2021/2022

ZENIT - CELOŠTÁTNE KOLO

zenit ck2022V dňoch 29. - 31. marca 2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže ZENIT v programovaní. S veľkým náskokom sa víťazom stal náš študent Jakub Konc zo VII.OG!
Srdečne blahoželáme!
Kompletné výsledky

 

Olympiáda v informatike - CELOŠTÁTNE KOLO

V dňoch 24. a 25. marca 2022 sa konalo CELOŠTÁTNE KOLO olympiády v informatike.
Náš Jakub Konc zo VII.OG získal skvelé 2. miesto!
Srdečne blahoželáme!!!

Kompletné výsledky

PYTAGORIÁDA - kategória P8 - okresné kolo

matDňa 30. marca 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády v kategórii P8. V tejto matematickej súťaži okrem správne vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas potrebný na ich výpočet.
Natan Lacsný z III.OG bol zo všetkých súťažiacich najúspešnejší a v okresnom kole získal 1. miesto!
Srdečne blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole!

Dejepisná olympiáda – krajské kolo

dejepis doDňa 22. marca 2022 sa konalo krajské kolo 14. ročníka Dejepisnej olympiády vo všetkých jej kategóriách. Našu školu v nej úspešne reprezentovali nasledovní žiaci s krásnymi výsledkami:

Kategória B (stredné školy)
Tereza Brossmannová (I.D) – 2. miesto – postup do celoštátneho kola
Zuzana Kvaltýnová (II.C) – 4. miesto

Kategória C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG)

Richard Kajaba (IV.OG) – 2. miesto

Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme k ich vynikajúcemu umiestneniu, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Terezke držíme palce v celoštátnom kole!

Biologická olympiáda - krajské kolo (kat. A, B)

Dňa 23. marca 2022 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády v kategóriách A, B, teoreticko – praktickej časti aj projektovej časti. Našu školu reprezentovali títo študenti:
Korčeková Sára VIII.OG, Matiaska Timon VIII.OG, Majka Michal VI.OG, Lipták Dárius VI.OG, Gogová Simona V.D a Ťapušíková Rebeka V.D.
Všetci študenti boli úspešnými riešiteľmi.
Do celoslovenského kola postupujú študenti: Majka Michal zo VI.OG a Gogová Simona z V.D.
Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole!

Úspech na olympiáde z ruského jazyka

Dňa 21. marca 2022 sa konalo krajské kolo olympiády z ruského jazyka. Náš študent Andriy Bobynets zo IV.D sa v kategórii B3 umiestnil na 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola.
Andriyovi srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole!

Olympiáda v španielskom jazyku - krajské kolo

Dňa 7. februára 2022 sa online formou uskutočnilo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku.
V krajskom kole naše gymnázium úspešne reprezentovali študenti:
Kategória A
Karin Pogranová z 2.B - 7. miesto
Lukáš Šiška z 2.B - 8. miesto
Kategória B
Tamara Rábeková z 3.B - 4. miesto
Rebeka Czellerová z V.OG - 10. miesto
Kategória C
Laura Gardianová zo 4.A - 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola
Paulína Alföldiová zo 4.B - delené 5. - 6. miesto
Kategória D
Jana Mičevová z 5.D - 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola
Andriy Bobynets zo 4.E - 2. miesto
Všetkým súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme im veľa ďalších úspechov.
PK španielskeho jazyka

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

hk2022Dňa 17. marca 2022 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre uskutočnilo obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín I. – III. kategórie.
Našu školu reprezentovali:
II. kategória:
Tereza Szökeová   I.OG - 2. miesto - postup do okresného kola
III. kategória:
Filip Mucha   III.OG - 1. miesto - postup do okresného kola
Patrik Harvaník   III.OG
Víťazom ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalšom kole súťaže.

Hviezdoslavov Kubín - školské kolá

V dňoch 16. februára 20227. marca 2022 sa uskutočnili školské kolá v recitačnej súťaži HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.

Výsledky
II. kategória:
POÉZIA – 1. miesto - Tereza Szökeová   I.OG
PRÓZA – 1. miesto - Henrieta Zemáneková   I.OG
III. kategória:
POÉZIA – 1. miesto - Patrik Harvaník   III.OG
PRÓZA – 1. miesto - Filip Mucha   III.OG
Všetci postupujú do obvodného kola.
IV. kategória:
POÉZIA
1. Matej KOVÁČ  I.C – postup do regionálneho kola
2. Hanka HVOZDÍKOVÁ  II.D
3. Simona HORIČKOVÁ  III.B
PRÓZA
1. Alexandra STRIEŠKOVÁ   I.C – postup do regionálneho kola
2. Tamara BORECKÁ   II.D
3. Liana SELEŠIOVÁ    II.A
Všetkým víťazom a postupujúcim blahoželáme!

Matematický náboj 2022

V piatok 18. marca 2022 sa uskutočnila medzinárodná súťaž družstiev v riešení matematických úloh Matematický náboj 2022. Súťaž prebiehala online formou a zapojilo sa do nej množstvo tímov z celého Slovenska a Európy.

V kategórii Seniori nás reprezentovalo družstvo v zložení Jakub Konc, Matej Bystrický, Matúš Tóth, Adam Lopúch a Filip Horváth (všetci VII.OG), ktoré obsadilo vo svojej kategórii vynikajúce 14. miesto v rámci Slovenska. V tejto kategórii súťažilo v rámci SR celkovo 116 tímov.
Kompletné výsledky

V kategórii Juniori nás reprezentovali 4 družstvá.
Na výbornom 15. mieste sa v rámci Slovenska umiestnilo družstvo v zložení Peter Macák (2.C), Matúš Královič (VI.OG), Martin Drlík (VI.OG), Pavol Dávid (VI.OG), Jakub Uher (VI.OG).
Druhé družstvo v zložení Samuel Koprda (VI.OG), Samuel Tomka (VI.OG), Adam Mika (VI.OG), Lukáš Kubis (2.C) a Marek Lysičan (2.C) obsadilo veľmi dobré 24. miesto.
Tretí tím v zložení Rebeka Czelerová, Adriana Palenčíková, Benjamín Tydor, Dan Upohlav a Viliam Hrivňák (všetci V.OG) obsadil 40. miesto a štvrtý tím, ktorý tvorili žiaci 1.C triedy Filip Bujdák, Norbert Česár, Emma Floreková, Kristína Beňačková a Matej Cingel sa umiesnil na 92. mieste. V kategórii Juniori súťažilo v rámci SR celkovo 149 družstiev.
Kompletné výsledky

Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.