Úspechy

Geografická olympiáda - CELOŠTÁTNE KOLO

vojtila GO ckV dňoch 25. - 27. apríla 2024 sa konalo v Banskej Bystrici celoštátne kolo geografickej olympiády v kategórii A, B a Z na pôde Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela. V kategórii Z sa sem prebojoval aj náš študent Marek Vojtila (VII.OG).

Samotná súťaž pozostávala z viacerých vedomostných testov, terénnych prác a aj anglického odborného testu. V rámci terénneho výjazdu študenti navštívili aj Španiu Dolinu a Starohorské vrchy.

Marekovi sa síce nepodarilo obsadiť víťazné priečky, napriek tomu si počínal veľmi dobre vo všetkých častiach súťaže a stal sa úspešným riešiteľom, z čoho sa tešíme a srdečne blahoželáme!

Celoštátne kolo SOČ

V dňoch 24. - 26. apríla 2024 sa pod záštitou MŠVVaM SR, ŠIOV, SOŠ Veterinárna NR a SPU NR konal v Nitre 46. ročník celoštátnej prehliadky SOČ, na ktorom v sedemnástich vedeckých odboroch obhajovali svoje práce najlepší súťažiaci zo všetkých krajov.

V odbore 04 Biológia Damian Duchovič z III.B triedy úspešne obhájil prácu na tému Zlepšenie produkcie embryí v laboratórnych podmienkach a získal krásne piate miesto. Katedra zoológie a antropológie Fakulta prírodných vied a informatiky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zároveň udelila Damianovi Duchovičovi špeciálnu cenu za odbornú prácu.

V odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia Oliver Petrovič zo IV.C triedy úspešne obhájil svoju prácu na tému Efekty spánku a športu na zdravie stredoškolákov a získal šieste miesto.

Našim mladým odborníkom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy! Fotogaléria

soc soc soc soc soc

Geografická olympiáda - krajské kolo (kat. E a F)

geg olDňa 16. apríla.2024 sa konalo krajské kolo geografickej olympiády v kategóriách E a F.
Naši študenti si v ňom počínali výborne.
Silvia Kováčiková (II.OG) sa umiestnila na 8. mieste v kategórii F a Matúš Kováč (III.OG) obsadil veľmi pekné 6. miesto v kategórii E.

Gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy!

GO - krajské kolo (kat. Z)

vojtilaDňa 19. marca 2024 sa konalo krajské kolo geografickej olympiády v kategórii Z. Našim študentom sa podarilo dosiahnuť veľmi pekné výsledky. Marek Vojtila (VII.OG) sa umiestnil na krásnom 3. mieste a zabezpečil si tým postup do celoslovenského kola. Ďalší naši súťažiaci: Adam Čáni (VII.OG) a Natan Lacsný (V.OG) sa stali úspešnými riešiteľmi v danej kategórii, z čoho máme tiež veľkú radosť.

Srdečne gratulujeme a Marekovi Vojtilovi držíme palce v celoslovenskom kole!

SOČ - krajské kolo

soc kkDňa 26. marca 2024 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ (Stredoškolská odborná činnosť). Súťaž sa konala na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Nitre. Našu školu na súťaži zastupovali štyria študenti.
V odbore Biológia svoju prácu na tému "Zlepšenie produkcie embryí v laboratórnych podmienkach" úspešne obhájil Damian Duchovič z III.B a umiestnil sa na druhom mieste, z ktorého postupuje na celoslovenské kolo SOČ.
V odbore Pedagogika, psychológia a sociológia svoju prácu s názvom "Efekty spánku a športu na zdravie stredoškolákov" úspešne obhájil Oliver Petrovič zo IV.C a umiestnil sa na prvom mieste, z ktorého postupuje na celoslovenské kolo SOČ.
V odbore Zdravotníctvo a farmakológia úspešne obhájili svoje práce Marek Lysičan zo IV.C ("Vedia ľudia dosť o spasticite a jej liečbe botulotoxínom?") a Lukáš Šiška zo IV.B ("Enzymatické poruchy a celiakia") a umiestnili sa na štvrtom mieste.

Všetkým študentom blahoželáme ku krásnemu umiestneniu a postupujúcim držíme palce v celoslovenskom kole!

Fotogaléria

GO - okresné kolo (kat. E, F)

go2024Dňa 12. marca 2024 sa konalo okresné kolo geografickej olympiády v kategóriách E a F. Naši študenti Silvia Kováčiková (II.OG) a Matúš Kováč (III.OG) v ňom obstáli naozaj výborne! Umiestnili sa na strieborných priečkach vo svojich kategóriách a obidvaja postúpili do krajského kola!
Silvia Kováčiková (II.OG) – 2. miesto v kategórii F
Matúš Kováč (III.OG) – 2. miesto v kategórii E
Srdečne im gratulujeme a želáme veľa šťastia v krajskom kole!

Biologická olympiáda - krajské kolo (kat. A)

BODňa 20. marca 2024 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády v kategórii A. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja študenti:
Michal Majka zo VIII.OG, ktorý sa umiestnil na 4. mieste a Marek Lysičan zo IV.C, ktorý sa umiestnil na 5. mieste.
Srdečne blahoželáme!

Stredoškolská odborná činnosť 2024

soc2024skOd 13. do 27. februára 2024 prebiehalo na škole školské kolo súťaže SOČ.
Súťaže sa zúčastnili žiaci:
Lukáš Šiška (IV.B) a Marek Lysičan (IV.C) v odbore Zdravotníctvo a farmakológia,
Damian Duchovič (III.B) v odbore Biológia,
a Oliver Petrovič (IV.C) v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia.
Odborné práce študenti úspešne obhájili pred štvorčlennou komisiou a všetci štyria postúpili do krajského kola SOČ.
K postupu blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole SOČ!

Fotogaléria

Stredoškolská odborná činnosť 2024

soc2024skOd 13. do 27. februára 2024 prebiehalo na škole školské kolo súťaže SOČ.
Súťaže sa zúčastnili žiaci:
Lukáš Šiška (IV.B) a Marek Lysičan (IV.C) v odbore Zdravotníctvo a farmakológia,
Damian Duchovič (III.B) v odbore Biológia,
a Oliver Petrovič (IV.C) v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia.
Odborné práce študenti úspešne obhájili pred štvorčlennou komisiou a všetci štyria postúpili do krajského kola SOČ.
K postupu blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole SOČ!

Fotogaléria

Geografická olympiáda - školské kolo (kat. Z)

geg2Dňa 16. februára 2024 sa konalo školské kolo geografickej olympiády v kategórii Z. Olympiáda pozostávala z vedomostného testu, ktorý bol rovnaký pre všetkých študentov z celého Slovenska. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 42 študentov. Plný počet bodov získali dvaja študenti zo VII.OG Marek Vojtila a Adam Čáni.

Víťazné poradie postupujúcich žiakov:
1. miesto: Marek Vojtila VII.OG
2. miesto: Adam Čáni VII.OG
3. miesto: Oliver Bíro VII.OG
4. miesto: Jakub Pohánka III.B
5. miesto: Andrej Spaček III.B
6. miesto: Natan Lacsný V.OG

Všetkým srdečne gratulujeme a držíme palce v krajskom kole!