Zaujímavosti

Exkurzia Hronský Beňadik, Hronsek

hronsek perexV utorok 15. októbra 2019 sa vybraní študenti štvrtého a druhého ročníka zúčastnili exkurzie zameranej na historické pamiatky v okolí mesta Nitra. Navštívili sme kláštor v Hronskom Beňadiku. Na skalnom návrší nad obcou Hronský Beňadik stojí mohutný opevnený benediktínsky kláštor patriaci medzi najstaršie a najvýznamnejšie stavebné pamiatky na Slovensku. Najstaršou časťou kláštorného komplexu bola románska bazilika. Naša cesta pokračovala ďalej do Hronseku, kde sme si prehliadli drevený artikulárny kostol, ktorý bol 7. júla 2008 spolu so zvonicou zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Nitra v čase vzniku Československej republiky

navstevy synagogy 2018Dňa 26. októbra 2018 sa žiaci III.C zúčastnili návštevy výstavy v synagóge pod názvom: Nitra v čase vzniku Československej republiky. Táto výstava bola uskutočnená pri príležitosti osláv storočnice vzniku 1. Československej republiky. Výstavu organizoval Štátny archív v Nitre a kurátorom výstavy bol PhDr. Milan Belej, CSc., ktorý urobil našim študentom prednášku spojenú s prehliadkou výstavy. Aj týmto spôsobom by sme mu chceli vysloviť poďakovanie za ochotu, sprevádzať výstavou našich študentov. Tu si môžete prezrieť niekoľko fotografií z výstavy.

Výlet do Európskeho parlamentu v Bruseli

europarlament perexV dňoch 2. - 4. mája 2018 sa Alexander Kelemen zo IV.B, Radovan Lukáčik z III.B a pani profesorky Nedasová a Slučiaková zúčastnili výletu do Europarlamentu na pozvanie pána Richarda Sulíka. Naša výprava cestovala letecky a bola ubytovaná v hoteli v Bruseli. Prvý deň mali stretnutie s pánom Sulíkom a diskutovali s ním na rôzne témy. Druhý deň navštívili rokovanie Európskeho parlamentu a vypočuli si príhovor belgického premiéra o budúcnosti Európskej únie, zúčastnili sa prednášky o význame Európskej únie a užili si interaktívnu výstavu v Parlamentáriu. V poobedných hodinách obdivovali bruselské pamiatky, vychutnávali si atmosféru belgickej metropoly a ochutnávali miestne špeciality. Na tretí deň sa po raňajkách vrátili letecky na Slovensko. Našim študentom a profesorkám sa výlet veľmi páčil a odniesli si množstvo zaujímavých zážitkov.
Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Návšteva europoslanca Richarda Sulíka

sulikDňa 8. novembra 2017 sa na našom gymnáziu zúčastnil prednášky a následnej diskusie europoslanec Richard Sulík. Témou prednášky a následnej diskusie bola Európska únia. Stretol sa so žiakmi maturitného a predmaturitného ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár a budú maturovať z občianskej náuky. Organizátorkou tohto zaujímavého podujatia bola Mgr. Simona Nedasová.

Môj praveký predmet

I.OGOpäť raz nastal čas, kedy žiaci z I.OG do pravekých dôb preniesli sa zas. Udialo sa tak práve na jednej novembrovej hodine dejepisu, kedy žiaci preukázali svoje zručnosti v tvorbe a prezentácii vlastného pravekého predmetu. Ten mohol pozostávať zo základných materiálov, ktoré sú špecifické pre obdobie praveku – kameň, drevo, hlina, meď, bronz či železo. Na základe fantázie našich žiakov boli na hodine predstavené predmety z rôznych oblastí života – pracovné nástroje, zbrane, šperky, sošky, náboženské predmety, ale aj jaskynné maľby. Každý produkt bol zaujímavý svojou jedinečnosťou a funkciou, ktorú žiaci opísali. Práve tvorba pravekých predmetov je jeden z možných spôsobov, vďaka ktorému sa dá vyučovanie dejepisu urobiť zaujímavejším.

