za Najlepší ženský herecký výkon v sezóne 2016/2017.

Zbierka Biela pastelka

bielapastelkaBiela pastelka je verejná zbierka na získanie finančných prostriedkov pre ľudí so zrakovým postihnutím. V tomto roku sa našim študentom zo VI.OG podarilo vyzbierať v uliciach nášho mesta krásnu sumu vo výške 1569,90,- €. Aj v mene Únie nevidiacich a slabozrakých si dovoľujeme poďakovať študentom za zapojenie sa a všetkým dobrým ľuďom, ktorí prispeli.
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme!