Aktivity

Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany

Dňa 26. apríla 2018 sa v areáli skladov civilnej ochrany na ul. Levická 15 v Nitre konalo Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Tento rok sme ako úplní nováčikovia vytvorili 4-členné družstvo v zložení: Tamara Záňová, Barbora Bányiová (obe I. OG), Oliver Rác (II. OG) a Michal Anton Barto (III. OG).

Súťaž bola náročná, pozostávala z rôznych disciplín. Členovia družstva museli na testoch preukázať teoretické vedomosti, museli ukázať praktické zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci, pri pohybe a orientácii v prírode, strieľali zo vzduchovky, hasili „požiar“, ukázali vedomosti o evakuácii obyvateľstva. Konkurencia bola naozaj veľká, súpermi boli družstvá s dlhoročnými skúsenosťami. No napriek tomu si naši počínali veľmi dobre.

V celkovom hodnotení skončili na 7. mieste.

Blahoželáme!

sutaz co 01sutaz co 01

Aktivity BIO - GEG

Dňa 10. 12. 2018 sa žiaci VII.OG zúčastnili výstavy Human Body v Bratislave pod vedením Mgr. Matušicovej a Mgr. Adamíkovej

Dňa 09. 2. 2018 sa žiaci I.OG zúčastnili “Dňa 112“ na Krajskom úrade v Nitre, vypočuli si zaujímavú prednášku a videli ukážky zásahov policajtov, požiarnikov a záchranárov. Exkurziu zabezpečila PaedDr. Výbochovej.

Dňa 15. 2. 2018 sa žiaci I.OG zúčastnili Dňa otvorených dverí na UKF v Nitre na Prírodovedeckej fakulte. Exkurziu zorganizovala PaedDr. Výbochová.

V dňoch 18. 2. a 19. 2. 2018 žiaci  I.OG a študenti seminára z biológie navštívili výstavu Gardénia na Agrokompexe v Nitre pod vedením PaedDr. Výbochovej a PaedDr. Turčanovej.

Dňa 19. 4. 2018 sa uskutočnila prednáška v triede I.OG na tému Prvá pomoc pri ohrození života. Prednášal Matúš Marko z I.C. Zabezpečila PaedDr. Výbochová.

Ako I.OG navštívila UKF

IMG 4142Dňa 15. februára 2018 sa žiaci I.OG zúčastnili Dňa otvorených dverí na UKF v Nitre, Fakulte prírodných vied. Na úvod si vypočuli prednášku o mikroskopických organizmoch, následne ich pozorovali pod mikroskopom. Potom sa presunuli do ďalších laboratórií, kde extrahovali chlorofyl z rastlinného materiálu. Žiaci videli ako sa robia v prístroji veľmi tenké rezy stehennou kosťou zajaca. Spolu sa presunuli do skleníka, kde mali prednášku o tu pestovaných rastlinách a na záver navštívili geologickú učebňu, kde opäť pozorovali pod mikroskopmi minerály. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu UKF v Nitre.

Otvorená hodina biológie v I.OG

otvorenabioDňa 1. novembra 2017 sa uskutočnila otvorená hodina biológie v triede I.OG. Triedna pani profesorka Mgr. Monika Výbochová vyučovala tému Život včiel. Na vyučovacej hodine využila prácu s prezentáciou a aktívnu debatu so žiakmi striedala s prácou s tabletmi, ktoré žiaci využili na vyhľadávanie nových informácií. Primáni dokázali, že po 2 mesiacoch sa už zžili so školou aj s triednou profesorkou a veríme, že budú počas celých 8 rokov dobrým kolektívom a usilovnými žiakmi. Hodiny sa zúčastnila aj zástupkyňa riaditeľa školy RNDr. Zuzana Chovanová a riaditeľ školy Mgr. Martin Chudík.

Exkurzie

September - Hlohovec a Košariská

V dňoch 22. a 23. septembra 2015 sa uskutočnila v spolupráci s predmetovou komisiou fyziky exkurzia do planetária v Hlohovci, do rodného domu M. R. Štefánika na Košariskách s výstupom na Mohylu pod Bradlom. Exkurzie sa zúčastnili žiaci prvého ročníka, V. OG a III. E. 

ZOO Zlín
Október 2014
3. ročník 


Strana 4 z 5