Úspechy

Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo

V dňoch 7. a 8. decembra 2023 sa konalo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku. Zúčastnilo sa ho 45 žiakov v 4 kategóriách.

kategórii A súťažilo 13 súťažiacich.
1. miesto - František Ivicze z II.B – postupuje do krajského kola
2. miesto – Paulína Čamajová z II.A – postupuje do krajského kola
3. miesto – Tomáš Matkovič z II.D

kategórii B súťažilo 6 súťažiacich.
1. miesto - Nina Sližiková z III.C – postupuje do krajského kola
2. miesto – Kristína Beňačková z III.C – postupuje do krajského kola
3. miesto – Daniela Tóthová z V.OG

kategórii C súťažilo 9 súťažiacich.
1. miesto - Lucia Peťovská zo IV.C – postupuje do krajského kola
2. miesto – Rebeka Czellerová zo VII.OG – postupuje do krajského kola
3. miesto – Martina Gánovská zo IV.C

kategórii D súťažilo 17 súťažiacich.
1. miesto - Kristián Blaženec zo IV.D – postupuje do krajského kola
2. miesto – Emma Kollárová zo IV.D – postupuje do krajského kola
3. miesto – Erik Sládeček z V.D

Víťazom blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa šťastia v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 12. februára 2024.

Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo

Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo olympiády v španielskom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 44 študentov v 4 kategóriách.
Najlepšie umiestnenie dosiahli títo žiaci:

Kategória A
1. Kristína Beňačková II.C (postupuje do krajského kola)
2. František Ivicze I.B

Kategória B
1. Sára Hromcová V.OG (postupuje do krajského kola)
2. Natália Dzurillová V.OG (postupuje do krajského kola)
3. Lucia Peťovská III.C

Kategória C
1. Tamara Rábeková IV.B (postupuje do krajského kola)
2. Viktorie Balková IV.A (postupuje do krajského kola)
3. Rebeka Czellerová VI.OG

Kategória D
1. Martina Juhászová III.D (postupuje do krajského kola)
2. Emma Kollárová III.D (postupuje do krajského kola)
3. Patrícia Balážová IV.D

Všetkým zúčastneným blahoželáme k dosiahnutým výsledkom v súťaži a postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov v súťaži!

Olympiáda v španielskom jazyku - krajské kolo

Dňa 7. februára 2022 sa online formou uskutočnilo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku.
V krajskom kole naše gymnázium úspešne reprezentovali študenti:
Kategória A
Karin Pogranová z 2.B - 7. miesto
Lukáš Šiška z 2.B - 8. miesto
Kategória B
Tamara Rábeková z 3.B - 4. miesto
Rebeka Czellerová z V.OG - 10. miesto
Kategória C
Laura Gardianová zo 4.A - 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola
Paulína Alföldiová zo 4.B - delené 5. - 6. miesto
Kategória D
Jana Mičevová z 5.D - 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola
Andriy Bobynets zo 4.E - 2. miesto
Všetkým súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme im veľa ďalších úspechov.
PK španielskeho jazyka

Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo

V dňoch 7. a 8. decembra 2021 sa konala olympiáda v španielskom jazyku. Zúčastnilo sa jej 55 žiakov, ktorí boli rozdelení do 4 kategórii. Prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách obsadili:

Kategória A

1. miesto: Pogranová Karin, 2.B
2. miesto: Šiška Lukáš, 2.B
3. miesto: Leššová Nina, 2.B

Kategória B
1. miesto: Rábeková Tamara, 3.B
2. miesto: Czellerová Rebeka, 5.OG

Kategória C
1. miesto: Gardianová Laura, 4.A
2. miesto: Alföldiová Paulína, 4.B
3. miesto: Vrchovská Michaela, 4.C

Kategória D
1. miesto: Bobynets Andriy, 4.E
2. miesto: Mičevová Jana, 5.D
3. miesto: Blaženec Kristián, 2.D

Všetkým súťažiacim ďakujeme, podali výborné výkony.
Víťazom srdečne blahoželáme a prvým dvom z každej kategórie držíme palce v regionálnom kole. ospj

OŠJ - krajské kolo

Dňa 8. februára 2021 sa uskutočnilo krajské kolo OŠJ. Naši študenti nás úspešne reprezentovali vo všetkých kategóriách.

kategórii A sa Andrea Labaiová z 2.C umiestnila na 8.mieste.

kategórii B sa Laura Gardianová z 3.A umiestnila na krásnom druhom mieste a prvá priečka jej ušla iba o jediný bod.
Michaela Vrchovská z 3.C obsadila pekné delené 6.-8. miesto.

kategórii C sa Patrik Peťovský zo VII.OG umiestnil na druhom mieste s minimálnou stratou na prvú priečku.
Michaela Alexandra Bahelková zo 4.A skončila na 4. mieste.

kategórii D si prvé dve miesta v krajskom kole podelili naše študentky. Naďa Esterková z 5.D získala druhé miesto s rozdielom jedného boda za Janou Mičevovou zo 4.D, ktorá získala prvé miesto. Jana Mičevová zároveň postupuje do celoslovenského kola, kde jej budeme držať palce.

