2021/2022

KOMPARO 8 – trieda III.OG

Naša škola sa dňa 11. novembra 2021 zapojila do testovania žiakov KOMPARO 8. Žiaci III.OG si porovnali svoje vedomosti s rovesníkmi po celom Slovensku. V testoch museli preukázať svoje vedomosti z rôznych predmetov, napr. zo slovenského jazyka a literatúry, z matematiky, biológie a geografie. Niektorí žiaci dosiahli v testoch až 100 %-nú úspešnosť. Najúspešnejších z nich uvádzame.

komparo2022Matematika: Zuzana Dreveňáková, Natan Lacsný, Boris Vargavšetci traja žiaci dosiahli v teste úspešnosť 100%.
Slovenský jazyk a literatúra: Zuzana Dreveňáková a Dominika Špaňúrová.
Biológia: Zuzana Dreveňáková, Dominika Špaňúrová, Leo Líška. Zuzana Dreveňáková dosiahla v teste úspešnosť 100%.
Geografia: Leo Líška
Test na všeobecné študijné predpoklady: Leo Líška, Kristína Jozeková, Matúš Burian. Leo Líška dosiahol v teste úspešnosť 100%.

Všetkým im srdečne blahoželáme k vynikajúcim výsledkom.

Geografická olympiáda (kat. Z) - školské kolo

Dňa 18. februára 2022 sa konalo online formou školské kolo geografickej olympiády v kategórii Z. Zúčastnilo sa jej viac ako 2500 študentov z celého Slovenska a naši študenti v nej dosiahli veľmi pekné výsledky. Medzi 100 najlepších sa zaradili Samuel Schimpl (IV.C) a Marek Vojtila (V.OG). Ďalšími úspešnými riešiteľmi, ktorí sa zúčastnili školského kola boli: Marek Garláty (VII.OG), Patrik Peťovský (VIII.OG), Ivana Zátopková (III.A), Matúš Miškovič (IV.C) a Miriam Horňáková (II.A).
Srdečne gratulujeme a všetkým želáme veľa úspechov v krajskom kole!

Geografická olympiáda (kat. E, F) - okresné kolo

Dňa 17. februára 2022 sa konalo okresné kolo geografickej olympiády v kategórii E a F.
V Kategórii E súťažili: Filip Brath (IV.OG), Matúš Bakita (IV.OG) a Natan Lacsný (III.OG)
V kategórii F súťažili: Eliška Brossmannová (I.OG), Tomáš Khun (I.OG) a Matej Kuruc (I.OG)
Všetci naši študenti sa stali úspešnými riešiteľmi.
Eliška Brossmannová obsadila 3. miesto a postupuje do krajského kola. Veľmi pekné 5. miesto obsadil Tomáš Khun.
Srdečne blahoželáme a Eliške prajeme veľa úspechov v krajskom kole!

Olympiáda v informatike - krajské kolo

Dňa 18. januára 2022 sa konalo krajské kolo olympiády v informatike.

Kategória B
Filip Bujdák 1.C - 1. miesto
Výsledková listina 

Kategória A
Jakub Konc VII.OG - 1. miesto a postup do celoslovenského kola súťaže (2. miesto v rámci celého Slovenska)
Minh Tuan Nguyen - 4. miesto
Samuel Ján Mucha - 5. miesto
Patrik Miškov - 6. miesto

Výsledková listina - po krajoch
Celková výsledková listina

Srdečne všetkým blahoželáme!

OAJ 21/22 - okresné a krajské kolo

Okresné kolo

oaj varganKategória 1A
Nina Sofia Jantošková II.OG  4. miesto
Kategória 1B
Sára Hromcová IV.OG  2. miesto
Kategória 2A
Rebeka Czellerová V.OG  1. miesto
Kategória 2B
Matej Vargan V.D 2. miesto


Krajské kolo

Kategória 2A
Rebeka Czellerová V.OG 2. miesto

Jakub Konc úspešný aj v súťaži Kasiopea

Kasiopea je programátorská súťaž, ktorú organizujú študenti informatiky z Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Zúčastnil sa jej aj náš študent Jakub Konc zo VII.OG a vo finále obsadil výborné 6. miesto!
Srdečne blahoželáme a veľmi sa z tohto úspechu tešíme!
Viac o súťaži
Kompletné výsledky

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Dňa 7. decembra 2021 sa konalo online školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku.
Kategória 2B
1. miesto – Kristína Gajdošová III.B
2. miesto – Andrea Labaiová III.C
3. miesto – Šimon Fiala III.C

Z  1. miesta postúpila Kristína Gajdošová do krajského kola, ktoré sa konalo 15. februára 2022 tiež online formou. V kategórii 2B obsadila krásne 3. miesto!
Srdečne súťažiacim blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!

ONJ - krajské kolo

Dňa 16. februára 2022 sa uskutočnilo online krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Za reprezentovanie našej školy ďakujeme týmto žiačkam:

Kategória 2B
Nina Emma Pizúrová III.A – 4. miesto
Kategória 2C – germanofónni žiaci
Ema Ďuranová
VII.OG – 7. miesto

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

Súťaž PALMA - Programovanie, ALgoritmy, MAtematika

PALMA je súťaž v programovaní určená študentom stredných škôl. Je organizovaná Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciacha združením STROM. Do súťaže o ceny sa môžu zapojiť dvojčlenné tímy zo strednej školy alebo jednotlivci. Domáce kolo dvadsiatej sezóny vyhral tím, ktorý tvorila Eliška Macáková zo Súkromného gymnázia Cenada z Bratislavy a náš študent Jakub Konc zo VII.OG.
Srdečne blahoželáme k úspechu!
Kompletné výsledky

Krajské kolo OĽP

Olympiáda ľudských práv sa aj v tomto roku konala dištančnou formou. Zúčastnilo sa jej 39 študentov z nitrianskeho kraja. Z nášho gymnázia sa súťaže zúčastnili dvaja študenti – Dominik Péli z 3.C triedy a Lea Kukurová z 5.D triedy. Dominik Péli, po úspešnom riešení testu, postúpil do druhého kola súťaže v ktorom sa riešili problémové úlohy pred komisiou. Nakoniec obsadil piate súťažné miesto a tak postúpil do celoštátneho kola (do celoštátneho kola postupuje prvých osem súťažiacich z krajského kola). Blahoželáme.