Aktivity a súťaže

Salamanka 2024

salamanca2024Žiaci druhého ročníka z nebilingválnych, ale aj bilingválnych tried, pod dozorom p. uč. Vaškovej a pána riaditeľa Chudíka, vycestovali 17. apríla 2024 v rámci prvého turnusu do Salamanky.
V jednom týždni absolvovali 20 hodín španielčiny s kvalitnými lektormi, ktorí im tiež pripravili rôzne komunikačné aktivity priamo v uliciach mesta a spoznali Salamanku ako takú, vo všetkej jej kráse. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho pobytu bola tiež návšteva pamiatok v Salamanke, výlet do Segovie či hodina flamenca.Pobyt je určený pre všetkých nadšencov španielčiny a Španielska.
Veríme, že sa nám takáto možnosť naskytne aj v budúcom roku :-)
Fotogaléria

Aktivity a súťaže

Každoročne sa študenti nebilingválnej sekcie zapájajú do rôznych aktivít, pri ktorých si rozširujú vedomosti a reprezentujú školu.

Olympiáda zo Španielskeho jazyka
Znalosť španielčiny dokazujú naši študenti úspechmi na rôznych úrovniach a v rôznych kategóriách. 

Exkurzie
- Knižnica Španielskeho veľvyslanectva
- Cervantesov inštitút v Bratislave
- Dni hispánskej kultúry na UKF v Nitre
- Peruánska reštaurácia Casa Inka v Bratislave