Všetkým študentom blahoželáme k skvelým výsledkom!

OŠJ - školské kolo

Dňa 4. decembra 2020 sa konalo online školské kolo olympiády v španielskom jazyku. Medailové pozície v jednotlivých kategóriách obsadili:

Kategória A
1. miesto: Labaiová Andrea, 2.C

2. miesto: Ondrejčáková Sarah, 2.C
3. miesto: Korgová Ema, 2.C

Kategória B
1. miesto: Gardianová Laura, 3.A

2. miesto: Vrchovská Michaela, 3.C
3. miesto: Majka Matej, 3.B

Kategória C
1. miesto: Peťovský Patrik, VII.OG
2. miesto: Bahelková Michaela Alexandra, 4.A
3. miesto: Rafajová Nicol, 4.A

Kategória D
1. miesto: Esterková Naďa, 5.D
2. miesto: Mičevová Jana, 4.D
3. miesto: Klubertová Paula, 4.D

Víťazom srdečne blahoželáme a prvým dvom z každej kategórie držíme palce na krajskom kole :-)

Výborné výsledky dosiahli všetci zúčastnení:  Foltánová Emma 2.C, Gerhátová Lenka  3.C, Alföldiová Paulína 3.B, Dobiášová Tamara 3.C, Schimpl Samuel 3.C, Huterová Lujza  4.C, Korčeková Sára  VII.OG, Války Tomáš  VII.OG, Majzlíková Kristína  4.C, Kelemenová Amália  5.D, Dráfiová Lucia  1.D, Ilečková Laura 3.E, Bencová Nina, 4.D, Blaženec Kristián 1.D, Rusňáková Ema, 3.E
Blahoželáme!

Olympiáda v španielskom jazyku - krajské kolo

Dňa 10. februára 2020 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo olympiády v španielskom jazyku. Žiaci, ktorí postúpili z okresného kola výborne obhájili svoje vedomosti:

Kategória A
1. miesto: Laura Gardianová (II.A)
7. - 8. miesto: Zuzana Kĺbiková (II.A)

Kategória B
5. miesto: Mária Iviczeová (III.B)
6. - 7. miesto: Michaela Alexandra Bahelková (III.A)

Kategória C
4. miesto: Patrik Peťovský (VI.OG)
5. miesto: Ivan Pétery (IV.A)

Kategória D
1. miesto: Naďa Esterková (IV.D)
2. miesto: Gabriela Gábrišová (V.D)

Blahoželáme! Laure a Nadi držíme palce na celoslovenskom kole!

osj kk01 osj kk01

Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo

osjl perexV dňoch 26. a 27. novembra 2019 sa konalo školské kolo olympiády v španielskom jazyku. Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme prvým dvom postupujúcim veľa šťastia v krajskom kole.

Kategória A
1. miesto: Laura Gardiánová, II.A
2. miesto: Zuzana Kĺbiková, II.A

Kategória B
1. miesto: Mária Iviczeová, III.B
2. miesto: Michaela Alexandra Bahelková, III.A
3. miesto: Nicol Rafajová, III.A

Kategória C
1. - 2. miesto: Patrik Peťovský, VI.OG
1. - 2. miesto: Ivan Pétery, IV.A
3. miesto: Matej Koreň, IV.B

Kategória D
1. miesto: Naďa Esterková, IV.D
2. miesto: Gabriela Gábrišová, V.D
3. miesto: Tamara Skovajová, V.D

Olympiáda v španielskom jazyku – krajské kolo

Dňa 11. februára 2019 sa na našom gymnáziu uskutočnilo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku, kategórie A, B, C, D. Naše študentky zvíťazili v dvoch kategóriách a postupujú aj do celoslovenského kola (20. marca 2019).

Vyhodnotenie:
Kategória A
1. miesto: Laura Gardiánová (I.A)

Kategória D
1. miesto: Miriam Brellíková (V.E)
2. miesto: Alexandra Miklóssyová (V.E)

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!
Mimi a Laure želáme veľa úspechov v celoštátnom kole!

ospj hanka ospjl 02

Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo

osja skDňa 29. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku. Zúčastnilo sa dohromady 30 študentov v kategóriách A, B a D.

Vyhodnotenie:
Kategória A
1. Gadianová Laura z I.A
2. Iviczeová Mária z II.B
3. Suchá Nikola z II.B

Kategória B
1. Koreň Matej z III.B
2. Pétery Ivan z III.A

Kategória D
1. Brellíková Miriam z V.E
2. Miklóssyová Alexandra z V.E
3. Esterková Naďa z III.D

Výhercom blahoželáme a držíme palce pri reprezentovaní našej školy v krajskom kole.
Do krajského kola, ktoré bude 11. februára 2019, postupujú prví dvaja z každej kategórie.
Za návrh a realizáciu diplomov do školského kola OŠJ ďakujeme učiteľovi Fernandovi :-)