Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Naše gymnázium udržiava už niekoľko desiatok rokov družobné styky s Werdenfelským gymnáziom v Garmisch-Partenkirchene v Nemecku (od roku 1995). Výmenné pobyty sú veľkým pozitívom pre študentov a učiteľov, ktorí majú takto možnosť spoznať krajinu, mestá, rodiny a ich mentalitu. Vzájomné vzťahy sa rozširujú a prehlbujú, a to vďaka pravidelným každoročným výmenám žiakov a učiteľov. 

Svoje jazykové vedomosti si môžu žiaci overiť nielen počas návštevy Werdenfelského gymnázia, ale aj v čase, ktorý trávia v nemeckých rodinách. Spoznávajú bližšie každodenný život v bavorskej rodine počas niekoľkých dní, ktoré tu strávia. Nemeckí učitelia pripravia veľmi pestrý program na celý pobyt. Súčasťou zájazdu je, samozrejme, turistika, veď mesto Garmisch-Partenkirchen je v centre nemeckých Álp. Na najvyššie položené končiare sa žiaci vyvezú lanovkou a dolu idú zväčša peši. Študenti z Nitry nemajú takú dobrú kondíciu ako obyvatelia z hôr. Každoročne navštívime aj bavorské zámky, ktoré dal postaviť bavorský kráľ Ľudwig II. (Neuschwanstein, Linderhof). Neodmysliteľnou súčasťou je aj návšteva malebných nemeckých mestečiek Oberau, Mittenwald, Oberammergau, ale aj hlavného mesta Bavorska Mníchova. Výmenný pobyt je recipročný. Na jeseň vycestujú žiaci do Garmisch-Partenkirchenu, lebo v tomto čase je tu v horách najstabilnejšie počasie roka. Na jar prídu žiaci a ich pedagógovia z Werdenfelského gymnázia do Nitry, kde ich čaká tiež zaujímavý program – ako je návšteva hlavného mesta Bratislavy, zámkov – Bojnice, Červený Kameň, Topoľčianky, Piešťany. Veľmi pozitívne je, že niektorí žiaci zostávajú i naďalej v kontakte, ba mnohí dokonca pokračujú vo vzájomných návštevách.

O družobné výmenné pobyty je veľký záujem, pretože sú pre študentov aj pre učiteľov veľkým prínosom. Vychovávajú žiakov k tolerancii a k otvorenosti k iným národom. Žiaci pritom spoznávajú kus sveta, nové krajiny ich zvyky a kultúry. Podporujú vznik priateľstva a zlepšujú svoju jazykovú zdatnosť. 

Uložiť
Užívateľské preferencie cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania. Viac info k spracovaniu cookies
Akceptovať všetky cookies
Odmietnuť cookies
Cookie lišta
Stav súhlasu cookie
Akceptovať
Odmietnuť
Nevyhnutné súbory cookie
Nevyhnutné pre fungovanie Stránky, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite a využívať funkcie
PHPSESSID
Inicializujte reláciu používateľa na webovej lokalite a poskytnite jej obsah
Akceptovať
Odmietnuť