2021/2022

Dejepisná olympiáda – okresné kolo (kat. C – F)

dejepis2021Dňa 9. februára 2022 sa víťazi školského kola z III. – IV.OG zúčastnili online okresného kola Dejepisnej olympiády. Všetci naši žiaci sa držali veľmi statočne, získali ďalšie nové skúsenosti, popasovali sa s náročnými testovými úlohami o kultúrnych pamiatkach UNESCO na Slovensku a ich umiestnenie je nasledovné:

Kategória C (IV.OG)
Richard Kajaba – 1. miesto – postup do krajského kola
Natália Dzurillová – 4. miesto

Kategória D (III.OG)
Hana Strenková – 16. miesto
Daniela Tóthová – 17. miesto

Všetkým súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a nášmu Richardovi srdečne gratulujeme k vynikajúcemu umiestneniu a držíme palce v krajskom kole!

Dejepisná olympiáda – školské kolo (kat. A – B)

deje ol 2022Dňa 8. februára 2022 sa uskutočnilo školské kolo 14. ročníka Dejepisnej olympiády v kat. A – B (ročníky SŠ). Olympiáda tak ako tradične pozostávala z vedomostného testu a obhajob projektových prác pred školskou komisiou. Všetci zúčastnení žiaci súťažili v kategórii B, ktorá v sebe tento rok obnášala tému „Historické pramene zdravia“. Naším žiakom ďakujeme za zapojenie sa do súťaže a veríme, že ich skúsenosti nadobudnuté v tomto ročníku budú motivujúce k prihláseniu sa na olympiádu aj v budúcom školskom roku. Už teraz sa tešíme!

Umiestnenie súťažiacich a názvy ich prác:
1. miesto: Zuzana Kvaltýnová (II.C)Piešťanské kúpele od počiatkov po Winterovcov
2. miesto: Tereza Brossmannová (I.D)Mária Bellová – prvá slovenská lekárka
3. miesto: Karolína Chudíková (VI.OG)Ľudové liečiteľstvo na území Slovenska počas vlády Habsburgovcov
4. miesto: Petra Blahová (I.C)Turistika na území Slovenska v priebehu storočí

Do krajského kola postupujú a našu školu reprezentovať budú Zuzana Kvaltýnová a Tereza Brossmannová. Súťažiacim gratulujeme k úspechu a postupujúcim želáme veľa šťastia v krajskom kole!

Matematická olympiáda - kat. A - krajské kolo

Žiaci našej školy dosiahli veľmi dobré výsledky v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A, ktoré sa uskutočnilo online formou 11. januára 2022.

Jakub Konc (VII.OG) sa umiestnil na 2. mieste, Dominik Péli (III.C) obsadil 3. - 5. priečku.

Ďalšími riešiteľmi, ktorí sa zúčastnili krajského kola boli Matúš Tóth (VII.OG) 16.- 18. miesto a Adam Lopúch (VII.OG) – 20. miesto. 
Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a držíme palce v prípade postupu do celoštátneho kola.

Kompletné výsledky

Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

deDňa 19. januára 2022 sa konalo online okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku.

Kategória 2A
3. miesto – Samuel Koprda – VI.OG
5. miesto – Matúš Královič – VI.OG

Kategória 2B
2. miesto – Nina Emma Pizúrová – III.A
4. miesto – Jasmina Patricia Reid – III.C

Všetkým študentom srdečne blahoželáme a prajeme im v ďalších súťažiach veľa úspechov.
Ninke Pizúrovej držíme palce v krajskom kole!

JUVENES TRANSLATORES 2021

Ani tento rok sa na našu školu neusmiala šťastena a nemali sme tak možnosť zapojiť sa do oficiálnej časti súťaže. Keďže však máme medzi sebou šikovných prekladateľov, zúčastnili sme sa národného kola. V ňom sa naše prekladateľky nenechali zahanbiť a okrem cenných skúseností na vyhodnocujúcom webinári získali aj uznanie za svoju prácu.

Rebeka Belicová VII.OG – 2. miesto
Beáta Berecová V.D – čestné uznanie
Blahoželáme!

mlady prekladatel 2021 belicova mlady prekladatel 2021 belicova

OLSJL - školské kolo

Dňa 10. decembra 2021 sa online uskutočnilo školské kolo olympiády v slovenskom jazyku a literatúre v kategórii A a B. Zúčastnilo sa jej spolu 42 žiakov. V kategórii A 19 študentov a kategórii B 23 študentov.

Výsledky

Kategória A
1. Veronika Chlebcová IV.B - postupuje do KK OLSJL
2. Ema Bobková VII.OG
3. Andrea Gábrišová VII.OG
4. Paulína Alföldiová IV.B
5. Kristína Centková III.B

Kategória B
1. Zuzana Kvaltýnová II.C - postupuje do KK OLSJL
2. Maroš Jurík II.A
3. Petra Blahová I.C
4. Šarlota Galanová I.C
5. Júlia Kobyľáková II.D

Všetkým súťažiacim ďakujeme a tešíme sa na vás o rok. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!

     

Biologická olympiáda - školské kolo v kategórii A

Dňa 8. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády v kategórii A. Zúčastnilo sa na nej 11 študentov v teoreticko – praktickej časti, z ktorých bolo 8 úspešných.

Najúspešnejší sú:
1. - 2. miesto: Sára Korčeková a Timon Matiaska z VIII.OG
3. - 4. miesto: Lenka Bezáková a Ema Bobková zo VII.OG

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!
Sáre a Timonovi držíme palce v krajskom kole BO!

Biologická olympiáda – školské kolo v kategórii B

boDňa 13. decembra 2021 sa konalo školské kolo biologickej olympiády v kategórii B. Žiaci v ňom museli preukázať svoje vedomosti v oblasti cytológie, fyziológie rastlín, fylogenéz živočíchov, ekológie, mikrobiológie a zo systémov rastlín, húb a živočíchov. Školského kola sa zúčastnilo 11 žiakov a 10 z nich sa stalo úspešnými riešiteľmi. Zverejňujeme mená štyroch najúspešnejších žiakov v tomto kole:

1. miesto: Michal Majka VI.OG
2. miesto: Dárius Lipták VI.OG

3. miesto: Adam Dzurilla VI.OG
4. miesto: Adriana Palenčíková V.OG

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!
Do krajského kola biologickej olympiády v kategórii B postupujú Michal Majka a Dárius Lipták. Držíme im palce :-)

Dejepisná olympiáda – školské kolo (kat. C – F)

Dňa 7. decembra 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 14. ročníka Dejepisnej olympiády tento rok len v dvoch kategóriách C a D (ročníky III. – IV.OG). Kľúčovou témou tohto ročníka boli Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku a história regiónov, v ktorých vznikli. Z každej kategórie postupujú do okresného kola prví dvaja úspešní riešitelia, pričom žiaci na treťom mieste sú ich náhradníci. Víťazom gratulujeme a želáme veľa šťastia v ďalšom kole!
do1 do2m

Kategória D (III.OG)
1. miesto: Zuzana Dreveňáková
2. miesto: Hana Strenková
3. miesto: Daniela Tóthová

Kategória C (IV.OG)
1. miesto: Richard Kajaba
2. miesto: Natália Dzurillová
3. miesto: Samuel Patúc

Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo

V dňoch 7. a 8. decembra 2021 sa konala olympiáda v španielskom jazyku. Zúčastnilo sa jej 55 žiakov, ktorí boli rozdelení do 4 kategórii. Prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách obsadili:
ospj
Kategória A

1. miesto: Pogranová Karin, 2.B
2. miesto: Šiška Lukáš, 2.B
3. miesto: Leššová Nina, 2.B

Kategória B
1. miesto: Rábeková Tamara, 3.B
2. miesto: Czellerová Rebeka, 5.OG

Kategória C
1. miesto: Gardianová Laura, 4.A
2. miesto: Alföldiová Paulína, 4.B
3. miesto: Vrchovská Michaela, 4.C

Kategória D
1. miesto: Bobynets Andriy, 4.E
2. miesto: Mičevová Jana, 5.D
3. miesto: Blaženec Kristián, 2.D

Všetkým súťažiacim ďakujeme, podali výborné výkony.
Víťazom srdečne blahoželáme a prvým dvom z každej kategórie držíme palce v regionálnom kole.