Družba

Družobná návšteva z Neuqua Valley High School

V dňoch 8. - 14. júna 2018 do Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre zavítala návšteva z Neuqua Valley High School, čo je stredná škola so 4 000 žiakmi v mestečku Naperville pri Chicagu (štát Illinois) a je to naša partnerská (alebo ako vravia Američania - sesterská) škola. Po našej jesennej návšteve USA prijali naše pozvanie prísť do Nitry, a tak sme 8. júna vítali pána riaditeľa (Dr. Bob Mc. Bride), troch učiteľov a 26 amerických študentov. Párovskí študenti spolu so svojimi rodičmi si amerických hostí zobrali do svojich rodín a pripravili im nielen na víkend zaujímavý program.

usa usa usa


članok v Chicago TribuneOkrem spoznávania života školy a spôsobu vyučovania sa americkí hostia vybrali na prehliadku Nitry, Nitrianskeho hradu, Divadla Andreja Bagara a prijal ich na Mestskom úrade aj primátor mesta Ing. Jozef Dvonč. Okrem Nitry spoznali naši hostia aj mesto Banská Štiavnica, jaskyňu Driny a hrad Červený kameň. Ochutnali typické slovenské jedlá, ktoré im veľmi chutili a očarení boli aj dávnou históriou mesta Nitra a celého Slovenska vôbec.

Pred odchodom nám americkí žiaci a učitelia venovali vlajku svojej školy s podpisom každého účastníka a dohodli sme sa na ďalšej družobnej výmene aj v budúcom školskom roku, ale pri rozlúčke bolo vidieť smútok na každej zo zúčastnených strán. Družba pomohla vytvoriť pevné priateľstvá medzi študentmi a ich rodinami, pomohla podporiť multikultúrnosť a rešpekt k ľuďom z iných krajín.

Krátko po odchode americkej delegácie navštívil naše Gymnázium veľvyslanec USA Adam Sterling, ktorý mal diskusiu so žiakmi a učiteľmi zapojenými do družby s Neuqua Valley. Pán veľvyslanec našu družbu označil za výnimočnú a netradičnú a prisľúbil nám podporu v ďalších aktivitách slovensko-americkej stredoškolskej družby.

Za podporu pri príprave družobných aktivít ďakujem mestu Nitra, zriaďovateľovi - Okresnému úradu Nitra a našim mediálnym partnerom - Divadlu Andreja Bagara v Nitre a Nitrianskym novinám. Nesmiem zabudnúť poďakovať našim aktívnym párovským študentom, ich rodičom a samozrejme ďakujem aj tímu učiteľov angličtiny pod vedením Mgr. Alenky Peťovskej!

                                                                                                                                       Martin Chudík

O družbe medzi našou školou a Neuqua Valley vyšiel aj článok v Chicago Tribune :-)

Viac fotografií vo Fotogalérii :-)

 

usa druzba plagat

Návšteva z Báčskeho Petrovca 2018

petrovec2018V dňoch 12. - 15. apríla 2018 sa uskutočnila návšteva z našej družobnej školy - z Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Žiaci boli ubytovaní ako každý rok v rodinách. V deň príchodu si pozreli naši hostia premiéru divadelného predstavenia v aule školy s názvom „Pani richtárka“. Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo. Ďalší deň sme zorganizovali pre nich výlet do Bratislavy, kde navštívili RTVS, staré mesto a nákupné centrum. Tretí deň si prezreli pamiatky Viedne a zábavný park Prater. Opäť bol tento výmenný pobyt veľmi úspešný a páčil sa ako našim žiakom, tak aj našim priateľom z Petrovca.

Výmenný pobyt v družobnej škole v Báčskom Petrovci

petrovec titleV dňoch 19.10. - 22.10.2017 navštívili žiaci našej školy spoločne s učiteľmi družobnú školu v Srbsku v Báčskom Petrovci. Tohoročná družba nadobudla status plnoletosti, už je to 18 rokov, čo sa naše školy vzájomne 2-krát ročne navštevujú. Program bol opäť pestrý: Petrovaradínska pevnosť v Novom Sade, Pevnosť Kalemegdan v hlavnom meste Belehrade spojená s návštevou leteckého múzea a prehliadka najstaršieho domu v Báčskom Petrovci. Žiaci boli rodinami ako vždy srdečne privítaní a tešíme sa všetci na návštevu Petrovčanov u nás.

Výmenný pobyt v partnerskej škole v USA

nvhs small V dňoch 5. - 16. októbra 2017 sa zúčastnilo 35 študentov nášho gymnázia spolu s riaditeľom školy M. Chudíkom a s vedúcou PK ANJ p. A. Peťovskou výmenného pobytu na partnerskej škole Neuqua Valley High School v meste Naperville pri Chicagu. Počas pobytu študenti bývali v amerických rodinách, zúčastňovali sa vyučovania a absolvovali exkurzie. Výlety a víkendy im plánovali americké rodiny. Program nám perfektne pripravil riaditeľ školy Bob McBride. Na škole sme sa zúčastnili slávnosti Homecoming evening, súťaže v preťahovaní lanom Pap Rally (v ktorej naši študenti zdolali americké družstvo „seniors“, čiže maturantov), stredoškolského zápasu amerického futbalu v podaní tímu Wild Cats a pozreli si tanečný battle America Can Dance. Okrem amerického prízvuku, čestného občianstva mesta Naperville (udeleného primátorom mesta Naperville a honorárnou konzulkou pre SR) a množstva zážitkov si naši žiaci odniesli domov nové priateľstvá s americkými študentmi, ktorých u nás privítame 8. júna 2018.

Vďaka patrí našim študentom, ktorí perfektne reprezentovali našu školu a veru, americkým rodinám sa s nimi ťažko lúčilo!
Pozrite si pár fotografií v krátkom videu, ktorého autormi sú Filip Magyar z III.A a Adam Nagy z III.C. Ďakujeme!

Viac o družbe Neuqua Valley High School - Gymnázium, Párovská 1, Nitra sa dozviete v časopise Nezmar, v Párovskom rozhlase, Párovskej televízii a v Nitrianskych novinách. Reportáž o družbe bude mať premiéru na Imatrikuláciách v aule školy 16. novembra 2017.

Strana 3 z 4