2015/2016

Divadelný festival bilingválnych sekcií

V dňoch 11. - 12. februára 2016 sa v Bratislave uskutočnil Divadelný festival bilingválnych slovensko-španielskych sekcií na Slovensku. Predstavenie našich študentov získalo ocenenie za najlepšiu hudobnú produkciu a kostýmy. Divadelný krúžok pracuje pod vedením Fernanda Antolína Moralesa. 

Všetkým divadelníkom blahoželáme!

Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo

Dňa 11. februára 2016 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. |
Náš študent Štefan Tóth (II.E) sa umiestnil na 3. mieste! 
Blahoželáme! 

Úspech na krajskom kole OAJ

Dňa 10. februára 2016 sa uskutočnilo krajské kolo 26. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovala Ivona Feldmárová z V.D, ktorá v kategórii 2B získala 3. miesto.

Blahoželáme a ďakujeme.

Matematický expres - MatX

Dňa 10. februára 2016 sa 60 žiakov z II.OG, III.OG a IV.OG zúčastnilo internetovej tímovej súťaže z matematiky pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií „Online matboj Matematický expres – MatX”. Žiaci riešili v štvorčlenných skupinách veľa zaujímavých, niekedy i náročných matematických úloh počas 90-tich minút. V silnej medzinárodnej konkurencii 318-tich družstiev sa im darilo naozaj výborne. Za všetko hovorí 13. miesto nášho najlepšieho tímu - Lyžičiar Martin, Barát Krištof, Bolcskei Matej, Černák Timotej – IV. OG. 
Blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu a šírenie dobrého mena. Kompletné výsledky nájdete tu: matx.p-mat.skl

Olympiáda v španielskom jazyku

Dňa 8. februára 2016 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku. V silnej konkurencii sa naši študenti umiestnili na popredných miestach.

Kategória A
Katarína Behulová (II.C) - 3. miesto
Andrea Kóňová (II.C) - 7. miesto

Kategória B
Ivana Liptáková (III.A) - 6. miesto
Michael Jurík (III.A) - 7. miesto

Kategória C
Pavol Kramár (IV.A) - 1. miesto


Kategória D
Natália Mikudová (V.D) - 1. miesto
Kristína Kucháriková (IV.D) - 2. miesto

Srdečne blahoželáme!

Olympiáda z ruského jazyka

Dňa 4. februára 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z ruského jazyka. Na prvom mieste sa umiestnili v jednotlivých kategóriách títo študenti: 

Kategória B1: Veronika Ferencziová (II.A)
Kategória B2: Michal Hovanjec (II.A)
Kategória B3: Alex Gubric (II.A)

Gratulujeme všetkým zúčastneným a víťazom držíme palce v krajskom kole.

Geografická olympiáda - kategórie E a F

Školské kolo - výsledková listina z dňa 23. 11. 2015 

 Kategória F
1. miesto: Mačeková Adriána II.OG
2. miesto: Matúšková Natália II.OG
3. miesto: Peťovský Patrik II.OG
 Kategória E
1. miesto: Bódi Richard III.OG
2. miesto: Nemčičová Laura III.OG
3. miesto: Černák Timotej IV.OG

Všetci horeuvedení študenti postupujú do okresného kola súťaže. 

Okresné kolo

Dňa 4. februára 2016 sa v Nitre uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády, kde našu školu úspešne reprezentoval Patrik Peťovský (II. OG), ktorý sa umiestnil na 2. mieste a postupuje na krajské kolo a Richard Bódi (III.OG), ktorý bol úspešným riešiteľom v kategórii E.
Blahoželáme!

Úspech v basketbale

Dňa 3. februára 2016 sa v Nitre konali Majstrovstvá okresu Nitra v basketbale žiakov SŠ. 
Naši chlapci v zložení Adam Ryban (III.E), Samuel Beňuš (IV.D), Matej Trepáč (II.D), Philip Jurkin (II.D), Frederik Lampert (II.A), Jakub Martiška (IV.A), Roman Laboš (IV.B), Robo Mikloš (VIII.OG), Jakub Fülöp (VI.OG), Michael Jurík (III.A), Peter Janiš (III.B) a Adrián Tóthezere (III.B) získali 2. miesto!
Srdečne blahoželáme!

Úspechy na športových súťažiach

bedmintonBedminton – Majstrovstvá kraja (Šurany)
<-- Martin Hučko (IV.C), Matúš Červený (VIII. OG) - 2. miesto

Florball – Majstrovstvá okresu (SOŠ Veterinárna Nitra)
Žiaci z V.OG, III.B, IV.B, VIII.OG - 3. miesto

Aerobic Maratón (UKF Nitra)
Imrich Filípek a Erik Belák (III.D) - 2. miesto
-> postup na majstrovstvá SR

Tlak na lavičke – súťaž nitrianskych škôl (SŠ Potravinárska Nitra)
Jakub Janek (IV.B) - 2. miesto

Srdečne blahoželáme!

 

Vyhodnotenie súťaže iBobor 2015

V týždni od 9. do 13. novembra 2015 prebiehala online súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo 66 843 súťažiacich z 982 škôl z celého Slovenska. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT), iniciovať 
v žiakoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní pri učení sa.
Úspešní riešitelia a ich umiestnenie vrámci SR
Celoslovenské štatistické vyhodnotenie
Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!