Deň otvorených dverí 2017 v štátnom archíve

archiv2017Dňa 8. septembra 2017 študenti VIII.OG navštívili štátny archív v Ivanke, kde sa konal deň otvorených dverí. Archív tento deň venuje vždy určitým zbierkam, ktoré má vo svojich fondoch a vytvorí tematickú výstavu, spojenú s odborným výkladom, výstavou vzácnych dokumentov a prehliadkou archívu. Tentoraz to bola téma vysťahovalectva zo Slovenska.

Na fotografiách máte možnosť vidieť výstavu najstarších a najvzácnejších dokumentov od polovice 14. storočia až po storočie dvadsiate – okrem iného erbové listiny (armálesy), ktoré uvádzajú do šľachtického stavu, mortuárium – dokument, ktorý oboznamuje s úmrtím šľachtica, genealogický šľachtický vývod, historické mapy, fotografie. Predstavené boli i stroje na prehliadanie prefotených dokumentov a matriky. Po prednáške a prehliadke výstavy s dokumentami mapujúcimi vysťahovalectvo sme sa presunuli do útrob depotov – priestorov, kde sa uchovávajú archivované dokumenty.

Dejepisné projekty III.OG

dejepisne projekty titlePočas posledných letných dní v škole dostali žiaci III. OG na hodine dejepisu za úlohu vytvoriť pútavý projekt so spoločnou historickou témou pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov. Aby sa úplne nezabudlo na aktivity žien v našich dejinách, hlavnou témou projektov pre dievčatá boli Ženské osobnosti spolku Živena. Zároveň pre prehĺbenie poznatkov z regionálnych dejín sa mali chlapci popasovať s témou Dejiny priemyslu v mojom okolí. Žiaci pracovali na projektoch vo dvojiciach s ľubovoľným výberom ženskej osobnosti u dievčat a konkrétneho podniku u chlapcov. Svoje originálne projekty prezentovali pred ostatnými spolužiakmi, ktorých osudy slovenských žien či história podnikov z Nitry a okolia veľmi zaujali, čo bolo vidieť i v záverečných diskusiách. Pre všetkých prítomných znamenala výroba projektov nielen zisk známky, ale aj vlastné obohatenie sa o nové vedomosti z našej histórie.
Niekoľko fotografií z prezentácie projektov

Zavraždenie Caesara

komiks CaesarŽiaci seminára z dejepisu v 3. ročníku zinscenovali na základe prameňov zavraždenie Caesara a pripravili z neho komiks ako učebnú pomôcku.
Veľká vďaka všetkým hercom a tvorcom z III.A, III.C, III.D, IV.E a VII.OG :-)

Beseda s prof. Jozefom Bátorom, PhD.

beseda s prof batoromDňa 15. februára 2017 sa v aule nášho gymnázia uskutočnila beseda s prof. Jozefom Bátorom, PhD., ktorý pôsobí na Katedre politológie UK Bratislava. Stretol sa so študentami 3. ročníka a IV.E, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár. V aule sa rozpútala živá diskusia plná argumentov o rôznych súčasných politických témach:

  • súčasná politická situácia členských štátov EU
  • Brexit
  • politická sitácia na východe Ukrajiny
  • migračná kríza
  • prejavy xenofóbie, rasizmu, ..

Pozrite si niekoľko fotografií z besedy

Novovekí vynálezcovia z II.OG

10Každé obdobie ľudských dejín je špecifické nielen spôsobom života a činmi našich predkov, ale aj ich objavmi. Nebolo tomu inak ani v novoveku – v dobe veľkých objavov a vynálezov, ktoré zmenili svet. Veľkými vynálezcami sa na hodine dejepisu stali aj žiaci z II.OG, ktorí kreatívnym spôsobom predstavili svojim spolužiakom nimi vybraný novoveký vynález. Žiaci svojich spolužiakov – vynálezcov, počúvali s veľkým záujmom, kládli im mnohé otázky a so zatajeným dychom sledovali realizáciu niektorých vynálezov v praxi. Všetci odchádzali z hodiny obohatení o nové vedomosti a zážitky, ktoré so sebou prináša dejepis hravou formou.

Viac fotografií vo fotogalérii