Úspechy

Mladý prekladateľ

mladyprekladatel2018Dňa 9. novembra 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Mladý prekladateľ, ktorú organizuje Katedra translatológie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Do súťaže sa zapojilo viac ako 400 žiakov z Nitrianskeho, Trnavského a Trenčianskeho kraja. V preklade textu z anglického jazyka pre našu školu získal fantastické 2. miesto žiak z VIII.OG triedy Tomáš Kažimír!
Srdečne blahoželáme!

Jazykový kvet 2018 - krajské kolo

jazykovykvet2018 mDňa 13. apríla 2018 sa v Nitre konalo krajské kolo súťaže Jazykový Kvet 2018 na ktorom sa zúčastnili aj naši študenti. Nicol Gáliková (V.OG) obsadila 3. miesto v prednese anglickej poézie v kategórii pre stredné školy. Študenti z krúžku anglickej drámy v zložení Filip Lednár (V.OG), Liliana Lopošová (II.B), Natália Ondrejková (II.B), Miroslav Holý (IV.A) a Dominika Machová (IV.D) obsadili 1. miesto v anglickej dráme v kategórii pre stredné školy a postupujú do celoštátneho finále!
Blahoželáme a držíme palce!

OAJ - okresné kolo

Dňa 16. januára 2018, sa na Základnej škole Kniežaťa Pribinu v Nitre konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku.

Kategória 1A
Oliver Kotrusz, II.OG - 2. miesto
Kategória 1B
Laura Brestenská, III.OG - 2. miesto

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov do budúcnosti.

OAJ - okresné kolo

Kategória 2A
Marek Bízik, VI.OG - 3. miesto
Kategória 2B
Tamara Jurčová, IV.E  - 3. miesto
Kategória 2A
Carolina Juliana Reid, II.B - 4. miesto

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov do budúcnosti.

Olympiáda v anglickom jazyku

V dňoch 7., 9. a 10. novembra 2017 sa na našej škole uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku.
Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 16. januára 2018 v kategórii 1A a 1B a dňa 17. januára 2018 v kategórii 2A, 2B a 2C2!

Vyhodnotenie:
Kategória 1A
1. miesto - Oliver Kotrusz II.OG (postupuje)
2. miesto – Barbora Hlavačková II.OG
3. miesto – Ondrej Knížat II.OG

Kategória 1B
1. miesto – Laura Brestenská III.OG (postupuje)
2. miesto – Patrik Jašo IV.OG
3. miesto – Martin Kopček IV.OG

Kategória 2A
1. miesto – Marek Bízik VI.OG (postupuje)
2. miesto – Hana Kluvancová VI.OG
3. miesto – Jakub Hatina II.C

Kategória 2B
1. miesto – Tamara Jurčová IV.E (postupuje)
2. miesto – Tomáš Kažimír VII.OG
3. miesto – Marek Trebatický IV.B

Kategória 2C2
1. miesto – Juliana Carolina Reid II.B (postupuje)

Dievčatá z II.D a IMT Smile

V roku 2016 v Bratislave sa študentky II.D (Nina Demová, Nina Drgoňová, Natalia Calvo) v rámci Európskeho dňa jazykov (súťaže prekladu a interpretácie piesní) dostali do finále s prekladom piesne Viac od IMT Smile, ktorú preložili do angličtiny. Konečne máme aj video :)

OAJ - krajské kolo

oaj kk 1miestoDňa 15. februára 2017 sa uskutočnilo krajské kolo 27. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Naše farby v ňom hájila Tereza Tódová (VI.OG), ktorá vo svojej kategórii 2A získala krásne 1. miesto! 
Blahoželáme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu a želáme veľa úspechov 29. marca 2017 v celoslovenskom kole v Bratislave.

OAJ - okresné kolo

Dňa 18. januára 2017 sa na Spojenej katolíckej škole v Nitre uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu veľmi úspešne reprezentovali víťazi školského kola.
Vyhodnotenie:
Kategória 2B
Martina Fiebigová IV.C - 3. miesto
Kategória 2C2
Samuel Beňuš V.D - 2. miesto
Kategória 2A
Tereza Tódová VI.OG - 1. miesto
Všetkým trom blahoželáme a ďakujeme a Tereze želáme veľa úspechov v krajskom kole 15.2.2017.
oaj okresne kolo oaj okresne kolo oaj okresne kolo

Olympiáda v ANJ - školské kolo

kategória 1A
1. miesto   Laura Brestenská  II.OG
2. miesto    Ema Ďuranová   II.OG
3. miesto    Ema Bobková   II.OG
 
kategória 1B
1. miesto   Nina Hlavačková  IV.OG
2. miesto    Jakub Medovič   IV.OG   
3. miesto    Richard Blažo   IV.OG
 
kategória 2A
1. miesto   Tereza Tódová  VI.OG
2. miesto     Tamara Jurčová   III.E
3. miesto     Pavlína Ružičková   I.B

 


kategória 2B
1. miesto   Martina Fiebigová   IV.C   
2. miesto     Ivana Pápay   V.D
3. miesto     Filip Kostoláni   VII.OG
 
kategória 2C2
1. miesto   Samuel Beňuš  V.D
2. miesto     Barbora Šutková   IV.D
3. miesto     Gabriela Pavleová   IV.B

oaj benus

Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v januárovom okresnom kole.

JAZYKOVÝ KVET 2016 - krajské semifinále

Dňa 8. apríla 2016 sa v Nitre uskutočnilo krajské semifinále súťaže v prednese poézie, prózy a dramatickej tvorby v cudzích jazykoch - JAZYKOVÝ KVET 2016. V silnej konkurencii bojovali aj naši žiaci v dvoch kategóriách. Divadelná scénka v anglickom jazyku - Superhero Support Group, ktorú so žiakmi nacvičil Mgr. Bozó bola porotou ocenená výborným 3. miestom. Daniela Dobaiová (IV.C) získala v prednese prózy v nemeckom jazyku krásne 1. miesto a postupuje do celoslovenského finále!
Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

jazykovy kvet