2015/2016

Geografická olympiáda - krajské kolo - kategórie A a B

Dňa 10. marca 2016 sa v Zlatých Moravciach uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády. 
Našu školu reprezentovali Patrícia Becková (II.B), ktorá sa v kategórii B umiestnila na 4. mieste a Radka Vicianová (III.E), ktorá sa v kategórii A umiestnila na 8. mieste. 
Gratulujeme! 

Biblická olympiáda

Dňa 10. marca 2016 sa pod záštitou MŠVVaŠ SR a Konferencie biskupov Slovenska v súlade s organizačným poriadkom konal XV. ročník Biblickej olympiády (BO).
Ide o postupovú súťaž, ktorej cieľom je prehĺbenie vzťahu k Svätému písmu, prehĺbenie vedomostí a osobnostný rozvoj žiakov. BO sa konala v Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. Dekanátneho (obvodného) kola sa zúčastnilo 15 ZŠ s celkovým počtom žiakov 45, ktorí súťažili v 1. kategórii. Naše gymnázium bolo zastúpené po prvýkrát a vďaka Nine Hlavačkovej, Barborke Bezákovej a Natálii Bányiovej z III.OG sa umiestnilo sa na 9. mieste. 
Ďakujeme a srdečne blahoželáme!

Olympiáda v španielskom jazyku - CELOŠTÁTNE KOLO

V dňoch 8. - 9. marca 2016 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku, kde sa náš študent Pavol Kramár (IV.A) v kategórii C umiestnil na krásnom 3. mieste!
Srdečne blahoželáme!

Pytagoriáda - obvodné kolo

Dňa 9. marca 2016 sa konalo obvodné kolo Pytagoriády. Naši žiaci z I.OG a II.OG sa umiestnili na víťazných pozíciách. Srdečne blahoželáme! 

Kategória P6
Matej Bystrický (I.OG) - 1. miesto
Jakub Konc (I.OG) - 2. miesto

Kategória P7
Ivan Jindra (II.OG) - 1. miesto

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke www.iuventa.sk

VANSOVEJ LOMNIČKA

Dňa 8. marca 2016 sa v Nitre uskutočnil 49. ročník krajského kola v umeleckom prednese poézie a prózy žien VANSOVEJ LOMNIČKA. Naša študentka Mária Nagyová zo IV.A získala v kategórii poézia 1. miesto!
Blahoželáme!

Výsledky školského kola Dejepisnej olympiády

Kategória E
1. Vivien Ballayová (II. OG)
2. Natália Matúšková (II. OG)
3. Martin Kopček (II. OG)

Kategória D
1. Barbora Bezáková (III. OG)
2. Natália Bányiová (III. OG)

Kategória C
1. Timotej Černák (IV. OG)
2. František Stupka (IV. OG)
3. Matej Bőlcskei (IV. OG)

Do ďalšieho kola postupujú prví dvaja z každej kategórie. Blahoželáme a držíme palce!

JAZYKOVÝ KVET 2016

Dňa 1. marca 2016 sa uskutočnilo krajské semifinále súťaže JAZYKOVÝ KVET 2016. 
Naše farby úspešne hájili a do krajského finále postúpili:
- Daniela Dobaiová IV.C v prednese prózy v nemeckom jazyku
- skupina žiakov, ktorú vedie Mgr. Bozó s divadelnou scénkou v anglickom jazyku s názvom "Superhero Support Group" 
Blahoželáme a 8. apríla 2016 budeme držať palce!

Biologická olympiáda

V tomto školskom roku sa zúčastnilo školského kola biologickej olympiády v kategóriách A a B spolu 21 študentov. Je to najvyšší počet za posledné roky. Výsledky žiakov boli veľmi dobré. Z jednotlivých kategórií postúpili do krajského kola žiačky Pápay Ivana IV.D, Cintulová Lucia III.D, Števková Zuzana VI.OG a Kučerová Lucia VI.OG. 
Kompletné výsledky školského kolaUmiestnenie v krajskom kole 

Števková Zuzana VI.OG - 7. miesto
Pápay Ivana IV.D - 15. miesto
Cintulová Lucia III.D - 19. miesto
Riešiteľom biologickej olympiády srdečne gratulujeme.

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

V okresnom kole dejepisnej olympiády sa úspešnými riešiteľmi stali:
Timotej Černák (IV. OG) - 11. miesto, kat. C 
František Stupka (IV.OG) - 15. miesto, kat. C

Ďalšími riešiteľmi boli: 
Barbora Bezáková (27. miesto, kat. D) a Natália Bányiová (32. miesto, kat. D) z III. OG
Vivien Ballayová (17. miesto, kat. E) a Natália Matúšková (24. miesto, kat. E) z II. OG.

Ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia!

Korešpondenčný seminár z programovania

Naša žiačka Tereza Tódová (V.OG) získala diplom za úspešné riešenie zimnej série 33. ročníka KSP, čím preukázala mimoriadne schopnosti v oblasti informatiky a programovania.
Srdečne blahoželáme!

Kompletné výsledky KSP - kategória Z

Rozvíjajte svoje schopnosti, 
zdokonaľujte sa 
a budete v živote úspešní!